Egen sogn, Als Nørre herred, Sønderborg amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 31.10.2020

J. P. Trap: Slesvig 1864: Sønderborg-Nordborg Amter Del 2: Egen eller Igen Sogn (s. 17).

Slægtsforskernes Bibliotek: Udpluk af EGEN SOGN's Historie og Folkeminder (1932).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Egen kirke

Position:
- Legacy: N: 545902.7 Ø: 0095208.3
- GST: 555608 6093366
- Google Earth: 54 59' 02.7"N, 009 52' 08.3"E
Forklaring

Egen kirke Egen kirke Egen kirke Egen kirke
Adresse: Egen Kirkevej 2, 6430 Nordborg.

Kirken er opført i 1100 tallet.

Flg. blev begravet fra kirken:
Standbygninger Klokkehus Klokkehus

Ved kirken er opført en bemærkelsesværdig, lang række af stalbygninger med ialt 34 staldrum, hver med plads til to heste.
Desuden ses et klokkehus med mindesten og mindeplader for sognets faldne i 1. verdenskrig.


Kirkerummet set mød øst Kirkerummet set mød vest

Kirkerummet domineres af det smukke, lange pulpitur.


Alter Madonna Figurer Dæbefont Korbuekrucifiks Prædikestol
Altertavlen har påmalet årstallet 1515. Maria m. barnet fra o. 1500, nok fra et Frue-alter. Figurgruppe, måske fra det samme alter. Romansk døbefont af gotlandsk kalksten. Korbuekrucifiks fra o. 1475. Prædikestolen, fra 1600, fremstillet i Flensborg.


Epitaf

Dobbeltepitaf fra o. 1709 over Christopfer Witt og hans hustru Maria Witten, f. Haliborton.


Pengebøsse fra 1666

Pengebøsse på Nationalmuseet med teksten: "P. Pengebøsse af træ med jernbeslag, 1666. Egen kirke."


J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Åbenrå-Sønderborg amter. Bind X,3 (1967). Side 1293:
… Fredet i kl. B er også de ejendommelige kirkestalde ved Egen kirke, tre lange, stråtækte bindingsværkslænger m. 34 nummererede stalde. Dette enestående, historiske minde, der sa. m. den gl., grundmurede degnebol. og kirken udgør et meget indtagende sceneri, blev efter lang tids misligholdelse gennemgribende istandsat 1951 ved arkt. Mogens Meyling, Sønderborg. Staldene stammer fra 1700t. og har rødt tømmer m. hvidkalkede tavl, samt bulbyggede skillevægge ml. de enkelte stalde.

Mere om kirken:

Præstegården i Guderup

Position:
- Legacy: N: 545934.7 Ø: 0095215.7
- GST: 555727 6094356
- Google Earth: 54 59' 34.7"N, 009 52' 15.7"E
Forklaring

Egen Præstegård i Guderup Egen Præstegård i Guderup Egen Præstegård i Guderup
Adresse: Gammel Guderup 24, 6430 Nordborg. (Matr. 82)

Flg. boede i gården: Læs om præstegårdens beboere hos ALSNISSEN: Præstegården nr 54. Gl Guderup 24. Matr. 82.

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Åbenrå-Sønderborg amter. Bind X,3 (1967). Side 1293:
Præstegården i Guderup, fredet i kl. B, udgør en meget stemningsfuld helhed, kønt beliggende i en stor, parkagtig have. Det grundmurede, hvidkalkede stuehus er opført efter en brand 1805 af pastor Hans Ahlmann og er en dyb, velproportioneret bygn. af sa. type som Ketting præstegård m. højt, halvt afvalmet stråtag og stor frontispice mod haven. Hertil slutter sig to lave, rødkalkede, delvis af bindingsværk opførte, stråtækte længer, hvoraf den m. stuehuset sammenbyggede stammer fra 1767, medens den fritliggende lade er bygget 1847.

Fotos på denne side er egne fotos - de må frit anvendes.

Til Slægtsforskning