Agnete ???datter Abildgaard [3139]
(Omkr 1470-)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Iver Eriksen til Kogsbøl [3138]

Agnete ???datter Abildgaard [3139] 1

  • Født: Omkr 1470 2
  • Ægteskab (1): Iver Eriksen til Kogsbøl [3138]
Billede

  Notater:

Ullas tip-11-oldemor.

  Forskningsnotater:

Er hun Agnete Poulsdatter eller Timmesdatter? Det er så usikkert, at jeg vælger at slutte denne slægt her. 1 3


Billede

Agnete blev gift med Iver Eriksen til Kogsbøl [3138] [MRIN: 1059], søn af Erik Iversen til Kogsbøl [3142] og Ukendt. (Iver Eriksen til Kogsbøl [3138] blev født omkring 1465 4 og døde før 1505 3.)


Billede

Kilder


1 J. V. Teisen og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1929. Seks og fyrretyvende Aargang. (København. J. H. Schultz Forlagsboghandel A/S), s.3.
Abildgaard.
Den adelige Slægt Abildgaard er en af Danmarks ældste Ætter, der allerede forekommer 1230 med sit Slægtsnavn. Dens Vaabenmærke viser i Skjoldet et flettet grønt Gærde mellem 3 røde Æbler (2, 1) i Sølv, medens Hjelmen prydes af 2 Jernklædte Arme, holdende et Æble. Slægten antages at stamme fra Sønderjylland, hvor der dog ikke nu findes nogen Lokalitet, hvorfra den kan tænkes at have taget Navn. Man har gættet paa Øster Vedsted ved Ribe; 1351 forekommer et Abildgaard i Vandfuld Herred, Hygum Sogn; 1408 en curia af dette Navn i Attrup, Ø. Han Herred, Torslev Sogn; 1416 sad Tord Timmesen Abildgaard paa Lyngbjerggaard, Hornum Herred, Ø. Hornum Sogn. Slægtens kendteste Mand er Hertug Valdemars Drost (1283) Tyge Abildgaard, hvis Efterslægt o. 1325 ejede Gods i Omegnen af Kappel, antagelig ogsaa det gamle rumohrske Gods Røest.
Fornavnet Tyge fastholdes i de første 4 Slægtled, hvorefter Timme optræder som Ledenavnet saa hyppigt, at det volder Vanskelighed at udrede Slægtsskabsforholdene, dog forekommer endnu 1469 Tyge Kalf der førte Abildgaard-Vaabnet (Omskrift i Seglet S'THIGI KAALF). Slægten maa deles i to Linjer, den ældre og yngre (efter 1500), da en Forbindelse mellem begge ikke bestemt kan paavises.
Som Stamfader til den yngre Gren nævnes Povl Abildgaard gift med Margrethe Frederiksdatter Ahlefeldt, der kun kendes fra en vistnok upaalidelig Kilde. Deres Datter angives at være Agnete, gift med Iver Eriksen Rosenkrantz til Kogsbøl, der levede 1489 - 93 † før 1505, hvis ældste Søn Timme Iversen sikkert er opkaldt efter Morfaderen - der maa høre til den ældre Timme-Gren - maaske Timme Timmesen, Høvedsmand i Kolding 1437 (se S. 10), Forbindelsen mellem den ældre og yngre Linje bekræftes ved en Anetavle for Povl Abildgaard, hvorpaa denne Farfaders Moder angives at være en Hvide, hvormed stemmer at den førnævnte Timme Timmesens Farmoder var af denne Slægt. Agnete kan næppe, som angivet (D. A. A. I [1884], S. 5), være Søster til Stamfaderen for den yngre Gren Bendix Abildgaard til Vranderup, hvis Enke levede 1556. Bendix' Efterslægt uddøde i Mandsstammen 1705.

2 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Abildgaard, Agnete (caca 1470 - ).

3 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.784-787.
SLÆGTEN ROSENKRANTZ
...
LINJE XI
DEN SØNDERJYSKE LINJE

...
Tredje slægtled

II.
Iver Pedersens børn med Anne Sivertsdatter (Lauerhoch ?) (se nr. 3):
6 a. Claus Iversen til Kogsbøl …
7 b. Erik Iversen til Kogsbøl - byggede først Süderhof i Nørre Sejerslev, trættede 1479 forgæves m. Ribe Domkapitel om en gård i Vodder, beseglede 1495 og sammen m. sin broder Iver atter 1496 vidner af Højer herredsting og førte skaktavlen i sit sigil, ligeledes 1496 sammen m. sin broder Claus et vidne af Slogs herredsting, havde før 1501 på sin moder Annes vegne gjort en kontrakt om en Ribe Domk. tilhørende holm Rydvold. - G. m. Karen (eller Dorothea) Bertelsdatter Holck (F: Bertel H. til Rønhave og Karen Henriksdatter Lund (?)) (DAA 1925,II,430f.). - 1 søn: Fjerde slægtled III, nr. 17.
8 c. Iver Iversen
9 d. Movrids Iversen.
10 e. Catharina

Fjerde slægtled

III.
Erik Iversens søn med Karen (eller Dorothea) Bertelsdatter Holck (se nr. 7):
17 a. Iver Eriksen til Kogsbøl - havde været ved hoffet, var 1489 medudsteder af et vidne i Møgeltønder, trættede 1493 m. Ribe Domk. om noget jord på Bovlund Mark, var † 1505. - G.m. Agnete Poulsdatter Abildgaard (F: Poul A. og Margrethe Frederiksdatter Ahlefeldt) (DAA 1884,4). - 4 børn: Femte slægtled III, nr. 27-30.

Femte slægtled

III.
Iver Eriksens børn med Agnete Poulsdatter Abildgaard (se nr. 17):
27 a. Timme Iversen Rosenkrantz i Emmerlev (Højer H.) …
28 b. Bendix Iversen Rosenkrantz til Kogsbøl og Gribsgård i Emmerlev s. - nævnes 1536 m. broderen Timme og 1543 i land- og plovskatteregistrene, levede 1566. - G. m. Anne Carstensdatter Grib, var 1582 enke, levede 1604. - 6 børn: Sjette slægtled III, nr. 33-38.
29 c. Claus Iversen Rosenkrantz til Kogsbøl …
30 d. Marie Rosenkrantz i Emmerlev ….

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Rosenkrantz), Iver Eriksen (ca 1465 - senest 1505).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 3 Sep. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk