Smidstrup sogn, Holmans herred, Vejle amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 30.4.2022

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 6. Deel s. 273 Smidstrup Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 417: Smidstrup Sogn (Project Runeberg).

J.J. Ravn: En historisk-topografisk Beskrivelse af Sognene i Holmans og Elbo Herreder (1918) s. 87 ff. (opslag 86). (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).

J.C.B. la Cour: Danske Gaarde: Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Samling 1. Første Bind s. 843 ff. (opslag 841). (Slægtsforskernes bibliotek).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Smidstrup kirke

Position:
- Legacy: N: 553642.5 Ø: 0093356.3
- GST: 535629 6163021
- Google Earth: 55 36' 42.5"N, 009 33' 56.3"E
Forklaring

Smidstrup kirke. Foto 29/4 2022. Smidstrup kirke. Foto 29/4 2022. Smidstrup kirke. Foto 29/4 2022. Smidstrup kirke. Foto 29/4 2022.
Adresse: Håstrupvej 6, Smidstrup, 7000 Fredericia.

Begravet fra Smidstrup kirke:
Kirken blev bygget o. 1175.

Fotos af kirken indvendig (beskrivelserne er hentet fra Trap Danmark 5. udg.):

Skib Korsarm Kalkmalerier på korhvælvingen Kalkmalerier på korhvælvingen Alter
Skibet. Korsarm, tilføjet i senmiddelalderen. Kalkmalerier på korhvælvingen ... ... med evangelisternes symboler. Altertavle fra o. 1500.


Døbefont Prædikestol Krucifiksgruppe 12 dyder Præsterækketavle Mindetavle
Romansk døbefont. Prædikestol fra 1610-20. Krucifiksgruppe, nok fra beg. af 1800 tallet. 12 dyder pryder spidsbuen til tårnrummet. Præsterækketavle. Mindetavle over Christiane Benedicte Kruse † 1755.


Mere om kirken:

Håstrup Nedergård

Position:
- Legacy: N: 553526.6 Ø: 0093249.0
- GST: 534471 6160667
- Google Earth: 55 35' 26.6"N, 009 32' 48.0"E
Forklaring

Håstrup Nedergård. Foto 29/4 2022.
Adresse: Håstrupgårdsvej 3, 7000 Fredericia.

Nuv. hovedbygning er opført 1896.

Flg. har boet på gården:

Fotos på denne side er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning