Christiern I. Høg [3826]
Esge Ebbesen Frost [3830]
(-Efter 1331)
Ridder Bo Høg til Ørum [3822]
(ansl 1330-Efter 1377)
Sophie Esgedatter Frost [3823]
(Omkr 1340-Før 1406)
Barbara Bosdatter Høg [3220]
(ansl 1360-1408)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Niels Strangesen Bild til Norringtoft [3219]

  • Margrethe Nielsdatter Bild [6311]
  • Kirsten Nielsdatter Bild [6312]

Barbara Bosdatter Høg [3220] 1

  • Født: ansl 1360 3
  • Ægteskab (1): Ridder Niels Strangesen Bild til Norringtoft [3219] 1 2
  • Død: 1408 i en alder af ca. 48 år 3

Billede

Barbara blev gift med Ridder Niels Strangesen Bild til Norringtoft [3219] [MRIN: 1101], søn af Væbner Strange Ebbesen Bild [3816] og Mette Olufsdatter Glob [3817].1 2 (Ridder Niels Strangesen Bild til Norringtoft [3219] blev født omkring 1350,4 døde i 1424 2 og blev begravet i Vestervig kirke 2 5.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1898. Femtende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.245-246.
Høg †.

2. Hr. Bo Høg til Ørum (Hassing H.), som han 1367 med stort Tilliggende solgte til Kong Valdemar (8), nævnes 1354 sammen med sine Brødre, beseglede 1360 Haandfæstningen i Kalundborg (9), endnu kun Væbner, var 1367 Ridder, nævnes 1375 forrest blandt Udstederne af den i Lyby Kirke udfærdigede Forpligtelse til at varetage Kirkens Tarv (10), var 1376 en af de Riddere, som med Bispen og Flere skulde anstille Undersøgelse om det Kronen fravendte Gods i Børglum Stift (11), beseglede 1377 Kong Olufs Haandfæstning (12), havde en Slegfredssøster, der var Moder til en vis "Pabe" (13); han, en Søn eller Sønnesøn af samme Navn er vel den Bo Høg, der blev en meget gammel Mand og blev arvet af sine Brodersønner, og som til sin Svoger paa Vosborg pantsatte Søndervang, Fulden og mere Gods, "som endnu denne Dag staar i Pant" (14); g. m. Sofie Esgesdatter Frost (Bild), som nævnes 1367. Børn:
a. Hr. Per Høg til Tanderup (Hassing H.) …
b. Christen Høg, pantsatte til Per Degn Gods i Sundby, som Hr. Per Degn indløste fra denne, men af Lage Rød atter indløstes fra Niels Eriksen (Banner) 1421 (21); g. m. Kirsten Mogensdatter (Due), levede 1432, vistnok begr. i Dueholm Kloster (22). Sønner:

1) Bo Høg til Tanderup og Astrup (Nørre H., Salling), skiftede 1424 med sine Brødre (23), afhændede 1449 Gods i Javngyde (24), var Værge for sine Datterbørn, Hr. Christoffer Lykkes Børn (25), levede 1478 (26), men var † 1484, da hans Børn krævede Arv efter Mogens Nist til Toftum (27), var vistnok Slægtens sidst Mand; [rettelse i DAA 1901 s. 563: Høg. (S. 245) Bo H., var 1439 Lehnsmand paa Kalø. Om ham beretter Lisb. Bryske, "at han blev slagen i en Krig og havde ingen Sønner, men Døtre; to af hans Døtre satte en stor Skat ned ved Tanderup i Thy i en Abildhave og er tidt ledt efter den; de have set Tegn til, at den har været der".] g. (1) m. Begge Eriksdatter (Rosenkrantz), (2) m. Anne Tornekrands. Døtre: ...
2) Anders Frøst
3) Lage Christiernsen

c. Gunner til Hasselholt …
d. Barbara, g. m. Hr. Niels Strangesen (Bild) til Nørringtoft, † 1424 (g. (2) før 1408 m. Mette Pedersdatter, (3) m. Ingeborg Dosenrode.
e. Kirsten
f. ? Sofie ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1888. Femte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Findes på Project Runeberg), s.63-65.
Bild.
Frost, Strangesen.

