Hornstrup sogn, Nørvang herred, Vejle amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 24.9.2022

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 6. Deel s. 233: Hornstrup Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 360: Hornstrup Sogn (Project Runeberg).

Slægtsforskernes bibliotek: Hornstrup Sogn (1949) af Marius Hansen.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Hornstrup kirke

Position:
- Legacy: N: 554439.5 Ø: 0093319.5
- GST: 534869 6177761
- Google Earth: 55 44' 39.5"N, 009 33' 19.5"E
Forklaring

Hornstrup kirke. Foto 14/9 2021 Hornstrup kirke. Foto 14/9 2021 Hornstrup kirke. Foto 14/9 2021 Hornstrup kirke. Foto 14/9 2021
Adresse: Kirkebyvej 66, 7100 Vejle.

Kirken er opført o. 1125.

Gravsten over Iver Vind og hustru Anne Henriksdatter

Iver Vind til Store Grundet (1502 - 1586) og hans hustru Anne Henriksdatter (Sandberg) (1516 - 1579) blev begravet i en krypt under koret. En gravsten over dem i altergulvet står nu op ad skibets nordvæg. Tekst: Her ligge begraffvene erlig oc welbyrdig mand Iffver Wind till Grvndit som døde anno 1586. Hans alder var 84 aar. Med hans kiere høstrve erlig oc welbyrdig frv Anne Henrichsdater, som døde an(n)o 1579. Hindis alder war 63 aar. I Nationalmuseets værk om Hornstrup Kirke findes en tegning af stenen på side 2019.
Kirkens altertavle er skænket af parret.


Skibet indvendigt Alter Døbefint Prædikestol Prædikestol

Pengeblok Orgel Mosesfigur Gravminder på korets nordvæg Krigergrav


Mere om kirken:

Store Grundet

Position:
- Legacy: N: 554401.1 Ø: 0093249.9
- GST: 534361 6176571
- Google Earth: 55 44' 01.1"N, 009 32' 49.9"E
Forklaring
Store Grundet. Foto 29/4 2022.
Adresse: Store Grundet Allé 71A, 7100 Vejle.

Iver Vind (1502 - 1586) etablerede 1578 herregården, baseret på den daværende landsby Grundets syv gårde. Den nuværende hovedbygning er fra 1840erne. Gården er i dag firmadomicil.

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Vejle amt. Bind VIII, 3 (1964). Side 1030:
Store Grundet. Fr. II mageskiftede 1578 landsbyen Grundet på 7 gde til Iver Vind († 1586); han skrev sig allr. s.å. til G., som efter hans død kom til sønnerne Christen Vind († 1605), Henrik Vind († 1607) og Jakob Vind († 1607); sidstn.s enke Else Høeg (Banner) ejede endnu gden 1609, men derpå kom den til hans brorsøn Niels Albertsen Vind til Ullerup († 1615), dennes enke Kirsten Juel († 1627) og søn Niels Vind († 1646). 1638 var G. på 68 tdr. hartk.; Kirstine Nielsdatter Vind († 1690), g. m. Tage Krabbe til Gunderslevholm († 1676), arvede den, men solgte den (m. gods i alt 412 tdr. hartk.) 1679 for 20.594 rdl. til oberst Otto Fr. v. Gamm († 1698), som hun sen. ægtede. På skifte efter ham udlagdes gd. m. tiender og gods (88, 86 og 310 tdr. hartk.) for 18.938 rdl. og hovedbygn. for 800 rdl. til sønnen Christoffer Fr. v. Gamm († 1701), hvis halvbror major Erik Krabbe († 1709) 1705 skødede den til oberst Ditlev Brockdorff til Hvolgd., som 1710 skødede den m. afbyggergd. og tiender (73, 14 og 48 tdr. hartk.) ...
... CJ
Litt.: M. Hansen. Hgden G. og dens Ejere, AarbVejle. 1914. 1-62. DLandbr. V. 111-13. Mogens Lebech i DSlHerreg. Ny S. III. 283-87.

Mere om Store Grundet:

Alle fotos på denne side er egne fotos - de må frit anvendes.

Til Slægtsforskning