Ridder Niels Truidsen Due til Svenstorp [5823]
(Omkr 1360-Efter 1417)
Kirsten Jensdatter Due [3512]
(Omkr 1415-Efter 1471)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Store Jep Henriksen Ulfstand til Skabersjö og Torup [3511]

Kirsten Jensdatter Due [3512] 2

  • Født: Omkr 1415 3
  • Ægteskab (1): Store Jep Henriksen Ulfstand til Skabersjö og Torup [3511] 1 2
  • Død: Efter 1471 2

   Et andet navn for Kirsten var Kirsten Nielsdatter Due.2

Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldemor.


Billede

Kirsten blev gift med Store Jep Henriksen Ulfstand til Skabersjö og Torup [3511] [MRIN: 1229], søn af Ridder Henrik Gertsen Ulfstand til Glimmingehus [3538] og Helle Ovesdatter [3539].1 2 (Store Jep Henriksen Ulfstand til Skabersjö og Torup [3511] blev født omkring 1410 4 og døde før 13 Maj 1469 1.)


  Ægteskabsnotater:

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1896. Trettende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.429-438.
Ulfstand. †
...
D. Hr. Henrik Gertsen til Glimminge, nævnes 1396, var 1401 Ridder og beseglede da Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente, levede 1439 [Tilføjelse i DAA 1906 s. 495; Hr. Henrik Gertsen, udstedte 1402 m. Fl. et Vidne om Kong Olufs Død (Sv. D. IV. 73). Tilføjelse i DAA 1901 s. 559; Hr. Henrik Gertsen, nævnes 1416 sammen med Herman von Oertzen, der ligesom han kaldes Broder til Erkebisp Jakob Gertsen]; g. (1) m. Helle (Ovesdatter Hase ?), (2) m. Kirsten (Due el. Glob) til Skabersø, Bare H.) (4). Børn

af 1. Ægteskab:
1. Store Jep Henriksen til Skabersø og Torup (Bare H.), hvortil han skrives 1445, men 1447 til Togarp, indsattes 1451 med Hustru og Børn til Arvinger til en Gaard i Malmø, som Svogeren Truid Has havde i Leie af Roskilde Kapitel, betænkes 1456 i Hr. Niels Pedersen Gyldenstiernes Testamente [Tilføjelse i DAA 1901 s. 559: Jep Henriksen, var † 13 Mai 1469 (Sv. R. A.)]; g. m. Kirsten Jensdatter (Due), var Enke 1471, da hun med sin Søn Jens Jepsen og flere Medarvinger efter sin Broder Truid oplod Gods til Helligaandshuset i Malmø (5). Børn:
a. Henrik Jepsen
b. Jens Jepsen
c. Gregers Jepsen til Torup og Toftholm (Tudse H.), beseglede 1484 til Vitterlighed med Holger Henriksen Ulfstand, og 1487 Hyldingen i Lund, tilskjødede 1492 Peder Bille den sin Hustru tilfaldne Part i Svanholm, var 1502-6 Lehnsmand paa Annæs, levede 2 Nov. 1510, begr. i Lund Domkirke; g. (1) m. Else Bille Torbernsdatter, (2) m. Johanne Brahe Pedersdatter; levede Enke 1506 (6). Børn (af 1. Ægteskab): ...

