Tolne sogn, Horns herred, Hjørring amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 7.9.2020

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 40: Tolne Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 54: Tolne Sogn (Project Runeberg)

Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie i 100 Aar, Bind 2 (1956) s. 174: Tolne sogn.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Tolne kirke

Position:
- Legacy: N: 572815.4 Ø: 0101850.8
- GST: 578815 6370573
- Google Earth: 57 28' 15.4"N, 010 18' 50.8"E
Forklaring

Adresse: Kirkevej 127, Tolne Kirkeby, 9870 Sindal.
Tolne kirke Tolne kirke Klokkestabel
Skibet Alter Prædikestol Døbefont

Pengeblok Kisteplader Lysestage Skrift på væggen

Gravsten Gravsten


J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 152:
Den hvidkalkede, teglhængte kirke, som er hegnet med kampestensdiger, består af skib, kor m. flad altervæg og våbenhus mod n. De ældste dele er koret og skibets østl. partier på sokkel af huggen kampesten m. skråkant. Heraf er koret formentlig ældst, da det ikke ses at være i forbandt m. skibet. Mens skibets s.side og korets mure er omsat, er skibets n.mur velbevaret, opf. af munkesten, mul. i beg. af 1200t. i senromansk teglstensstil, stærkt fagdelt ved lisener m. friser af dobbelte bueslag, der opr. støttedes af rigtprofilerede konsoller, hvoraf nu kun én er bev., tillige m. et smalt, rundbuet vindue, der ses som ydre blænding. Murkronen synes at have været afsluttet af gesims m. savsnit (nu kun bev. over det sen. tilføjede våbenhus). Den gl. n.dør sidder endnu i opr. leje, s.døren er antydet ved en tærskelsten. Skibets vestl. del, tilføjet i slutn. af middelalderen, har ansats til hvælving og var mul. bestemt til at bære et tårn, der enten aldrig blev fuldført el sen. er revet ned. I det indre, hvor skib og kor dækkes af bjælkeloft, er den runde korbue næppe den opr. Altertavlen er et renæssancearb. fra o. 1600, stokværkdelt, med glatte søjler og sidevinger i storfeltet; maleri fra 1898 (Kristus helbreder den døvstumme) af Anker Lund; samtidigt alterbordspanel. Under det tre trin hævede kor en hvælvet begravelse, hvori henstår en del kister, bl.a. m. ligene af landsdommer Erik Rodsteen, † 1687, og kapt. Frands Chrf. de Roepstorff, † 1730; i kirken er nu ophængt en del kisteplader fra disse begravelser: landsdommer Steen Rodsteen til Lerbjerg og hustru Margrete Urne, begge † 1664. Prædikestol og det øvrige stoleværk er nyere, orgelet er fra 1908 (gave). Kirken er istandsat både på mur og tag samt inventar 1951-52; el-varme indlagt 1957. På kgd. en klokkestabel m. klokke fra 1487, viet Skt Bartholomæus (Uldall. 106). Jst

Mere om kirken:

Fotos på denne side er egne fotos (5/8 2020) - de kan frit kopieres.

Til Slægtsforskning