Engum sogn, Hatting herred, Vejle amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 23.9.2020

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 6. Deel s. 230: Engum Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 357: Engom Sogn (Project Runeberg).

Nationalmuseet: Danmarks kirker: Kort over Hatting herred o. 1787.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Engum kirke

Position:
- Legacy: N: 554427.3 Ø: 0093928.5
- GST: 541307 6177442
- Google Earth: 55 44' 27.3"N, 009 39' 28.5"E
Forklaring

Adresse: Engumvej 118, 7120 Vejle Øst.

Kirken fra nordøst Kirken fra sydøst Tårnets nordmur Keltisk dørtrin
Kirken set fra nordøst. Kirken fra sydøst. I korets sydmur anes et tilmuret hul, der skulle give lys til en tidligere gravkrypt for Tirsbæks ejere. I tårnets nordmur findes en tilmuret dør ... ... med et dørtrin, der menes at stamme fra keltiske munke, der ankom o. 950.


Præsterækketavlen Skibet indvendigt Koret Alteret
I våbenhuset findes præsterækketavlen. Indenfor er kirkens skønhed næsten overvældende. Koret bevogtes af to keruber af egetræ med flammesværd. Altertavlen er fra 1602 og ombygget i 1759. De to alterstager er fra o. 1550. Bagved ses præste- og degnestole fra 1759-1760.


Kalkmaleri i korbuen Kalkmaleri i korbuen Kalkmaleri i korbuen

Kalkmalerier fra 1200 tallet i korbuen viser Abel og Kain med offergaver til Gud Fader i øverst i korbuen.


Døbefont Prædikestol Stolemaleri Orgel
Romansk døbefont af granit. Nederlandsk dåbsfad af messing fra o. 1625. Prædikestol fra 1611, ændret 1759-60 bl.a. ved påsætning af fire kvindefigurer, fra ventre: Godheden, Visdommen, Sandheden og Klogskaben. Mange stolemalerier fra 1700 tallet. Orglets facade og pulpitur stammer fra 1759, mens selve orglet er af nyere dato.


Mindetavle Jens Krag Jensen Gravsten Ove Lunge Gravsten over ukendte
Mindetavle på korets nordvæg over sognepræst Jens Krag Jensen (†1705) og hustru Anna Sommer Madsdatter (†1703). Gravsten i våbenhuset over rigsråd Ove Lunge til Tirsbæk (†1540) og hans to hustruer, Karen Eriksdatter Rosenkrantz (†før 1515) og Anne Henriksdatter Friis (†1542). Gravsten over ukendte i skibet inden for indgangen.


Mere om kirken:

Tirsbæk gods

Position:
- Legacy: N: 554247.9 Ø: 0093814.8
- GST: 540050 6174357
- Google Earth: 55 42' 47.9"N, 009 38' 14.8"E
Forklaring

Tirsbæk gods. Foto 19/9 2020. Tirsbæk gods. Foto 19/9 2020.
Adresse: Tirsbækvej 135, 7120 Vejle Øst.

De ældste bygninger i det nuværende gods er opført i 1500 tallet.

Ejere af Tirsbæk bl.a.:
Oplysninger om godset på

Alle fotos på denne side er egne fotos - de kan frit anvendes.

Til Slægtsforskning