Hans Mortensen [2937]
(Omkr 1660-Omkr 1720)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Christine Norby [2938]

Hans Mortensen [2937] 2

  • Født: Omkr 1660 3
  • Ægteskab (1): Christine Norby [2938] 1
  • Død: Omkr 1720, "Silkeborg", Grene sg i en alder af ca. 60 år 4
Billede

  Notater:

Ullas tip-6-oldefar.

  Dødsnotater:

Det er min antagelse, at han døde i Silkeborg.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Forpagter, 1695-1697, "Hammergård", Hammer sogn. 5 6

• Ejendom: Han fik pant i Silkeborggaard af sin svigermor Helle Mormand, 11 Sep. 1695. 5

• Ejendom: Ejer: "Silkeborg", Grene sg. 4

• Beskæftigelse: Kirkeværge, 1702, Grene gl. kirke. 7

• Diverse: Hans Mortensen stævnede Niels Clemmendsen for tiltale med ærerørige ord, 24 Feb. 1702. 8
Hans Mortensen var involveret i flere tvister. Se Johs. Lind: Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbøger 1699-1700, 1702-1703 og 1705-1707.


Billede

Hans blev gift med Christine Norby [2938] [MRIN: 958], datter af Christen Norby til Lunderup [3041] og Helle Christoffersdatter Mormand [3042].1 (Christine Norby [2938] blev født omkring 1667 i "Lunderup", Varde sg 9 og døde omkring 1755 i "Silkeborg", Grene sg 9.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl: "Silkeborg", Grene sg. 6


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Grene sogn.

Billede

Kilder


1 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.62.
...
Christine Norby, som var gift med Hans Mortensen, blev 2) gift med Mads Jensen (Dal). 1722 udstedtes følgende Skjøde til "Hans Pouelsen, boende i en gaard kaldet Silcheborg":
"Kiendes Jeg underskrefne Christina Norby, saa som fornte gaard Silcheborg haver været Pantsat af min Sl: Mand Hans Mortensen til Sr. Laurids Erichsen, Raadmand i Horsens, og endnu til denne Dato, som er den 2. April, er os louelig opsagt Ao 1722 af Sl. Laurids Erichsens Enche, og som vi iche dis være kand indfrj fornte gaard Silcheborg, hverchen Jeg Christina Norbye eller mine arfvinger, men maa derfor ieg Christina Norby bortselge og afhænde fornte halvegaard, kaldet Silcheborg, nu med min Mandz Villie og Samtyche, som er Mads Jensen Dahl: Til ærlig og velagte Mand Hans Pouelsen i fornte Silcheborg, at vi hermed vitterliggiør, at vi have Soldt, Skiødt og afhændet .. til .. Hans Poulsen hans paaboende halve gaard, som er dend øster part af gaarden, som er anslagen i den nye Landmaaling for 1-5-3-2½, beliggende i Green Sogn .. med ald hendes tillæg og Rettighed af det, som skifft er til hver part til gaarden og herefter skifft vorder. Men maa Hans Povelsen nyde den halfve gaardz herlighed, som dertil ligger ... [Christine Norby] faaet fyldest og fuld Værd udi Reede penge 100 Rdl.
Adum Mojuig d. 4. April Ao. 1722.
Christina Norbye (L. S.). Mads Jensen Dahl.
...

2 Hans Grue, Slægten fra Vestergård i Morsbøl i Grindsted sogn (Forlag: genEbooks - www.genebooks.dk, 1. udgave som E-bog 2013 (PDF), ISBN 978-87-92755-10-0), s.7.

3 Geni, Hans Mortensen.

4 Hans Grue, Aner til Ulla Skøtt Andersen (genEbooks - www.genebooks.dk - 0020 : 1. Okt. 2013), s.21, #690.

5 John M. Møller, Historiske Oplysninger om Slaugs Herred (Kolding, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, 1914. (Findes på Claus Rønlevs hjemmeside).), s.61.
...
Christen Norbys Enke Helle Mormand, som 28/2 1685 fik Skjøde paa Silkeborg, tog Bolig her. 6/10 1686 pantsatte hun for 100 Sldl. 1 G. i Eg til Peder Clemendsen paa Viumgaard, og 12/2 1687 pantsatte hun til samme for 120 Sldl. Silkeborg, som hun selv beboede. 1689 kaldes hun Tjener til Horsens, og 1696 Tjener til Preben Brahe paa Engelsholm, men 11/9 1695 pantsatte hun til sin "kjære Søn Hans Martensen, Forpagter paa Hammergaard", for 200 Rdl. .. Silkeborggaard (3-3-3-2).
...

6 Nygaards Sedler, IDnr: #257634 og IDnr: #257635.

7 Pastor Johs. Brus, Optegnelser om Grene sogns og kirkes historie (PDF), s.41.

8 Tingbog, Anst-Jerlev-Slavs herreders tingbog 1699-1703, 24/2 1702.
Se Johs. Lind: 1702-1703 lb.nr. 130.

9 Geni, Christine Norby.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 29 Aug. 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia