Hjarup sogn, Anst herred, Ribe amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 10.4.2022

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 6. Deel s. 519: Hjarup Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 5. Bind s. 786: Hjarup Sogn (Project Runeberg).

Nationalmuseet - Danmarks kirker: Kort over Anst herred o. 1800 (PDF).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Hjarup kirke

Position:
- Legacy: N: 552643.6 Ø: 0092135.6
- GST: 522762 6144422
- Google Earth: 55 26' 43.6"N, 009 21' 35.6"E
Forklaring

Adresse: Hjarup Byvej 8A, Hjarup, 6580 Vamdrup.

Kirken er opført o. 1200. Den blev kraftigt ombygget i 1868.

Hans Lauridsen Buch (1704 - 1760) og Sara Christensdatter Buch (1702 - 1772) blev begravet fra kirken.

Hjarup kirke. 23/5 2011 Hjarup kirke. 23/5 2011 Hjarup kirke. 23/5 2011 Hjarup kirke. 23/5 2011 Hjarup kirke. 23/5 2011

Præstetavlen Gravminde for Poul Sørensen og hans to hustruer Gravminde
Præstetavlen med bl.a. Poul Sørensen
Gravminde for Poul Sørensen og hans to hustruer
Ved siden af hænger et andet gravminde

De to gravminderne findes i skibets vestmur. Gravmindet for sognepræst Poul Sørensen og hans to hustruer Dorthe Hansdatter og Marine Godskesdatter lyder:

HER VNDER SOFVER
MARIN GOSKES DATER SIST LEFVIT METH POVEL SØREN SØN 1 AAR DØDE Ao 1647 OC VORT BARN
DORETHE HANS DATER SIST LEFVIT METH POVEL SØREN SØN 21 AAR DØDE Ao 1645 TRENDE BØRN
AT OPSTA GLEDELIG ? GUD


I foråret 2013 havde Koldinghus udstillet genstande, der ellers var hengemt i depot, bl.a. en tidligere altertavle fra Hjarup kirke med forklarende tekst:

Middelalderligt alter fra Hjarup kirke
Middelalderlig altertavle fra Hjarup Kirke
Denne altertavle fra Hjarup Kirke med tolv apostle og fire helgener hører til blandt museets første genstande. Den blev købt af museet i 1890, efter at figurerne havde ligget på kirkens loft siden en større ombygning i 1867. Hjarup Kirkes nuværende altertavle er fra 1475-1500, og der er derfor grund til at tro, at altertavlen er væsentlig ældre, muligvis fra det tidlige 1400-tal.
Sammenklappelige altertavler, såkaldte triptykon, var almindelige i den gotiske periode (i Danmark 1250-1530). Til hverdag var alteret lukket til; til messe blev yderfløjene klappet op.
Figurerne og den gotiske baldakin har oprindeligt været bemalet i stærke farver, men er blevet renset af ved indlevering til museet - formentlig af bekvemmelighedshensyn: en afrensning var billigere end en restaurering af bemalingen.
Denne fremgangsmåde var desværre almindelig i museernes barndom. Ved afrensningen gik ikke blot værdifulde oplysninger tabt - træværket tog også betydelig skade ved processen. Mangt en apostel og helgen har mistet arme og ben på den konto.

Mere om kirken:
Folder, Hjarup kirke Folder, Hjarup kirke
Kirkens folder


Fotos på denne side er udelukkende egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning