Davinde sogn, Åsum herred, Odense amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 29.9.2022

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 4. Deel s. 78: Davinde Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 3. Bind s. 428: Davinde Sogn (Project Runeberg)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

Davinde kirke

Position:
- Legacy: N: 552021.1 Ø: 0103227.9
- GST: 597744 6133619
- Google Earth: 55 20' 21.1"N, 010 32' 27.9"E
Forklaring
Davinde kirke Davinde kirke Davinde kirke
Adresse: Davinde Bygade 24, 5220 Odense SØ.

Alter

Altermaleriet er fra o. 1900 og er en usigneret kopi efter Pierre-Paul Prud'hons maleri fra 1822 i Louvre i Paris. Det er skænket 1918 af Ove Vind til Sanderumgård og hustru.
Bag alteret ses dele af det pulpitur, der hørte til prædikestolen, da den i tidligere tid var opsat i korbuen som "lektorieprædikestol".


Døbefont Prædikestol Herskabsstole
Romansk døbefont. Prædikestolen er fra 1599 og bærer navnet på Margrete Skovgaard til Sanderumgård († 1615). Herskabsstolene for Margrete Skovgaard er fra 1584.


Skibet indvendigt Skibet indvendigt Præsterækketavle Præsterækketavle


Mindekrans Mindekrans Kirkegårdsmonument


Mere om kirken:

Sanderumgård

Position:
- Legacy: N: 552110.2 Ø: 0103157.7
- GST: 597178 6135126
- Google Earth: 55 21' 10.2"N, 010 31' 57.7"E
Forklaring

Adresse: Sanderumgårdvej 150, 5220 Odense SØ.

Sanderumgård er kendt fra 1394. Den nuv. hovedbygning er opført 1870-72.

Hans Skovgaard (1526 - 1580) erhvervede herregården i 1580.

Trap Danmark, 5. udgave, Odense amt, bind V, 1 (1956), side 247-248:
Sanderumgård. Tue Skytte, foged på Ørkild slot, er mul. den væbn. Skytte, som 1394 nævnes til Sanderum. 1468 nævnes væbn. Keld (Pedersen) i S. Sen. kom gden til kronen, som 1571 forlenede "en kronens gd. S.gd. kaldet" til borger i Odense Hans Mule, som heraf skulle svare sædvanlig landgilde. 1580 erhvervede rigsråd Hans Skovgaard til Gundestrup († 1580) ved mageskifte m. kronen S. m. mølle og gden Nonnebo i Bjerge hrd. (se s. 288). Han udlagde den i arveskifte til broderen, hofjunker Anders Skovgaard, som døde ugift 1581, hvorpå Hans Skovgaards enke, Anne Vernersdatter Parsberg († 1592) 1582 af kronen fik skøde på S. m.v. Hun må imidlertid snart efter have overdraget den til sine svigerinder Karen († 1600) og Margrethe Skovgaard († 1615), af hvilke førstn. 1583 afstod sin part til søsteren, som 1585 af kronen fik livsbrev på 11 gde i Davinde. Hun opf. en ny hovedbygn. og har formentlig ejet S. til sin død. 1642 var S. en af de mange hovedgde, som den rige hr. Hans Johansen Lindenov til Gavnø († 1642) efterlod sig. Gennem hans datter Helvig Lindenov († 1646) kom S. ved ægteskab til rigsråd hr. Sigvard Urne († 1661), hvis sønner Hans († 1688), Jørgen († tidligst 1677) og Knud Urne († 1705) i den flg. tid ejede parter i den. 1664 ejede Hans og Jørgen hver en halvdel, 1680 nævnes Hans og Knud som ejere, 1688 kaldes Hans og 1693 Knud eneejer af S. 1669 havde Jørgen solgt sin part til gehejmeråd Niels Banner til Frederiksgave († 1670), men denne del må på ny være kommet til Urnerne og fra disse til kapt. Hans Due til Ølstedgård, fra hvem den 1693 på ny kom til Knud Urne, efter hvis død halvdelen af S. igen må være kommet til Hans Due, medens den anden halvdel ved Knud Urnes enke, Anna Beate Henningsdatter Walkendorffs († 1720) nye ægteskab kom til kapt. Erik Skeel til Arreskov († 1729). 1708 skødede Hans Due og Erik Skeel hver sin halvpart af S. til oberstløjtn, sen. generalmajor Hans Brockenhuus v. Løwenhielm til Selleberg og Vejrup († 1734) …

- Godsarkiv LAF. Arkivar, cand. mag. Jens Holmgaard

Mere om herregården:

Fotos på denne side er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning