Tveje Merløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 26.11.2019

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 3. Deel s. 251: Merløse Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 2. Bind s. 404: Merløse Sogn (Project Runeberg)

Karlo V. Andersens hjemmeside om Tveje Merløse landsby, sogn og kirke

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Tveje Merløse kirke

Position:
- Legacy: N: 554133.8 Ø: 0114155.2
- GST: 669620 6175181
- Google Earth: 55 41' 33.8"N, 011 41' 55.2"E
Forklaring

Adresse: Tveje Merløse 22, 4300 Holbæk.

Kirken inkl. tvillingtårnene er opført o. 1150, antageligt af Asser Rig eller et andet medlem af Hvideslægten.

Oplysninger om kirken findes her:
Tveje Merløse kirke udvendig Tveje Merløse kirke udvendig Tveje Merløse kirke udvendig


Skibet Galleri Alter Prædikestol Degnestol
Kirkens hvælv blev ved en restaurering i 1895 fjernet og erstattet af det nuværende loft. Galleriet mod vest i tårnpartiet. Alterbordets forside er udført af Joakim Skovgaard i 1894 efter tegninger af H. B. Storck. Apsis med kalkmalerier fra o. 1150-1175. Alterstager fra 1724. Prædikestolen er dateret 1571. Tekst oversat: For præstens læber tager vare på kundskab, og af hans mund søger man belæring. Degnestolen er samlet af dele fra 1500-tallet.


Dørfløj Den gamle altertavle Krucifiks Døbefont Pengeblok
Dørfløj fra 1894, prydet med relieffer (1625-1650), der tidligere har siddet på prædikestolen. Den gamle altertavle fra o. 1670, skåret af Lorentz Jørgensen, hænger nu i skibet. Korbuekrucifikset er fra o. 1500. Døbefonten fra 1894 afløste den gamle, der var revnet. Pengeblokken er fra 1600-tallet.


Mindeplade for Niels Peter Høeg Hagen

Mindeplade for Niels Peter Høeg Hagen, der døde 1907 under en Grønlandsekspedition, findes på den sydlige kirkegårdsmur.


Fotos på denne side er egne fotos, der frit kan kopieres.


Til Slægtsforskning