Bodil [3376]
(Omkr 1360-)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Claus Lang [3375]

Bodil [3376] 1

  • Født: Omkr 1360, Skåne 2
  • Ægteskab: Claus Lang [3375]
  • Død: 7 aug., Skåne 1 2
  • Begravet: Lund domkirke 1
Billede

punkttegn  Notater:

Claus' tip-16-oldemor.

punkttegn  Dødsnotater:

Bodil blev begravet i Lunds domkirke og gav en gård i Herslev (Rønnebergs herred), for at munkene skulle afholde en messe på hendes dødsdag d. 7/8 - hvilket år hun døde vides ikke, men notitsen er indskrevet i dødebogen i 1400-tallets første tredjedel.


Billede

Bodil blev gift med Claus Lang [3375] [MRIN: 1168]. (Claus Lang [3375] blev født omkring 1360 i Skåne 3 og døde efter 1392 i Skåne 3.)

punkttegn  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl: "Turestorp", Skåne. 3

• Ejendom: De havde gods såvel i Skåne som på Bornholm. 4


punkttegn  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Turestorp.

Billede

Kilder


1 Sigvard Mahler Dams Slægtsside, Hvideslægten: Tue Galen & Elsebeth Lang.

2 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, 502315. Bodil ???datter.

3 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, 502314. Claus Lang.

4 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1901. Attende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.234-235.
Claus Lang, var 1392 Høvedsmand paa Turestorpsø og Foged i Vemmenhøg Herred. Børn:
1. Jes Lang, fik 1425 tilskjødet en Gaard i St. Jakobs Kirkesogn paa Bornholm af Arvid Jensen, var død 1448.
2. Elsebe, levede Enke 1448 og fører de tre Egeblade; g. m. Tue Galen.
3. Jep Lang, nævnes 1429, fik 1441 af Knud Nielsen i Bosø Kvittering for al Gjæld, Krav og Tiltale, holdt 1448 Skifte med sin Søster Elsebe Clausdatter om Gods paa Bornholm og i Skaane, som dem tilfaldt efter deres Forældre og deres afg. Broder Jes Lang, skiftede 1451 paa sin Hustrus Vegne med Aage Nielsen (Sparre) i Øster Marie Sogn paa Bornholm paa hans Børns Vegne om deres mødrene Arv og betegner da Aage Nielsen Jep Langs Hustru som sin Fosterdatter og Jep Lang som sine Børns Svoger, levede vist endnu 1453; g. m. Karine, Peder Laurensen (Giedde)s Datter af Røgle, der 1457 fik Røgelundgaard paa Bornholm i Mageskifte af nysnævnte Aage Nielsen. Børn:
a. Peder Lang til Valløse (Fers H.), trættede 1469 med Peder Laurensen i St. Jeps Sogn paa Bornholm (8), var 1477 og endnu 1492 Forstander for Nonneklostret i Lund, havde tillige af Erkebisp Jens Birkebjerg Lehn m. m., var endvidere 1487 og 1491 Official paa Lundegaard, kjøbte 1483 Solbjerg (Løve H.) og meget mere Gods af sin Svoger Jens Bille, men gav denne for Livstid Brugen af Solbjerg, sluttede 1490 et Forlig med sin Frænde Per Jul i St. Jeps Sogn, fornævnte Peder Laurensens Svigersøn, fik s.A. Gods tilskjødet af sin Morbroder Hr. Niels Aagesen i Maglegaard, fik 1495 af Erkebispen Bevilling paa, at han og hans Broder maa nyde deres Gods paa Bornholm ubevaret af Erkebispen og hans Fogeder, saa frit som de have deres Gods andetsteds i Danmark, skrev sig 1501 "af Yfved" og har vel da været Forstander i Øfveds Kloster, levede 1510, men var død 6 Sept. 1511, han var den sidste Mand af sin Slægt og arvede sin Broder Jep, og var der stor Rigdom hos disse Folk, hvorfor man ogsaa af hans eneste Datters Skjæbne tog Anledning til Ordsproget: Det vil ei lykkes, naar Per Langs Tokkegods og Niels Brahes Kjøbegods kommer sammen; g. efter 1472 m. Kirsten Eriksdatter Bille, levede 1483. Datter:
Anne, levede endnu 1550; g. m. Niels Brahe til Vandaas, halshugget 10 Juni 1529 i Kjøbenhavn som Tilhænger af Kong Christiern II. (Tilføjelse i udgaven 1911: Anne Lang, Niels Brahes, død 25 Okt. 1551, begr. i Valløse Kirke.)
b. Jep Lang, nævnes 1471 og 1481, da han og Broderen førte Trætte med Oluf Stigsen (Krognos) om Ingelstorp Hovedgaard, var 1486 Dronningens Hofsinde, var 1490 og 1501 Dronningens Embedsmand paa Kalundborg, stiftede 1504 Sjælemesser i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn for sine Forældre, skal efter Fru Thale Ulfstands Beretning have besiddet stor Rigdom, som Broderen arvede; g. m. Margrethe Torbernsdatter Saxstrup.
c. Karen; g. m. Aage Jakobsen.
d. Signe; g. m. Jens Ribbing til Boserup.
e. Sophie, "Verden gik hende imod i mange Maader" siger Lisbet Bryske; g. m. Jens el. Niels Hjul.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 okt. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia