Tornby sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 8.9.2021

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 55: Tornby Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 86: Tornby Sogn (Project Runeberg)

Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie i 100 Aar, Bind 2 (1956) s. 54: Tornby-Vidstrup kommune.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Tornby kirke

Position:
- Legacy: N: 573138.8 Ø: 0095652.6
- GST: 556767 6376496
- Google Earth: 57 31' 38.8"N, 009 56' 52.6"E
Forklaring

Adresse: Nejstgårdvej 1, Tornby, 9850 Hirtshals.
Tornby kirke Tornby kirke Tornby kirkeSkibet indvendigt Runer Alter Epitaf

Foto nr. 2 fra venstre viser en runeindskrift i nordre korvæg fra o. 1200, der i oversættelse lyder: Thorsten {bre...} ristede disse runer i pinsedagene ... Han havde meget glæde af tonerne om morgenen der. En overgang fejllæstes "tonerne" som "Johannes", hvilket gav anledning til nogle spekulationer.


Døbefont Prædikestol Epitaf korets S-væg Gravminde korets S-væg Mindesten for engelsk flyver


J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 215:
Kirken består af romansk apsis, kor og skib, gotisk, så godt som helt fornyet tårn i v. og våbenhus fra 1800t. mod n. Den romanske bygn. er opf. af granitkvadre. Apsis og kor har skråkantet, skibet profileret sokkel. I den lille apsis ses indvendig et tilmuret rundbuevindue, nu indrettet som skab. Dens ribbehvælv er næppe opr. Skibets tilmurede s.dør ses udvendig tilmuret, mens n.døren, der er i brug, er udvidet. Den runde korbue er bevaret, og kor og skib har genfremdragne bjælkelofter (tidl. bræddeklædte). Det gotiske v.tårn, der havde ansats til hvælv i underrummet, var meget forfaldent, og 1949 blev det helt nedtaget og erstattet af et nyt, hvis ydre former gengiver det gl. Våbenhuset er uden særpræg. 1908 blev der i koret fundet fragmentariske sengotiske kalkmalerier (gammeltestamentelige scener og apostle), som atter er tildækket. På korets n. væg fandtes ved sa. lejlighed en lang, i den våde puds indridset runeindskrift (DRun. 169) en tid meget omdiskuteret. - På det kvadermurede alterbord står en lille, sengotisk fløjtavle fra o. 1525 med Kongernes tilbedelse, Skt. Anna selvtredie, Nådestol, Skt. Catarina og Skt. Oluf og i fløjene apostlene. Kalk 1735 bekostet af Niels Kjær til Kærsgård. Drevne messingstager i barok med vredne, pæreformede ornamenter. Et sengotisk lysestel af smedejern samt en skriftetavle fra 1700t. er nu i Nationalmus., og if. præsteindberetn. 1808 havde kirken dengang et †røgelseskar af malm. Romansk granitfont med halvkugleformet, bægerbladprydet kumme og keglestub-fod med halvrunde, nicheagtige indskæringer forneden (Mackeprang. D. 150). Sydty. fad o. 1575 med Bebudelsen. Prædikestolen, et enkelt snedkerarbejde fra o. 1850, har tidl. stået i Hjørring Skt. Catharina. I kirken er ophængt to skibsmodeller, den ene forestillende fyrskibet Knoben. En meget medtaget Kristusfigur fra en "Kristi begravelse" er nu i Vends. hist. Mus. Klokke fra 1586 af Peder Lauridsen (AarbVends. 1937. 1). Epitafer: 1) provst Peder Viborg, † 1580, hans hustru Birgitte Madsdatter, † 1612, og dennes anden mand sgpr. Peder Lauridsen, † 1618; 2) Karen de Hemmer, † 1777, g. 1. med sgpr. i Flade Jens Wang, 2. med Niels Kjær, † 1758. Gravsten: 1) sgpr. Clemens Gjordsen Horsens, † 1650, og hustru; 2) sgpr. Hans J. Deichmann, † 1809. EH

Mere om kirken:

Nejstgård

Position:
- Legacy: N: 573140.8 Ø: 0095635.9
- GST: 556488 6376556
- Google Earth: 57 31' 40.8"N, 009 56' 35.9"E
Forklaring

Adresse: Nejstgårdvej 12, Tornby, 9850 Hirtshals.

Nejstgård hørte under Aalborg Hospital gods.

Nejstgård 8/9 2021

Nejstgård 2021. Nuv. stuehus ("enfamiliehus") er opført i 1971, udhuset i 1877.


Fotos på denne side er egne fotos (fra 8/9 2021). De må frit benyttes.

Til Slægtsforskning