Åby sogn, Kær herred, Ålborg amt

Til forsiden
Opdateret d. 26.5.2015

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 4. bind s. 406: Aaby Sogn (Project Runeberg)
Trap: Danmark, 4. udgave V. bind s. 570 (opslag 582): Aaby Sogn (Det Kongelige Bibliotek)

Sognegrænse iflg. Kort til kirken.Aaby kirke

Position:
- Legacy: N: 571001,0 Ø: 0094430,3
- K&M: N: 6336212 E: 544857
- Google Earth: 57 10' 01.0"N, 009 44' 30.3"E
Forklaring

Adresse: Kirkevej 34B, 9440 Aabybro.

Oplysniger om kirken på kirkens hjemmeside.

Laurs Christensen (1635 - 1712) og Anne Pedersdatter (1660 - 1702) blev formentlig begravet fra kirken.Bjerget

Position:
- Legacy: N: 571120,2 Ø: 0094533,1
- K&M: N: 6338675 E: 545884
- Google Earth: 57 11' 20.2"N, 009 45' 33.1"E
Forklaring

Adresse: Aaby Bjergsvej 21, 9440 Aabybro.

Bjerget var fæstegård under Birkelse hovedgård indtil 1887. (Se Anne Studsgaards side om Bjerget).

Laurs Christensen (1635 - 1712) og Anne Pedersdatter (1660 - 1702) boede på gården.
Anne Laursdatter (1690 - 1751) blev født på gården.

J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, III Samling, Andet Bind side 847:
Bjerget, Aaby Sogn. Postforb. og St.: Aabybro, hvortil c. 3½ Km. Gaarden ligger c. 19 Km. fra Nørre Sundby. Ejer: Chr. Nielsen Bjerg, som overtog Gaarden i Novbr. 1888, er født i Vedsted 29. Marts 1856 og gift med Margrethe Madsen, født paa Ejendommen 27. Oktbr. 1855.
Matr.-Nr. 5a af Aaby. Hartkorn 3 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 1½ Alb. Ejendoms¬skyld 23,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne 11,900 Kr. Areal 92 Tdr. Ld., deraf Ager 62, Eng 3, Skov 4, Hede 7, Græsningsjord 15, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 7 Marksdrift: Brak, Rug, Byg, Havre og 3aars Græs. Jordens Bonitet er sandmuldet. Der holdes 14 Køer, 14 Stkr. Ungkvæg og Kalve og l Tyr af jysk sortbroget Race, 3 Heste, 3 Plage og Føl samt 4 Faar. Sidste Aar solgtes c. 25 Fedesvin.
B j e r g e t ligger paa en lille Banke, omgivet af sine Jorder, der stiger jævnt op mod Bygningerne, Disse er af Grundmur med Straatage. N. og Ø. for Gaarden strækker sig den store Vildmose. Bjerget er en af de ældste Gaarde i Sognet; da et gammelt, rigt udskaaret Skab, som er indmuret i Væggen, bærer Aarstallet 1654, mener man, at Gaarden stammer fra den Tid.


Til forsiden