Sådan kan hovedtelefoner tilsluttes BeoPlay V1

Retur til forsiden

Opdateret d. 29.7.2014


Nedenstående virker for BeoPlay V1-32, Beo4 fjernbetjening og AIAIAI TMA-1 hovedtelefoner.

Investering.
Køb en adapter af typen RJ45 to Headphone Adapter for BeoPlay V1 and BeoVision 12 hos Sounds Heavenly.


Montering.
På V1-32 sidder de tre Power Links PL 1-3 længst til højre på tilslutningspanelet, når man betragter fjernsynet bagfra. Slut adapteren til én af dem (her valgt PL 1).


Programmering.
 1. Tilslut hovedtelefoner, tænd for fjernsynet og fat fjernbetjeningen.
 2. Tryk på MENU og vælg OPSÆTNING med centerknappen.
 3. Vælg LYD.
 4. Vælg HØJTTALERFORBINDELSER.
 5. PL 1 VENSTRE: Skub centerknappen th. og vælg ANDET. Gør ligeså med PL 1 HØJRE, og tryk centerknappen i bund for at gemme.
 6. Vælg HØJTTALERGRUPPER.
 7. Flyt markøren ned til første ledige plads (her plads nr. 2, under TV) og tryk centerknappen i bund.
 8. Vælg OPSÆTNINGSGUIDE.
 9. Vælg BRUGERTILPASSET OPSÆTNING.
 10. Skærmbillede HØJTTALERPLACERINGER: Ved 2 x BEOPLAY V1 (fjernsynets indbyggede højttalere) skubbes centerknappen th. Vælg FRA.
 11. Ved 2 x OTHER vælges hhv. VENSTRE FRONT og HØJRE FRONT. Tryk centerknappen i bund for at gemme.
 12. Skærmbillede HØJTTALERAFSTAND: Tryk centerknappen i bund for at gemme standardforslaget 1.0 m.
 13. Skærmbillede HØJTTALERNIVEAU: Skub centerknappen th. til 6.0 dB for VENSTRE FRONT og HØJRE FRONT (herved reduceres forskellen i lydstyrken, når du skifter mellem hovedtelefoner og de interne højttalere). Tryk centerknappen i bund for at gemme.
 14. Tryk på den grønne knap for at omdøbe GRUPPE 2 til f.eks. HOVEDTELEFON.
 15. Tryk på TV for at afslutte.


Daglig brug.
Tryk flere gange på LIST indtil fjernbetjeningens display viser SPEAKER. Tryk derefter på 1 (for indbyggede højttalere) eller 2 (for hovedtelefoner).


Retur til forsiden