Højby sogn, Åsum herred, Odense amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 28.8.2021

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 4. Deel s. 83: Høiby Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 3. Bind s. 437: Højby Sogn (Project Runeberg)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

Højby kirkePosition:
- Legacy: N: 551950.1 Ø: 0102634.8
- GST: 591543 6132528
- Google Earth: 55 19' 50.1"N, 010 26' 34.8"E
Forklaring
Højby kirke. Foto 18/9 2020 Højby kirke. Foto 18/9 2020 Højby kirke. Foto 18/9 2020
Adresse: Højbyvej 43, Højby, 5260 Odense S.

Kirken anslås at være fra omkring 1400.

Carsten Lorentzen / Lauritsen (1596 - 1670) var sognepræst ved kirken.

Præsterækketavle PræsterækketavleDøren til kirkerummet Alteret Prædikestol Fløjdør Orgel og tidligere altertavle Pengeblok
En prægtig dør fra 1652 fører fra våbenhuset ind til kirkerummet. Altertavlens maleri er fra 1937 af Anna Munch. Prædikestolen er skænket af Hans Ibesen og Per Vid i 1578. Fløjdøren til højre førte ind til det daværende adelige gravkapel. Orglet og den gamle altertavle fra 1753 med maleri fra 1826. Pengeblokken er fra 1700 tallet.


Mindeplade over Jens Kristiansen Mindesten for familierne Rosenvinge og von Heinen
Indenfor hænger et minde over Jens Kristiansen, der døde af i sine sår i 1864, og udenfor står en mindesten på fællesgraven for familierne Rosenvinge og von Heinen. Deres kister blev fjernet fra gravkapellet og begravet her i 1908. Herefter fungerede kapellet som kirkens ligkapel.


Mere om kirken:

Fotos på denne side er egne fotos - de kan frit benyttes.

Til Slægtsforskning