Hans Christensen Kirkeby [2352]
(-Før 1682)
Maren Knudsdatter Asbo [2351]
(-Efter 1682)
Anders Hansen Risbøl [2340]
(Omkr 1653-1733)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Maren Terkelsdatter [2341]

  • Bertel Andersen [2357]
  • Maren Andersdatter [2358]
  • Hans Andersen [2359]
  • Terkel Andersen [2360]
  • Mette Andersdatter [2361]
  • Andersdatter [2339]+
2. Kirsten Lauridsdatter [2350]

Anders Hansen Risbøl [2340] 4

  • Født: Omkr 1653 5
  • Ægteskab (1): Maren Terkelsdatter [2341] før 16 Feb. 1682 1 2
  • Ægteskab (2): Kirsten Lauridsdatter [2350] omkring 1708 3
  • Begravet: 12 Apr. 1733, Læborg kirke 5

   Et andet navn for Anders var Anders Asboe.5

Billede

  Notater:

Claus' tip-6-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Bopæl: Asbo, Bække sg. 2

2. Beskæftigelse: Ridefoged: "Sønderskov", Folding sg, Ribe amt. 2

3. Beskæftigelse: Sættedommer ved herredstinget. 2

4. Fæste: Anders Hansen Risbøl mistede retten til sin fæstegård, 1728, Asbo, Bække sg. 6

5. Bopæl: Drostrup, Læborg sg, Ribe amt. 7


Billede

Anders blev gift med Maren Terkelsdatter [2341] [MRIN: 774], datter af Terkel Knudsen [2342] og Berette Hansdatter [2343], før 16 Feb. 1682.1 2 (Maren Terkelsdatter [2341] døde før 18 Mar. 1707 3.)


Billede

Anders blev derefter gift med Kirsten Lauridsdatter [2350] [MRIN: 778] omkring 1708.3 (Kirsten Lauridsdatter [2350] blev født omkring 1669 5 og blev begravet den 12 Apr. 1733 i Læborg kirke 5.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Læborg sogn

Billede

Kilder


1 Tingbog, Anst herred, 16/2 1682.
1682
Torsdag den 16. februar:

6b:
Niels Hansen af Sønderskov mølle har stævnet Anders Hansen i Asbo og hans hustru Maren Terkelsdatter til at vidne om, hvad ord og eftertale de havde hørt Niels Munch af Nyby(?) i deres hus skal have sagt om Jens Kræmmer i Vittrup og hans søn Anders Jensen. Niels Munch er stævnet til at påhøre vidner. Anders Hansen vidner, at noget før sidste jul var Niels Munch i hans hus og sagde da offentligt, at Jens Kræmmer og hans søn Anders Jensen i Nyby havde været henne at købe ca. 40 svin, og enten købte de dem af en tyv, eller også stjal de dem selv, og som de med samme svin var på deres hjemrejse, sagde Niels Munch, at en ridtmester med sine tjenere kom til dem på vejen, tog svinene fra dem, og måtte de derforuden give ridtmesteren så mange penge, som de havde hos sig, og love at give flere. Anders Hansen vidnede, at han havde aldrig hørt fornævnte ord og eftertale af nogen, før end han hørte dem af Niels Munch. - Jakob Andersen af Gesten og Niels Ibsen af Bække havde efter Niels Hansens begæring være i Asbo for at forhøre Anders Hansens hustru Maren Terkelsdatter, såsom hun ikke formedelst hendes syge og diende barn selv kunne komme til tinget. Hendes vidnesbyrd havde været det samme som hendes mands. - Niels Munch var ikke mødt. Niels Hansen begærede tingsvidne p.v.a. samtlige Jens Kræmmers arvinger.
Johs. Lind: Anst herreds tingbog 1682-83, 16/2 1682, 6b.

2 Valdemar Andersen, Foldingbro. Administration, bygningshistorie, toldkontrol. (Historisk Samfund for Ribe Amt, 1973. ISBN 87-87490-00-5.), s.70.
Maren Terkelsdatter blev gift med Anders Hansen Risbøl i Asbo, en af egnens kendte skikkelser, en tid ridefoged på Sønderskov og lejlighedsvis sættedommer ved herredstinget. ...

3 Tingbog, Anst-Jerlev-Slavs herreder, 1705-1707: 18/3 1707.
Fredag den 18. marts 1707:
a:
(I en sag nævnes Sr. Anders Hansen Risbøl i Asbo og hans kæreste Kirsten Lauridsdatter).
Johs. Lind: Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1705-1707, 18/3 1707.

4 Tingbog, Anst-Jerlev-Slavs herreder 1716-19: 21/10 1718.
1718 - 21. oktober:
15b:
7/10. Anders Hansen Risbøl af Asbo ctr. kornet Jørgen Svartz på Skyggebjerggård. Udsat til 4/11, men ikke set igen. - På Olesdag for 2 år siden var de forsamlede hos regimentskriver Søren Hacksen for at aftale Jørgen Svartz' køb af Skyggebjerggård fra Anders Risbøl på vegne af hans myndling Anders Madsen og svigersøn Christen Joensen. Han skulle give 200 rdl. Ingen besætning eller indbo var med i prisen. Christen Joensen måtte flytte med fra gården, hvad han ville af møbler og besætning bortset fra visse specificerede ting og dyr, som kornetten skulle overtage for 33 rigsdaler iflg. Anders Risbøl. Det er denne pris, man tvistes om.
Johs. Lind: Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1716-19, 21/10 1718, 15b.

5 Kirkebog for Vejen-Læborg sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1720-1758 Læborg s.15.
Læborg Begrafelser 1733.
D. 12. Apr. Anders Asboe 80 Aar gamel
Dito. Anders Asboes Hustru 64 Aar gl.
Opslag 18. (Anders Asboe & hustru (Kirsten Lauridsdtr) begr).

6 Tingbog, Koldinghus birk 1726-37: 6/7 1728.
1728 - 6. juli:
134:
29/6. Dom: Peder Thonboe til Hundsbæk ctr. Anders Hansen Risbøl i Asbo. - Anders Risbøl har ikke haft heste til gården, hvorfor sidste vinters gødning ikke er blevet aget ud. Han har udlejet 3 skp. htk. land uden sin husbonds minde. Han har sået rug i grønt land efter een pløjning, hvorfor væksten er blevet ringere end naboernes. Han har ladet land ligge udyrket. Bygningerne har han ladet forfalde for 30 rdl. Han har pådraget sig en restance til kongens kasse på 6 rdl. 3 mk. 2 sk. foruden skattekornet in natura for 1728. Desuden har han pådraget sig forskellig gæld til sin husbond, ialt 121 rdl. 4 mk. 10 sk. Han dømmes til at betale sin gæld og at have sit fæste forbrudt. Angående en påstået "forløftning": da Risbøl ikke er overbevist nogen undsigelse eller sådan skarnvornhed at ville stille i værk, så fritages han for en kautionsstillelse.
Johs. Lind: Koldinghus birk 1726-37, 6/7 1728, 134.

7 Tingbog, Koldinghus birk 1726-37: 1/6 1734.
1734 - 1. juni:
510:
20/4. (Anders Hansen Risbøl vidner i en sag).
Johs. Lind: Koldinghus birk 1726-37, 1/6 1734, 510.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 16 Mar. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk