Bjergsted sogn, Skippinge herred, Holbæk amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 1.4.2023

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 3. Deel s. 297: Bjergsted Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 2. Bind s. 494: Bjærgsted Sogn (Project Runeberg)

Trap 5 online: Bjergsted sogn.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

Bjergsted kirke

Position:
- Legacy: N: 553957.8 Ø: 0112112.5
- GST: 648029 6171425
- Google Earth: 55 39' 57.8"N, 011 21' 12.5"E
Forklaring

Adresse: Kirkevej 3A, Bjergsted, 4450 Jyderup.

Oplysniger om kirken:

Skarsholm

Position:
- Legacy: N: 553928.8 Ø: 0112239.7
- GST: 649582 6170581
- Google Earth: 55 39' 28.8"N, 011 22' 39.7"E
Forklaring

Adresse: Sølystvej 4A, 4450 Jyderup (adressen gælder den nærliggende gård).

Af borgen Skarsholm ved Skarresøs bred er der i dag kun få rester. Stedet nævnes første gang i 1329 og blev 1408 solgt til Dronning Margrete, der antageligt lod borgen rive ned.

Ejere af Skarsholm:
Trap 5 online: Holbæk amt: side 523:
I Bjergsted skov ved Skarresøs nordl. bred har ligget en gd. Skarsholm (Skarresholm, 1329 Scarwesyoholm, 1341 Skarsioholm), hvis voldsted endnu ses. Det består af to firsidede voldbanker adskilte af en grav, den nordl. er ca. 30 m bred foroven og ca. 5 m høj; den sydl. ca. 16 m bred. Mod ø., s. og v. ses rester af grave med udenfor liggende vold. Ved nationalmuseets udgravninger 1901–02 fremdroges på søndre borgbanke kælderen af en 13 m lang og 6 m bred bygn., hvis indre mursider var beklædte med brændte sten i munkeskifte. På den større nordl. banke fandtes nordligst rester af en bygn., hvoraf dog kun et mindre kælderrum (1,5 × 4,5 m), muret med ler, var velbevaret, og sydligst synes også en tilsvarende bygn. at have haft sin plads. En nu sløjfet lille høj tæt s.f. den sydligste vold skal have indeholdt et spinkelt af munkesten muret rum (2 × 2,5 m), der manglede mur mod søsiden (W. Mollerup. NationalmusRedegør. 72). Man antager, at hertug Knud, søn af Valdemar II og Esbern Snares enke Helene har ejet Skarsholm. Hans sønnesøn Barnum Eriksen († o. 1329) skrev sig til S., som derefter gik over til hans søn Erik Barnumsen († før 1369) og fra ham igen til sønnen Barnum Eriksen († 1401). Hans enke Edel Jacobsdatter Basse solgte 1408 S. til dronning Margrete, der rimeligvis har ladet den nedbryde. 1688 nævnes S. som en bondegd. med 5 tdr. hartk. Den blev senere lagt u. Astrup.
Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Mere om Skarsholm:

Til Slægtsforskning