Egtved sogn, Jerlev herred, Vejle amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 29.5.2023

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 6. Deel s. 265: Egtved Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 5. Bind s. 404: Egtved Sogn (Project Runeberg).

Trap 5 online: Egtved sogn.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Egtved kirke

Position:
- Legacy: N: 553711.7 Ø: 0091802.4
- GST: 518936 6163821
- Google Earth: 55 37' 11.7"N, 009 18' 2.4"E
Forklaring

Adresse: Fyrre Alle 6, 6040 Egtved.

Sognepræster i Egtved:
Egtved kirke. 13/10 2011 Egtved kirke. 13/10 2011 Egtved kirke. 13/10 2011


Gravsten for Søren Poulsen og hans to hustruer. Foto 13/10 2011

Gravstenen i koret for Søren Poulsen og hans to hustruer, Mette Stephansdatter og Inger Nielsdatter. Han blev opr. begravet i et muret gravkammer i koret. Senere blev kisten sænket under gulvet. (På dk-gravstens side om Egtved kirkegård findes bedre fotos af denne gravsten - søg på "søfren").

Jeg fandt engang denne afskrift på nettet:

Ao OC:XIV
BEATI MORTUI IN
DOMINO
HÆDERLIG OG VELLERD MAND
H SØFREN POVELSEN
BARNEFØD VDI COLDING ANNO 1562. SOGNE
HERRE TIL EGTVED OG ØSTED SOGNER
OG PROVST VDI IERLOW OG SLAGS HER
RITTER 52 (?) AAR. LEFVET MET SIN FØR
STE HØSTRW S METTE STÆENSDAT
TER 27 AAR OG HAFDE MET HINDE 8 BØRN
LEFVET MET SIN ANDEN HØSTRW IN
GER NIELSDATTER 23 AAR VDEN LIFS
AREVING. LEFVET SOM EN GUDS MAND
RETSINDIG OPRIGTIG FROM OG SAGT
MODIG SALIG BORTKALDET VDI EN HÆ
DERLIG ALDERDOM OG GOD VELSTAND
Ao CHRISTI 1640 DEN 13 IVLI. Ao ÆTAT
78: HANS BEEN HER HVILER. SALIG OG
HAND I HAABET FORVENTER EN ÆRE
FVLD OPSTANDELSE MET ?
DEN SALIG MANDS EFTERLEVENDE
HØSTRV INGER NIELSDATTER
OG HANS BØRN HAFVER ? TIL
EN HERLIG OG SALIG AMIND ?
LADET BEKOSTE AN ?

SUPER
ACVRA
TO


Vægpanel

Skibet er udsmykket med et langt vægpanel, angiveligt opsat 1617 og her velsagtens med Søren Poulsens initialer.


Ældste præstetavle. Foto 13/10 2011 Nyere præstetavle. Foto 13/10 2011 Nyere præstetavle. Foto 13/10 2011

To præstetavler på skibets sydvæg med sognepræster hhv. før og efter 1926.


John Helt Green: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956), s. 170-171.
… Søren Poulsen er begravet med begge sine hustruer i "Søren Poulsens ligstue" i Egtved kirke. Stenen med dansksproget indskrift, der tidligere dækkede hans grav, står nu fastgjort op ad korets nordvæg. Et epitafium over dem, der var ophængt i kirken er gået tabt, men den latinske tekst er bevaret i afskrift og oversat til dansk af dr. phil. Fr. Moth, Kolding. Her gengivet således: "Under Guds ledende hånd af mit liv ni åringer yded Kolding; til musernes kunst otte Herlovia gav, Roskilde seks, to skolen den høje, så fædrendestadens lærdomsanstalt, til sidst Leipzigerstudiet to. Hid jeg kaldtes af fromheds hverv, der ikke blev frugtløst. Vidner er fattig og rig, uven i fællig med ven. Femti solhverv og tvende dertil mit øje har skuet, medens som præst og som provst kaldet jeg røgtede her. Åringer tre gange ni jeg i ægteskab leved med Mette Stephansdatter, og børn to gange fire jeg fik. Derpå knyttet til Inger, af Niels en datter, men barnløs var jeg i åringer to, fulgt af tre gange syv. Syvti og otte åringers tal blev mig givet til herberg, livets trælsomme bo, hyllet i mørke og mulm. Herren med legeme og sjæl og i tro mine pligter at yde. Ingen at træde for nær derpå min stræben gik ud. Børn jeg mistede seks, kun tvende jeg lader tilbage. Slægten med afkom dog øget, i tallet en snes. Lev, men i Gud, min hustru, I børn og børnebørns skare. Levet uselvisk i Gud livet alene har værd. Sjælen til himlene steg for triumfer evigt at fejre. Hisset den venter en gang hylstret, der lagdes i muld". P. Eliassen meddeler, at det fortælles om Søren Poulsen, at han engang på en af sine sognerejser dræbte en ulv med en sten godt hjulpet af sin tjener med en vognkæp. En sten, der opbevaredes i præstegården, bar følgende indskrift: "Med denne Sten og Bøgegren blev dræbt Graaben i Agerren". Søren Poulsen var aflønnet med kronens part af korn- og kvægtienden af Egtved sogn.

Mere om kirken: Desuden en artikel af Søren P. Sørensen i Vejle Amts Aarbøger 1917 I, der bl.a. omhandler kirken før ombygningen 1863: Lidt mere fra Egtved Sogn (1917).

Alle fotos på denne side er egne fotos - de må frit anvendes.

Til Slægtsforskning