Sinding sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 16.5.2019

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 6. Deel s. 359: Sinding Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 5. Bind s. 558: Sinding Sogn (Project Runeberg)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

Sinding kirke

Position:
- Legacy: N: 561217,6 Ø: 0085145,2
- GST: 491474 6228893
- Google Earth: 56 12' 17.6"N, 008 51' 45.2"E
Forklaring

Adresse: Sinding Kirkevej 3, 7400 Herning .

Oplysniger om kirken på kirkens hjemmeside.

Karl Bechgaard (1862 - 1930) blev døbt i kirken.

Sinding kirke, 6/5 2019 Sinding kirke, 6/5 2019


Sinding kirke, altret,  6/5 2019 Sinding kirke, apostelstatuetter, 6/5 2019 Sinding kirke, apostelstatuetter, 6/5 2019 Sinding kirke, prædikestol, 6/5 2019 Sinding kirke, døbefont, 6/5 2019 Sinding kirke, epitafium, 6/5 2019
Alterbilledet "Maria ved korsets fod" er malet af Oscar Matthiesen i 1885. To fløje med apostelstatuetter fra kirkens senmiddelalderlige altertavle er bevaret. Prædikestolen er fra o. 1650. Kirkens døbefont er i granit. Epitafiet er opsat 1695 over ejeren af Sindinggård, oberst Claus Dyre og hustru, Edel Rodsten. Detaljer på Gravsten og epitafier.


Sinding kirke, præstetavle, 6/5 2019


Sindinggård, 6/5 2019

Fra Sinding Kirkevej kan man på smukkeste vis skimte Sindinggård.


Fotos på denne side er egne fotos. De må gerne kopieres.

Til Slægtsforskning