Sæby sogn, Voldborg herred, Roskilde amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 14.11.2023

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 3. Deel s. 212: Sæby Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 2. bind s. 340: Sæby Sogn (Project Runeberg).

Trap 5 online: Sæby sogn.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Sæby kirke

Position:
- Legacy: N: 554216.6 Ø: 0115620.3
- GST: 684663 6177120
- Google Earth: 55 42' 16.6"N, 011 56' 20.3"E
Forklaring

Adresse: Hornsherredvej 436, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge.

Kirken er oprindeligt fra 1100 tallet men har gennemgået flere ombygninger.

Mere om kirken:

Egholm

Position:
- Legacy: N: 554358.5 Ø: 0115444.3
- GST: 682856 6180196
- Google Earth: 55 43' 58.5"N, 011 54' 44.3"E
Forklaring

Adresse: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge.

Egholm er én af landets ældste herregård - der er fundet bygningsrester fra o. 1250.

Ejere af gården var bl.a.:
Trap Danmark, 5. udgave, Københavns amt, bind II, 3 (1960), side 1166-1167:
Egholm var allr. i senmiddelalderen en herregd. 1405 skrev hr. Predbjørn (Pritbern) van Podebusk († tidligst 1419) sig til E. Hans brodersøn hr. Henning Podebusk til Skjern († senest 1442) afstod 1435 gden (el. en del af den) til ovenn. hr. Predbjørns søn Claus Podebusk til Vosborg († før 20/4 1477), men allr. 1436 og sen. indtil 1443 skrev Hans Grubendal sig til E., han har mul. været g.m. hr. Predbjørns datter Gisele Podebusk, som siden var g.m. rigsråden hr. Jens Due (Thott) til Krogholm († tidligst 1487); han skrev sig 1460 til E. og ægtede efter fru Giseles død Anna Andersdatter Banner († tidligst 1492). Ægteskaberne var barnløse, og E. kom - mul. som arv efter fru Gisele - til brødrene Eiler og Niels Mogensen Hak, der 1492 omtalte hr. Jens og fru Gisele som deres "forældre". Niels Hak († 1508) afstod 1484 sin part i gden til Eiler Hak († 1501), der var g.m. Anne Nielsdatter (Present) († tidligst 1534); hun nævnes 1511 til E. Deres søn Christoffer Hak skrev sig ligeledes til E., men døde 1539 som slægtens sidste mand. Hans søster Lene Hak († 1564), der 1520 havde ægtet rigsråden hr. Hans Krafse til Basnæs († 1530), arvede derefter E., der siden tilfaldt deres søn Eiler Krafse …
C. Rise Hansen overarkivar, cand. mag.
Litt.: Gunnar Olsen. DSlHerreg. Ny Saml. I. 1944. 296-301. DLandbr. I. 1930. 939-41.Mere om Egholm:

Til Slægtsforskning