d. Truid Jepsen
e. Christence til Svendstrup (Torne H.) …

af 2. Ægteskab:
2. Helle
3. Christence
4. Lille Jep Henriksen
5. Holger Henriksen til Glimminge, nævnes 1435, betænkes 1456 i Hr. Niels Pedersen Gyldenstiernes Testamente, var 1470 Rigsraad [rettelse i DAA 1911 s. 571: Holger Henriksen, var ikke Rigsraad.], 1473-74 Høvedsmand paa Varberg, mageskiftede 1484 til Hr. Johan Oxe sin Husfrues Arvepart i Bjergbygaard efter Erik Bille, gav 23 Okt. 1485 Sjælegave til Tommerup Kloster, † s. A., begr. i Valby Kirke; g. (1) m. Sidsel Flemming Pedersdatter, (2) m. Ellen Saxtrup Axelsdatter, (3) m. Birgitte Jensdatter (Rosensparre), mødte 1472 for sin Husbond i en Sag paa Albo Herredsthing, levede 1486, begr. i Valby Kirke (35). Børn
af 1. Ægteskab:
a. Hr. Oluf Holgersen Ulfstand til Bønnet (Sønder H. Falster) og Ørup (Ingelstad H.) …
b. Ingeborg
af 3. Ægteskab:
c. Hr. Jens Holgersen Ulfstand til Glimminge, hvor han 1499 opførte det mærkelige Stenhus, og Lyngbygaard (Villands H.), som han kjøbte 1509-15 af Axel Brostrup og Flere, Lehnsmand paa Gladsaxe, 1487-1509 Lehnsmand paa Gulland, var 1505 Rigsraad, førte sammen med Anders Bille den danske Flaade, 1510-23 forlehnet med Villands Herred, 1511 anfører for den Flaade, der hærgede Wismar, Warnemünde og Rügen, og kæmpede hæderligt med den lybske Flaade ved Bornholm og ved Travemünde, hvorfor han af Kongen og sin Samtid høstede stor Ros, 1517-19 Lehnsmand paa Sølvitsborg, var 1518 Ridder, 1520-23 forlehnet med Bursø, havde endvidere Gnested og Høgby, † 6 Febr. 1523 paa Høgby, begr. i Valby Kirke; g. (1) m. Holger Axelsdatter (Brahe), † 18 Nov. 1495 paa Visborg, begr. i Tommerup Kloster, (2) 29 Juli 1498 paa Visborg m. Margrethe Trolle Arvidsdatter, f. 21 Mai 1475 paa Ed, † 1522 ? paa Glimminge (37). Børn ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, "Danmarks Adels Aarbog. 1891. Ottende Aargang." (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.131.
Due
(Glob).

Linien Due.

Hr. Jens eller Niels Truidsen til Svendstrup (Torne H.), besegler 1394 til Vitterlighed med Hr. Anders Pæp og kaldes da Johannes i Brevet, men Nicholaus i Seglet (97), var 1395 endnu kun Væbner, men 1402 Ridder (98), levede endnu 1417 (99); g. m. Ingefred Pedersdatter (Urup ?) (g (1) m. Hr. Tue Galen til Næsbyholm). Børn:
1) Truid Jensen eller Nielsen Haas til Svendstrup og Skabersø, blev 1421 immatr. ved Universitetet i Rostok (100), 1451 Degn i Lund (101), 1459-60 Kannik i Roskilde (102), var † 1471, da hans Arvinger gav Gods til Helligaandshuset i Malmø for Sjælemesser.
2) Else, g. m. Hr. Erik Bille til Solbjerg, † ca. 1455,
3) Kirsten, var Enke 1471, g. m. Jep Henriksen (Ulfstand) til Torup og Skabersø.
4) Inger, g. (1) m. Hr. Erik Geed eller Puke, (2) m. Hr. Peder Kjørning.

Rettelse i DAA 1893 s.541:
Hr. Jens eller Niels Truidsen (S. 131) var 1400 Ridder (Stevns H. 75).

Rettelse i DAA 1897, s.496:
Hr. Niels Truidsen (S. 131) kan umuligt have havt Børn med Hr. Tue Galens Enke Ingefred Pedersdatter, saafremt denne virkelig alt 1345 var g. m. Hr. Tue, der endnu levede 1400 (D. Sv. V. 436, jvf. D. A. A. X. 161)
.

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Due), Kirstine Jensdatter (ca 1415 - 1471 -).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Ulfstand), Jep Henriksen 'den store' (caca 1410 - før 1469).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 11 Feb. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk