Kolding Sankt Nicolai sogn, Brusk herred, Vejle amt

Til forsiden
Opdateret d. 27.5.2013

Sankt Nicolai kirke

Position:
- Legacy: N: 552926.724 Ø: 0092817.794
- K&M: N: 6149493 E: 529838
- Google Earth: 55 29' 26.15"N, 009 28' 19.26"E
Forklaring

Sankt Nicolai kirke i Kolding. Foto 20/3 2013
Sankt Nicolai kirke


På korets nordvæg er opsat et epitafium over rådmand Poul Jensen:

Epitafium over Poul Jensen
IOHAN XI//XXV.
EGO SUM RESVR//RECTIO ET VITA.
HER NEDEN FOR HVILER ERLIG OC VELACHT PO=
UEL IENSEN RAADMAND I KOLDING SOM SALIGEN
HENSOF A: 1572 DEN 27 SEPTEM: HANS ALDERS
63 AAR. GVD FORLENE HANNEM MED ALLE CHRIST=
NE EN GLEDELIG OPSTANDELSE.

Foto fra Nationalmuseets værk "Danmarks kirker", Skt. Nikolaj kirke, side 738.
Øvrige sidehenvisninger refererer til samme kilde.

I kirkens midterste gang har ligget en gravsten over Povel Jensen med indskriften: Alting er forgiængelig Guds ord bliver ævindelig. (Side 768)I søndre sideskib ligger en gravsten over Poul Jensen anden hustru (her kaldet Elsa Povels) samt hendes anden mand Anker Mogensen (side 757):

Gravsten over Anker Mogensen og Elsa Povels. Foto 20/3 2013
Elses og Poul Jensens søn, sognepræst Poul Poulsen, bekostede gravstenen samt et nu sløjfet epitafium. (Side 787)Sankt Nicolai kirkes hjemmeside med oplysninger om kirken og dens historie.
Til forsiden