Skt. Nikolai sogn, Merløse herred, Holbæk amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 20.8.2020

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 3. Deel s. 230: Holbæk (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 2. Bind s. 371: Holbæk (Project Runeberg)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Skt. Nikolai kirke i Holbæk

Position:
- Legacy: N: 554259.3 Ø: 0114249.0
- GST: 670455 6177861
- Google Earth: 55 42' 59.3"N, 011 42' 49.0"E
Forklaring

Adresse: Kirkestræde 2A, 4300 Holbæk.

Kirken er opført i 1869 på det sted, hvor den gamle sognekirke og tidligere klosterkirke lå.
Tæt ved kirken ligger nu Holbæk museum. Museet skriver om sortebrødreklostret:
På stedet, hvor Skt. Nikolai Kirke ligger i dag, lå der i middelalderen et kloster. Det bestod af en kirke og tre længer, hvoraf kun vest- og sydlængen er bevaret.
Klostret blev grundlagt i 1275 af Dominikanerordenen, kaldet sortebrødrene. Ordensbrødrene adskilte sig fra det samtidige præsteskab ved at prædike på dansk, leve ydmygt og besøge de syge i deres hjem. Det kan derfor ikke undre, at de fik stor succes og mange gaver. Klosterkirken finansieredes bl.a. af Kong Christoffer den Anden.


Oplysninger om kirken findes her:
Skt. Nikolai Kirke Skt. Nikolai Kirke Skt. Nikolai Kirke


Kirkens tårnur Klostrets vestlænge Model af klostret år 1325
Kirkens tårnur stammer fra den gamle kirke og er mærket ”Peter Mathiesen Copenhagen Anno 1737”. Klostrets vestlænge. Fra museet: ”Model af Sortebrødreklosteret som det formodes at have set ud omkring år 1325.”


Verner Parsberg (o. 1415 - 1484) og Anne Tønnesdatter Rønnow (o. 1420 - 1474) blev begravet i kirken. Deres gravsten lå i den gamle kirkes kor. De findes nu på Holbæk museum:

Gravsten over Verner Parsberg og Anne Tønnesdatter Gravsten fra over Lene Tønnesdatter
Gravsten over rigsråd og lensmand på Holbæk slot Verner Parsberg, †1484, og hustru, Anne Tønnesdatter (Rønnow), †1474. ”Her ligg(e)r her Wern(er) Parsp(er)g, ridder, so(m) døde arr eft(er) gutz byrdh mcdlxxxiiii ok ha(n)s kæ(re) husf(ru)æ An(n)e Tøn(n)esdott(er), som døde mcdlxxiiii, hwes sielæ g(ud) node”. Gravsten fra over Lene Tønnesdatter, †1490, en søster til Anne. ”Her ligh(e)r hedh(er)lie och welbuirdich quinnæ fruæ Lenæ Tønnisdotter h(w)æs siel G(u)d haffuæ aar effther gutz burd tusende cdlxxxx”.

Oplysninger iflg. Nationalmuseet: Danmarks Kirker: Skt. Nikolaj Kirke og †Klosterkirke s. 2914-2916.


Fotos på denne side er egne fotos, der gerne må kopieres.


Til Slægtsforskning