Claus Jonsen Lange til Nørholm [6313]
(Omkr 1390-Efter 1423)
Gjertrud Mogensdatter Munk [6314]
(ansl 1400-)
Anne Clausdatter Lange til Nørholm [3209]
(Omkr 1425-Efter 1490)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Strange Nielsen Bild til Nørholm [3208]

Anne Clausdatter Lange til Nørholm [3209] 1

  • Født: Omkr 1425 4
  • Ægteskab (1): Ridder Strange Nielsen Bild til Nørholm [3208] omkring 1441 1 2 3
  • Død: Efter 1490 4
Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldemor.


Billede

Anne blev gift med Ridder Strange Nielsen Bild til Nørholm [3208] [MRIN: 1095], søn af Ridder Niels Strangesen Bild til Norringtoft [3219] og Ingeborg Follertsdatter [3819], omkring 1441.1 2 3 (Ridder Strange Nielsen Bild til Nørholm [3208] blev født omkring 1420 5 og døde i 1490.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Thorstrup sogn.

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1901. Attende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.240-241.
Lange - Munk.
(Frost - Bomøve - Friis).

b. Claus Jonsen til Nørholm, beseglede 1417 Forliget med Hertugdømmerne og 1419 Forbundet med Kongen af Polen, var da Høvedsmand paa Koldinghus, beseglede 1421 Jydernes Vidne om, at Sønderjylland hører til Danmark, og 1423, endnu Høvedsmand paa Koldinghus, Forbundet med Hansestæderne (34); g. m. "den ildonde" Gjertrud Mogensdatter Munk (g. (2) m. Rigsraad Hr. Anders Hak til Mogenstrup). Datter:
Anne til Nørholm; g. m. Rigshofmester Hr. Strange Nielsen (Bild).

2 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Nørholm, Ejerrække.

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1888. Femte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Findes på Project Runeberg), s.64-65, 69.
Bild.
Frost, Strangesen.

c) Hr. Niels Strangesen til Norringtoft (Hundborg H.), forseglede 1389 et Vidne af Nørre Herredsthing paa Mors angaaende Hr. Ebbe Strangesens Kjøb af Rolstrup (21), gav 1395 Gods til Vestervig Kloster (27), kaldes 1401 Jens Strangesen og forseglede da til Vitterlighed med Fru Elne Bugge (28), fik 1406 Hillerslev faste Gaard i Thy som et Pantelehn af Kronen (29) og 1408 tillige Ørum Lehn og var da Ridder (30), men tilskjødede s. A. Kronen en stor Del af sit og sin Frue Fru Mettes Gods i Mors og Thy, som han dog beholdt i Forlehning for Livstid (31), forseglede 1411 Vaabenstilstanden i Kolding (32), var 1418 en af de Rigsraader, som sendtes til det med Holstenerne berammede Møde i Slesvig (33), forseglede 1421 et Vidne af Viborg Landsthing om, at Sønder-Jylland hører til Danmark (34) og Aaret efter til Vitterlighed med Fru Cecilie Esgesdatter (Strangesen) (35), samt Hyldingen 1423 (36) og forseglede endnu 1424 til Vitterlighed med Hr. Jens Skram (37), † 1424, begr. i Vestervig Kirke, hvor hans Ligsten med Slægtvaabenet endnu findes; g. (1) Barbara Bosdatter Høeg (?), (2) før 1408 m. Mette Pedersdatter til Smerup (Refs H.), hvis Vaaben var et delt Skjold, i 1. Felt en halv Ørn, 2. Felt tværdelt; (3) m. Ingeborg Follertsdatter (Dosenrode), Enke efter Henrik Qvitzov og Follert Stampe; hun udgav 1424 sit Gjenbrev til Kronen, der havde forlehnet hende med Smerup og alt det Gods i Thy og Mors, som Hr. „Jens Strangesen" havde tilskjødet Kronen (38). Børn:
(1 Margrethe ...
(2 Kirsten
(3 Hr. Strange Nielsen til Nørholm (Øster Horne H.) gav 1440 Gods til Vestervig Kloster (40), Lehnsmand paa Ørum, deltog 1449 i Gullandstoget og var da Rigsraad og Ridder (41), var 1450 nærværende paa Mødet i Bergen (42), 1472- 74 Sendebud til de aarlige Møder i Kalmar (43), var 1474 Lehnsmand i Thy (44), 1480 Rigshovmester og nærværende paa Landemøde i Odense (45), forseglede Haandfæstningen 1483 (46) og var nærværende ved Mødet i Halmstad (47), forseglede Hyldingen 1487 (48), levede endnu 1498 [skal være 1488 iflg. rettelse i DAA 1897 s. 489] og forseglede da til Vitterlighed med Axel Olufsen (49) [tilføjelse i DAA 1923 s. 64: Skifte efter ham holdtes 1490]; g. m. Anne Clausdatter (Lange) til Nørholm. Børn:
(a Claus Strangesen se den nyere Slægt Strangesen.
(b Niels Strangesen
(c Ebbe Strangesen til Nørholm …
(d Strange Strangesen
(e Otte Strangesen
(f Ingeborg

Den nyere Slægt Strangesen.

Claus Strangesen til Nørholm og Holm (Bølling H.), forseglede 1497 til Vitterlighed med Fru Elsebe Godske Barsebeks (1), pantsatte 1509 Gods i Rugsø Herred til Fru Anne Friis (2), holdt 1510 Skifte med sin Husfrues Søskende (3), var † 1513; g. m. Karine Pedersdatter (Væbner), der 1513 som Enke tilskjødede Kongen Gods i Skjern og Bølling Sogne (4), 1522 blev Nørholm af ukjendt Aarsag hende fradømt, men hun fik af Kongen Tilladelse til at beholde Gaarden mod at betale 1000 Gylden (5), fik 1524 med sine Sønner ved Mageskifte med Kronen al Kirkens Rettighed i Nørholm (6). Sønner: ...

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Lange), Anne Clausdatter (ca 1425 - 1490 -).

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Bild), Strange Nielsen (ca 1420 - 1490).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 28 Sep. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk