Henne sogn, Vester Horne herred, Ribe amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 19.9.2021

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 6. Deel s. 462: Henne Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 730: Henne Sogn (Project Runeberg).

Nationalmuseet: Danmarks kirker: Kort over Vester Horne herred o. 1800 (PDF).

Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie i 100 Aar, Skast, Slavs og Vester Horne herreder (1951) side 88 ff.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Henne kirke

Position:
- Legacy: N: 554339.0 Ø: 0081428.3
- GST: 452344 6176012
- Google Earth: 55 43' 39.0"N, 008 14' 28.3"E
Forklaring

Adresse: Strandvejen 238, 6854 Henne.
Henne kirke Henne kirke Henne kirke Henne kirke


Kirken er bygget o. 1175.

Skibet indvendigt Koret Alter Sidealtertavle Sidealtertavle Døbefont

Korbuekrucifiksgruppe Prædikestol Stolestade Pengeblok Herskabspulpitur

Mindetavle Præsterækketavle Præsterækketavle Præsterækketavle Præsterækketavle


Mere om kirken:

Hennegård

Position:
- Legacy: N: 554341.0 Ø: 0081348.6
- GST: 451650 6176083
- Google Earth: 55 43' 41.0"N, 008 13' 48.6"E
Forklaring

Adresse: Strandvejen 260, 6854 Henne.

Niels Gundesen Lange (1440 - 1511) var en overgang ejer af gården.

Trap Danmark, 5. udgave, Ribe amt, bind IX, 2 (1965), side 806-808:
Hennegård ved nv.hjørnet af Filsø tilhørte i middelalderen Ribe bispestol. Den nævnes 1145 under bisp Elias, der måske har opført gden, som med sit gods fik egen birkeret. Af bispelige lensmænd kendes Mogens Nielsen (Lange) 1454, hans søn Niels Mogensen 1484 og 1503, samt Palle Bang 1533 og 1541. Ved reformationen kom den til kronen, som 1544 solgte den til Palle Bangs svigersøn Oluf Staverskov († 1586), der havde haft den i forlening. Da sønnen Hartvig S. døde barnløs 1608 og enken Birgitte Munk 1610, kom den til broderen Fasti Staverskovs børn på Øllufgd., af hvilke sønnen Oluf S. døde 1622, hvorefter søsteren Sophie, enke efter Otte Kruse til Balle, 1630 mageskiftede sin halvpart af gden til sin søster Anne S., der bragte den til sin mand Christoffer Hvas til Kås († 1658). Efter Anne Staverskovs død 1678 udlagdes den (1661: 18 tdr. hartk., underlagt jord 7, møllen 20, gods 110) ved skifte 1679 for 2225 rdl. til svigersønnen Anders Nielsen til Søvig, som s.å. transporterede den til Niels Nielsen til Endrupholm († 1708). 1710 skødede hans søn Steffen Nielsen (Ehrenfeld) til Brejninggd. fjerdeparten af H. (7 tdr. hartk.) m. gods til sin broder Peder Nielsen Endorph (tilnavnet efter hans fødegd. Endrupholm), der 17l4 af sin moder Anne Stefansdatter fik tilskødet endnu en fjerdepart m. tiender og gods (7, 9 og 18 tdr. hartk.). Efter hans død 1743 … HL
Litt.: G. M. Guldvang. H. Blade af en gammel Borgs Krønike. 1934. DLandbr. VIII. 1936. 297.

Hovedbygningen, (fredet i kl. B) ligger ensomt på kystklinten ved nv.enden af den udtørrede Filsø og er opført på det på de tre sider velbevarede, vistnok opr. af to sæt grave omgivne voldsted af den middelald. bispeborg, hvis svære, ca. 2 m høje kældre af rå kamp indgår i den nuv. bygn. Denne, der er opført efter en brand 1831, hvorved ejendommens arkiv ødelagdes tillige m. den ældre, ikke betydelige hovedbygn., er en udstrakt, grundmuret, hvidkalket, stråtækt længe, én etage på høj, tjæret grund og m. to sideindgange og hovedindgang i gårdsidens frontispice. Gavlene er halvt afvalmede, og stuehuset er ved mure forbundet med den samtidige trelængede, stråtækte ladegård. Gården udgør en ualmindelig fin helhed, selvom den østre staldlænge 1956 er fornyet på moderne vis. FlJ

Mere om Hennegård:

Fotos på denne side er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning