Jens Christensen Bastholm [1576]
(1628-1707)
Gertrud Pedersdatter [1577]
(Omkr 1635-1714)
Christen Jensen Bastholm [1083]
(Omkr 1670-1728)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Rasmusdatter Sommerfeldt [1084]

 • Rasmus Christensen Bastholm [1585]
 • Nicolai Abraham Christensen Bastholm [1586]
 • Jens Christensen Bastholm [1587]
 • Hans Christensen Bastholm [1588]
 • Niels Christensen Bastholm [1589]
 • Gjertrud Christensdatter Bastholm [1590]
 • Anne Margrethe Christensdatter Bastholm [1584]
 • Inger Margrethe Bastholm [1082]+
 • Jens Christensen Bastholm [1591]

Christen Jensen Bastholm [1083] 1 2

 • Født: Omkr 1670, "Bastholm", Vrejlev sg 1 3
 • Ægteskab (1): Anne Rasmusdatter Sommerfeldt [1084] omkring 1704 1
 • Død: 1728, "Dybvad", Skæve sg i en alder af ca. 58 år 3
 • Begravet: 1728, Skæve kirke 3
Billede

  Notater:

Claus' tip-5-oldefar.

Link til siden om Vrejlev sogn.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Bopæl, Mellem 1670 og 1704, "Bastholm", Vrejlev sg. 1

2. Beskæftigelse: Forvalter, 1704, "Haurholm", Vrejlev sg. 1

3. Beskæftigelse: Forpagter, Mellem 1706 og 1711, "Lund præstegård", Vrejlev sg. 1 4

4. Var fadder: Ved dåben af søsteren Kirstens søn Peder, 21 Jun. 1711, Åsted kirke. 4

5. Beskæftigelse: Forpagter, Mellem 1713 og 1721, "V. Mellerup", Jerslev sg. 1

6. Beskæftigelse: Forpagter, Mellem 1725 og 1728, "Dybvad", Skæve sg. 1 3

7. Beskæftigelse: Forpagter, 1726, "St. Rugtved", Albæk sg, Hjørring amt. 1 5


Billede

Christen blev gift med Anne Rasmusdatter Sommerfeldt [1084] [MRIN: 372], datter af Rasmus Nielsen [1594] og Anna [1595], omkring 1704.1 (Anne Rasmusdatter Sommerfeldt [1084] blev født omkring 1680 1 og døde efter 1763 6.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl, 1704, "Haurholm", Vrejlev sg. 1

2. Bopæl, Mellem 1706 og 1711, "Lund præstegård", Vrejlev sg. 1 4

3. Bopæl, Mellem 1713 og 1721, "V. Mellerup", Jerslev sg. 1 2 7 8 9 10

4. Bopæl, Mellem 1725 og 1728, "Dybvad", Skæve sg. 1 3


Billede

Kilder


1 C. Klitgaard, Slægten Bastholm fra Vrejlev (Særtryk af Vendsysselske Aarbøger 1932. Hjørring. Expres-Trykkeriet (Th. Jørgensen). 1932.), s.5.
Hovedlinie I.
Christen Jensen Bastholm
, se Side 231, var født i Bastholm ca. 1672 og døde i Skæve Sogn 1728 [note: Dato ikke anført i Kbg.]. Var hjemme i Bastholm til o. 1704 og blev da Forvalter paa Haurholm i Vrejlev Sogn; 1706 og 1711 var han Forpagter af Lund Præstegaard i Vrejlev, derefter Forpagter af Vester Mellerup i Jerslev Sogn (1713 og 1721) og blev 1725 forpagter af Dybvad i Skæve Sogn [note: I Albæk Kbg. kaldes han 1726 Forpagter af Rugtved; var da Fadder i Vorsaa]. Gift o. 1704 med Anna Rasmusdatter (Sommerfeldt), født o. 1680, død efter 1748, da hun boede i Lille Nygaard i Serridslev Sogn sammen med en Datter. Anna Sommerfeldt var Søster til Guldsmed Anders Rasmussen Sommerfeldt i Aalborg [note: Født 1681, død 1761] og var Datter af en Rasmus Nielsen (?) og Anna ..... Christen Jensen Bastholm og Hustru havde 9 Børn ...

2 Kirkebog for Jerslev sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1684-1801 s.92v.
Anno 1719
D. 21. Maij Døbt et ægte Barn k. Margrethe. F. Christen Jensøns og Anne Rasmusdaatters i Vester Mellerup. Test. Niels Jensøn i Bastholm. Peder Mørk i Kalum. Olle Andersøn i Abilgaard. Niels Jensøns Hustru i Bastholm og Jens Sørrensøns ... Hustru i Jerslef.
Opslag 94. (Margrethe Christendtr dåb).

3 Kirkebog for Skæve sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1675-1732 s.114h.
1728
Forpagter paa Dybvad Christen Jensen Bastholm 58 Aar 8 M 2 Dage.
Opslag 136. (Christen Jensen Bastholm begr.).