2) Strange Ebbesen nævnes 1340 i den efter Grev Gerts Drab afsluttede Forhandling i Sønderborg mellem Grevens Sønner og Hertug Valdemar, idet det her fastsættes, at Hertug Albert af Sachsen skal afgjøre, om Strange Ebbesen skal have sit Gods tilbage eller ikke (20), forsegler 1341 Kong Valdemars Haandfæstning i Roskilde (13), var 1360 endnu kun Væbner og forseglede Haandfæstningen i Kalundborg (16): hans Sigil under et Brev fra 1355 viser det tværdelte Skjold (19); g. m. „Mette sorte Hr. Oluf Globs Datter". Børn:
a) Hr. Ebbe Strangesen til Rolstrup paa Mors …
b) Christine
c) Hr. Niels Strangesen til Norringtoft (Hundborg H.), forseglede 1389 et Vidne af Nørre Herredsthing paa Mors angaaende Hr. Ebbe Strangesens Kjøb af Rolstrup (21), gav 1395 Gods til Vestervig Kloster (27), kaldes 1401 Jens Strangesen og forseglede da til Vitterlighed med Fru Elne Bugge (28), fik 1406 Hillerslev faste Gaard i Thy som et Pantelehn af Kronen (29) og 1408 tillige Ørum Lehn og var da Ridder (30), men tilskjødede s. A. Kronen en stor Del af sit og sin Frue Fru Mettes Gods i Mors og Thy, som han dog beholdt i Forlehning for Livstid (31), forseglede 1411 Vaabenstilstanden i Kolding (32), var 1418 en af de Rigsraader, som sendtes til det med Holstenerne berammede Møde i Slesvig (33), forseglede 1421 et Vidne af Viborg Landsthing om, at Sønder-Jylland hører til Danmark (34) og Aaret efter til Vitterlighed med Fru Cecilie Esgesdatter (Strangesen) (35), samt Hyldingen 1423 (36) og forseglede endnu 1424 til Vitterlighed med Hr. Jens Skram (37), † 1424, begr. i Vestervig Kirke, hvor hans Ligsten med Slægtvaabenet endnu findes; g. (1) Barbara Bosdatter Høeg (?), (2) før 1408 m. Mette Pedersdatter til Smerup (Refs H.), hvis Vaaben var et delt Skjold, i 1. Felt en halv Ørn, 2. Felt tværdelt; (3) m. Ingeborg Follertsdatter (Dosenrode), Enke efter Henrik Qvitzov og Follert Stampe; hun udgav 1424 sit Gjenbrev til Kronen, der havde forlehnet hende med Smerup og alt det Gods i Thy og Mors, som Hr. „Jens Strangesen" havde tilskjødet Kronen (38). Børn:
(1 Margrethe ...
(2 Kirsten
(3 Hr. Strange Nielsen til Nørholm (Øster Horne H.) gav 1440 Gods til Vestervig Kloster (40), Lehnsmand paa Ørum, deltog 1449 i Gullandstoget og var da Rigsraad og Ridder (41), var 1450 nærværende paa Mødet i Bergen (42), 1472- 74 Sendebud til de aarlige Møder i Kalmar (43), var 1474 Lehnsmand i Thy (44), 1480 Rigshovmester og nærværende paa Landemøde i Odense (45), forseglede Haandfæstningen 1483 (46) og var nærværende ved Mødet i Halmstad (47), forseglede Hyldingen 1487 (48), levede endnu 1498 [skal være 1488 iflg. rettelse i DAA 1897 s. 489] og forseglede da til Vitterlighed med Axel Olufsen (49) [tilføjelse i DAA 1923 s. 64: Skifte efter ham holdtes 1490]; g. m. Anne Clausdatter (Lange) til Nørholm. Børn: ...
d) Otte Strangesen til Tange (Gudme H.) ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Høg), Barbara Bosdatter (caca 1360 - 1408).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Bild), Niels el Jens el Johannes Strangesen (ca 1350 - 1423).

5 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Vestervig Kirke s.651 (opslag 43).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Okt. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk