Bjergby sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 8.9.2021

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 51: Bjergby Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 78: Bjærgby Sogn (Project Runeberg)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Bjergby kirke

Position:
- Legacy: N: 573053.2 Ø: 0100250.6
- GST: 562744 6375176
- Google Earth: 57 30' 53.2"N, 010 02' 50.6"E
Forklaring

Adresse: Træholtvej 4, Bjergby, 9800 Hjørring.
Bjergby kirke Bjergby kirke Bjergby kirke Bjergby kirke
Tympanon over norddør Tympanon over tilmurede syddør Mandshoved på sydmuren


J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 198:
Den højtliggende kirke, der syner vidt omkring, består af romansk kor og skib med nyere våbenhus mod n. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en sokkel, der i ø.partiet har stejl, kraftig skråkant og mod v. er fladere og smallere. Over den tilmurede s.dør, som 1637 endnu var åben (AarbVends. 1948. 108), sidder en tympanon med korslam, menneskeskikkelse og fugl (Mackeprang. J. G. 145f.), der 1729 henlå på kirkegården og antoges for en gravsten (AarbVends. 1920. 322). N.døren er udvidet, og dens tympanon med dragefigur (Mackeprang. D. 218f.) er indsat over våbenhusets dør. Af opr. vinduer er indvendig bev. korets store ø.vindue med kilestensstik, og i korets s.væg er indsat to rundbuede monolitoverliggere. Højt på skibets s.mur sidder en kvader med et meget stort, fremspringende mandshovede (Mackeprang. J. G. 322), efter overlevering kirkens bygherre el. mester. I det indre, der har bjælkelofter, er den runde korbue bev. med skråkantede karmsten. I 1700t. omsattes murene betydeligt - korgavlen 1772 med jerninitialer for Christoffer Rougtved og Else J. Seidelin, v.gavlen med top af tegl og svungne kamme 1782 med initialer for Pors Munch og Else J. Seidelin. På kirkens blytag har der if. en beskrivelse o. 1735 været en ejendommelig prydelse: en skytte med bøsse, hund, hjort og hare støbt i bly (AarbVends. 1920. 323). Bygn. er sidst hovedistandsat 1950 (arkt. L. Teschl). - Det kvadermurede alterbord var indtil 1950 dækket af en sjælden romansk alterbordsforside af eg, hvis felter efterligner de "gyldne" altres (Nørlund. Gyldne altre. 7f.), nu henstillet i koret. Altertavlen indeholder dele fra en ungrenæssancetavle, men er stærkt omdannet 1782 i forsinket akantusbarok med meget naturalistiske engle i vingerne. Det gl. storfelt, som havde udskåret krucifiks og malede fremstillinger af Moses og Johannes Døberen, erstattedes i slutn. af 1800t. med en kopi efter Carl Bloch's Kristi opstandelse. Kalk fra slutningen af 1600t., stemplet af Chr. P. Lam, Sæby (Bøje 3167). Messingstager i senbarok. Romansk granitfont, halvkugleformet kumme på tovstavprydet pyramidestub-fod (Mackeprang. D. 149f.). Enkel prædikestol i renæssance o. 1600 med våben for Ove Lunge og Anne Sehested. Nyt stoleværk fra sidste istandsættelse. Klokken hænger i en klokkestabel på en gravhøj inden for kirkegårdens dige; den er støbt 1867 af B. S. Løw (AarbVends. 1936. 355). - Gravsten: 1) sgpr. Niels Pedersen, † 1624, og to hustruer; 2) degnen Bertel Pedersen, † 1705, med hustru og datter. EH

Mere om kirken:

Kærgård

Position:
- Legacy: N: 573058.3 Ø: 0100048.2
- GST: 560705 6375302
- Google Earth: 57 30' 58.3"N, 010 00' 48.2"E
Forklaring

Adresse: Asdalvej 43A, 9800 Hjørring.

Kærgård. Foto fra Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske Forening Kærgård. Foto fra Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske Forening
Fotos fra Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske Forening, hvor der også findes oplysninger om gårdens historie (vælg Asdalvej 43).


Kærgård var 1874-1889 ejet af Morten Christensen. I 1889 solgte han gården til svigersønnen Søren Kristian Anæus Nielsen, der 1912 solgte den til sin svigersøn Ole Christian Jensen, der solgte den 1917.

Til Slægtsforskning