4 Kirkebog for Åsted-Skærum sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1701-1752 s.30h.
Aasted Sogn
Ao. 1711
D. 21 jun.
Døbt Conrad Pedersøns og Kirsten Jensdatters Barn i Rauenshøye Peder.
Fadderne: Christen Jensøn, Forpagter i Lund-Præstegaard. Laurits Pedersøn Dyrskjøt i Hullet i Jerslev Sogn. Niels Jensøn i Bastholm i Vrejlev Sogn. Maren Pallisdatter, Christen Sørensøns i Scautved. Karen Christensdatter, Hans Christensens i Fuglsang.
Opslag 34. (Conrad Pederssøns og Kirsten Jensdatters søn Peders dåb).

5 C, Klitgaard, Serreslev Sogn (Udgivet af Historisk Samfund for Hjørring Amt. 1957.), s.55.

6 Skøde- og panteprotokol, Børglum-Jerslev Herredsfoged (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Realregistre, skøde- og panteprotokoller), 1739-1780 fol. 162.
Gengivet på Anetavle for Brd. Lau Frederiksen: Ane 1791 Anne Rasmusdatter Sommerfeldt:
Efter Begiering til Vitterlighed underskriver : Olle Larsen L.S. Christen Johansen. L.S.
d.28.Juni læst efterskrevne Skiøde _____ lydende. No. 1 En halv Rixdl. 1763. Jeg underskrevne Anne Rasmusdatter Sommerfeldt, Sal. Christen Bastholms, kiendes og hermed vitterliggiør, at have solgt, som jeg og herved Sælger, Skiøder og aldeeles fra mig og mine arvinger afhænder til min kiere Sviger Søn Herman Frederich Coucheron og hans arvinger, et mig tilhørende stæd med lade og Rollingshuus ieg selv beboer i Underaare i Serritslev Sogn Lille Nyegaard kaldet, ansatt for 1 alb. hartkorn med ald dens herlighed i følge den mig givne Skiøde af Dorthe Christensdatter Sl. Peder Mørches, ____ dato 14. octobe 1742 hvilket stæd og Eiendom med alle sine rette tilleggelsser som saa tillegges, og af Arrilds Tiid med retter haver tillagt saaledes som nu forefindes, ____ intet i nogen maade. Undtagen, ____ min kiære Sviger søn og arvinger skal og maae have, nyde, bruge og beholde til uigenkaldelig Eiendom Siden ieg af meer bemte. min Sviger Søn efter sluttet kiøb og accordt haver bekommet der for 66 rd. Skriver sex og tredsindstyve rdr. Thi forbinder mig og mine arvinger. eftter det mig meddelte Skiøde som overmeldte er, at frie, frelse, hiemle og fuldkommenlig tilstaar hannem og hans arvinger samme stæd og Eiendom for hver mands tiltale, som derpaa med rette i nogen maade kand tale. Til bekræftelse haver ieg dette mit Skiøde med egen haand underskrevet, samt ____ min Søn Niels Bastholm og Peder Nielsen begge med mig til Vitterlighed at underskrive og forsiegle.
Lille Nyegaard den 15.september anno 1763. Anne Sommerfeldt Sl. Bastholms L.S.
Efter Begiering underskriver og forseigler Niels Bastholm L.S. Peder Nielsen L.S.
(Anne Rasmusdaater Sommerfeldt skøder Lille Nyegaard til Herman Friderich Coucheron).

7 Kirkebog for Jerslev sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1684-1801 s.52v.
Ao. 1713
D. 8 Febr. døbt et barn, Niels, Christen Jensen i Vester Mellerup, Moderen Anna Rasmusdatter, testes ...
Opslag 53. (Niels Christensen dåb, 1713).

8 Kirkebog for Jerslev sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1684-1801 s.57v.
Anno 1715
d. 10. Ditto [Aprilis]. Døbt eet barn Giertrud, Christen Jensen og Anne Rasmusdatters i Vester Mellerup.
Test.: Peder Christensen i Vrejlef, Niels Jensen i Bastholm, Peder Mørch i Hjelmsted, Velb. Jomfru Lehne Mylheim, Maren Jensdatter i Giønderup.
Opslag 58. (Gjertrud Christendtr dåb, 1715).

9 Kirkebog for Jerslev sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1684-1801 s.86v.
Anno 1717
D. 14. Februarij Døbt et Barn Anne Margrethe, Christen Jensøns og Anne Rasmus Datters af Vester Mellerup. Testes ...
Opslag 88. (Anne Margrethe Christendtr dåb, 1717).

10 Kirkebog for Jerslev sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1684-1801 s.96v.
Ao. 1721
D. 7. Decmbr. Døbt et ægte Barn /Jens/. Christen Jensøns og Anne Rasmusdatters i Vester Mellerup. Test. ....
Opslag 98. (Jens Christensen dåb, 1721).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 24 Mar. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk