Ibsker sogn, Bornholms Øster herred, Bornholms amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 31.3.2018

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 3. Deel s. 635: Ibsker Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 3. Bind s. 91: Ibsker Sogn (Project Runeberg)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.Sankt Ibs kirke

Position:
- Legacy: N: 550821,7 Ø: 0144608,6
- GST: 889120 6124855
- Google Earth: 55 07' 01.6"N, 015 06' 17.2"E
Forklaring

Adresse: EIbskervej 45B, 3740 Svaneke.

Link til Nationalmuseet: Danmarks kirker (Skt. Ibs Kirke).

Link til Bornholmske Kirker (Ibs Kirke)Fuglsangsgård, senere Østre Klintebygård (6 vg)

Position:
- Legacy: N: 550449,1 Ø: 0150605,4
- GST: 889270 6120749
- Google Earth: 55 04' 49.1"N, 015 06' 05.4"E
Forklaring

Adresse: Lisegårdsvejen 2, 3730 Nexø.

Flg.boede på gården: Aage Kure: Bornholmske gårde med oplysninger af historisk art, findes ved wp.conrad-larsen.dk (Østre Klintebygård på s. 52-53). Link (PDF)

J. Bulmer: Bemærkninger om Bornholms Bøndergaarde, findes ved Bornholms Historiske Samfund i Bornholmske Samlinger, 1. række bind 4 s. 41. Link (PDF)

Bornholmske bondegårde findes også oplysninger om gården.

ibaros.dk har bl.a. en oversigt over kendte fæstere og ejere af gården.

J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, III. Samling, 4. Bind (1917) s. 1409 (afsnittet om Bornholm findes ved Bornholms Historiske Samfund):
Klintebygaard, Ibsker Sogn. Postforb. og St.: Neksø, hvortil c. 2 Km. Ejer: Laurits Andr. Mikkelsen, som overtog Gaarden i 1901, er født paa Ejendommen 2. Novbr. 1869.
Matr.-Nr. 51a m. fl. af Ibsker. Hartkorn c. 9 Tdr. Ejendomsskyld 31,000 Kr. (efter ny Vurdering 36,000 Kr.). Brandassurance for Bygningerne 16,000 Kr. Areal 122 Tdr. Ld., deraf Ager 45, Eng 8, Skov 68, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i fri Drift. Jordens Bonitet er væsentlig Lermuld. Der holdes 17 Køer, 19 Stkr. Ungkvæg og Kalve og l Tyr af rød dansk Race, 5 Heste, l Plag og 3 Faar. Sidste Aar solgtes c. 40 Fedesvin.
Klintebygaard er den 6. Vornedegaard i Ibsker og er en af de 4 Klintegaarde. Der nuv. Ejer, der fra 1897 var Forpagter af Gaarden, overtog den efter Faderen, Lars Mikkelsen, der havde overtaget den efter sin Fader, Mads Mikkelsen; dennes Fader, Mikkel Hansen, og Bedstefader, Hans Pedersen, havde ligeledes ejet Gaarden. - Bygningerne staar i Bindingsværk med Stentag paa Hovedb. og Straatage paa Avlsb.Til Slægtsforskning