Nils Robelius [1481]
(Omkr 1678-1747)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Johanna Maria Torslow [1780]
2. Margreta Palm [1482]

3. Maja Ebeltoft [1749]

Nils Robelius [1481] 4 5

  • Født: Omkr 1678, Råby, Skåne 1
  • Ægteskab (1): Johanna Maria Torslow [1780] den 8 sep. 1712 1 2
  • Ægteskab (2): Margreta Palm [1482] i 1715 1 3
  • Ægteskab (3): Maja Ebeltoft [1749] i 1734 1
  • Død: 11 jun. 1747, Östra Vram, Skåne i en alder af ca. 69 år 1 3

punkttegn   Et andet navn for Nils var Nicolaus Robelius.4

Billede

punkttegn  Notater:

Claus' tip-5-oldefar.

Nils' far var bonde. 1

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Uddannelse: Præsteviet, 5 okt. 1709. 1

• Beskæftigelse: Kyrkoherde (sognepræst), 1713-1725, Nosaby, Skåne. 1 2

• Beskæftigelse: Kyrkoherde (sognepræst), 1725-1747, Västra Vram, Skåne. 1 2 4 Västra og Östra Vram.

• Udnævnelse: Prost (provst) i Gärds härad, 19 apr. 1740. 1 6


Billede

Nils blev gift med Johanna Maria Torslow [1780] [MRIN: 637], datter af Severin Torslow [5386] og Ukendt, den 8 sep. 1712.1 2 (Johanna Maria Torslow [1780] døde den 6 aug. 1715 1 2.). Årsagen til hendes død var Død i barselssengen.


Billede

Nils blev derefter gift med Margreta Palm [1482] [MRIN: 559], datter af Simon Palm [1483] og Margreta Aquilonia [1484], i 1715.1 3 (Margreta Palm [1482] blev født den 8 sep. 1692 i Ö. Sallerup, Skåne 7 og døde den 10 okt. 1732 i Västra Vram, Skåne 7.)


Billede

Nils blev derefter gift med Maja Ebeltoft [1749] [MRIN: 630] i 1734.1 (Maja Ebeltoft [1749] blev født i 1688 1 og døde i 1745 1.)


Billede

Kilder


1 Carl Sjöström, Stadsfogde i Lund, Skånska Nationen före Afdelningarnes Tid (1682-1832) (Lund 1897. E. Malmströms Boktryckeri. Findes på Project Runeberg.), s.86: 307. Nils Robelius.

2 Severin Cavallin, Lunds Stifts Herdaminne (Udgivet i Lund 1854-1858. Findes på Project Runeberg.), Femte delen s.112-113: 11. Nicolaus Robelius.
Gärs Härad.
..
Kyrkoherdar i Westra och Östra Wram.
...
11. Nicolaus Robelius, bondeson från Råby wid Lund och född omkring 1678, prestwigdes 5/10 1709 till tjenstgöring wid Lunds Domkyrkoförsamling, kom derefter till Christianstad, blef stadskomminister der og pastor i Nosaby 1713, föreslogs 1721 till Harlösa, blef 1723 pastor här, tilltr. 1725. Han anmälde 1726 att en 90-årig gumma, känd för stilla wandel, wid nattwardsgång tagit oblatet och dermed strukit sig på kinden, der hon hade bölder, samt tagit fingrarne i munnen och med winet strukit på samma ställe; som hon påstods "gå i barndom", så at hon wanligen strax efter en måltid ej kom ihog at hon nyss åtit, utan wille ånyo, så föranleddes förmodligen ingen konsistoriell åtgärd utaf hennes missbruk af sakramentet. Efter enhällig kallelse blef R. häradsprost 19/4 1740. Död 11/6 1747. \endash Gift 1. 8/9 1712 med Johanna Maria Torslow, dotter af förste stadskom. Severin T. i Lund; hon dog i barnsäng 6/8 1715. 2. med en dotter af prosten Simon Palm i Ö. Sallerup. Sonen Simon föddes 1720; dottren Greta war gift med kyrkoh. H.M. Westerdahl i Arrie.

3 rossi.se, Nils Robelius.

4 Gunnar Carlquist, Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Serie II. Biografier. 2. Oxie kontrakt. (C.W.K. Gleerups Förlag, Lund), S. 266-267.
11. HANS MATTIAS WESTERDAHL.
CE:s försl. 1771 15/5: 1) reg.-pastorn B. Nibelius, 2) v.p. M. Westerdahl, 3) km. D. Textorius. Val s.å. 9/10: 1) 10+, 2) 0, 3) 0+. K. fullm. s.å. 27/11: 2)

M.W. var f. i Västerstad 1713, son av klockaren därst. Fredrik W.; gick i Lunds skola, student 1732 22/6 (Sk.nat. s.d.), prv. 1738 24/3, kallad till medhj. i Hardeberga, nämnes 1743-49 som medhj. i V. Vram, v.p. i Simrishamn 1749 19/7, nådårspred. i S:t Olof 1768 14/12-1769 30/4, sedan åter i Simrishamn, kh. i A. & H. 1771 27/11, tilltr. 1772 1/5, död 1797 11/6, "84 år", bouppt. Oxie s.å. 11/9 (tillg. 154:29, skulder 189:16).
Under sin långa verksamhetstid i Simrishamn hade M.W. många bekymmer. Kh. där J. Cronander var ökänd för sin bråkighet och sitt skandalösa hemliv; då han 1744 fick sitt första slaganfall, ansågs det stå i samband med hans "bittra sinne". När sedan M.W. o. 1760 själv föll i mångårig sjukdom, missiverades till hans medhj. Christoffer Hök (se Obef. 1751), med vilken han låg i mycket kiv och som han förgäves sökte bli av med. 1758 ådrog sig H.W. CE:s skarpa ogillande; han stod på förslag till Vemmenhög och ansökte (1), att CE ville under året lämna ett annat pastorat ledigt från förslag, tills valet i Vemmenhög avgjorts, sä att han skulle kunna komma på nytt förslag, om valet skulle gå honom förbi; CE fann denna ansökan "alldeles obillig och orimlig". 1761 har han "i sitt sjukliga och torftiga tillstånd" begärt hjälp av clerus, vilket CE lovade föredraga för prästerskapet (2), 1762 var han instämd för Simrishamns rådhusrätt på gr. av diverse ämbetsförseelser, men det framgick av förhören, att det var på gr. av sjuklighet, som han ej kunnat sköta förs. som sig bort. Även hans tjänstetid i A. präglades av misär. Elmgren meddelar: "Hustrun är intet vid sina fulla sinnen och har hushållat så illa, att de leva i största fattigdom på en alldeles förfallen och nedrutten prästgård"; en av döttrarna var i flera år före faderns död sinnessjuk och sängliggande (3). När det efter faderns död begärdes dubbelt nådår för henne, vägrade CE ge sin tillstyrkan med den motivering, att det var allmänt känt, att både den avlidne och hans dotter till övermått brukat starka drycker, att trots detta tingsrätten vitsordat hennes ärbara och stilla vandel ansågs bero på att häradshövdingen var alldeles ny och obekant med förhållandena på orten (4). Efter att tidigare ha haft mycket bråk med v.p. A. T. Riis, från vilken han genom CE:s beslut 1777 18/6 befriades, hade M.W. från 1799 som v.p. Jonas Hvaling (se Obef.1770).

G. i V. Vram 1744 24/1 m. Margareta (Greta) Robelius, död i A. 1796 9/12, >75 år>, dotter av kh. i V. Vram Nicolaus R. och hans 2:a hustru Margareta Palm. - Barn: Margareta (Greta) Christina, f. i V.V. 1745 11/1, sannol. död i Eljaröd (bosatt där enl. mtl. 1811), g. i Lund 1771 6/12 m. akademimurmästaren Gottfried Samuel Hennig, död i Lund 1792 17 /1, "64 år". - Anna Maria, f. i V.V. 1746 13/4, död därst. s.å. 27/5. - Ingrid Maria, f. i V.V. 1747 30/7, död därst. s.å. 17/10. - Catharina Fredrika, f. i V.V. 1748 8/11, död före faderns bouppt. 1797 (lucka i Simrishamns dödbok 1757-60!). - Nils Fredrik, f. i Simrishamn 1750 11/2, död före faderns bouppt. 1797. - Simon Samuel, f. i S. tv. 1753 5/3, död därst. s.d. - Johannes, f. i S. tv. 1753 5/3, död därst. s.å. 6/3. - Lovisa Ulrika, f. i S. 1755 3/5, enl. faderns bouppt. 1797 "svagsint och sedan flera år sengliggande", sannol. död i Eljaröd 1810 (upptagen i mtl. där 1810 jämte systern men i mtl. 1811 endast den sistn.). - Matthias, f. i S. 1758 12/6, bergsfogde vid Skånska bergslagen (Andrarums alunverk), död i Andrarum 1810 28/2 (5). - Wilhelm, f. i S. 1762 5/5, död före faderns bouppt. 1797.

(1) CEP 1758 26/4. (2) CEP 1761 17/6. (3) Bouppt. Oxie 1797 11/9. (4) CEP 1797 31/12. (5) J. E. Almquist, "Bergskollegium och bergsstaterna 1637-1857" (1909), s.299.
==
Bemærkning: Forkortelsen CE betyder domkapitlet, dvs. Lunds domkapitel..

5 rossi.se, Greta Robelius.

6 Severin Cavallin, Lunds Stifts Herdaminne (Udgivet i Lund 1854-1858. Findes på Project Runeberg.), Femte delen s.101: Nicolaus Robelius.
Gärs Härad.
Proster.
...
Nicolaus Robelius i W. Wram 1740-1747
...

7 rossi.se, Margreta PALM.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 4 maj 2017 med Legacy 8.0 fra Millennia