Niels Alexandersen Falster [3581]
(Før 1190-Efter 1268)
Ridder Jon Ranisen [3568]
(Omkr 1210-Efter 1267)
Elisabeth Nielsdatter [3569]
(Omkr 1220-Efter 1255)
Væbner Niels Rani [3565]
(Omkr 1255-1315)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Edel Jakobsdatter [3566]

 • Jakob Nielsen Rani [3571]
 • Carl Niesen Rani [3572]
 • Helena Nielsdatter Rani [3573]
 • Tue Nielsen af Harebjerg [3564]+
 • Peder Nielsen Rani [3574]
 • Jon Nielsen Rani [3575]
 • Aage Nielsen Rani [3576]
 • Cecilie Nielsdatter Rani [3577]

Væbner Niels Rani [3565] 1 2

 • Født: Omkr 1255, Sjælland 3
 • Ægteskab (1): Edel Jakobsdatter [3566]
 • Død: 1315, Vordingborg i en alder af ca. 60 år 2
 • Begravet: Varpelev kirke 4 5

   Dødsårsag: Stejlet.

Billede

  Notater:

Claus' tip-19-oldefar.

Højt at flyve - dybt at falde: Efter at have været kong Erik Menveds rigsråd, blev Niels Rani af selvsamme konge henrettet for konspiration. Erik Menved, der regerede 1286 - 1319, slog hårdt ned på tilhængere af sin bror Christoffers forsøg på at få del i magten. 6

  Forskningsnotater:

Det bemærkes, at Niels' søn Tue ikke nævnes i DAA 2009-11.

  Dødsnotater:

Henrettet uden for Vordingborg.

  Begravelsesnotater:

Umiddelbart vest for kirken er afdækket middelalderlige grundmure af en herregaard, Varpelevgård (nu Ranestedet), der i 1200'erne og 1300'erne har tilhørt Rani-Slægten. Det er dog langtfra sikkert, at (resterne af) Niels Rani blev begravet i Varpelev kirke.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Købte godset af St. Claras kloster: "Jernløsegård". 7 I 1337 gav datteren Helene godset til St. Agnetes kloster i Roskilde, hvor hun selv blev nonne.

2. Titel: Rigsråd, 1307-1313. 7


Billede

Niels blev gift med Edel Jakobsdatter [3566] [MRIN: 1260], datter af Jakob Blåfod [5712] og Kristine [5711]. (Edel Jakobsdatter [3566] blev født ansl 1275.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: Sjælland. 3


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1910. Syvogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.340-345.
Rani. †

A. Hr. Jon Ranisen, trættede 1260 med Sorø Kloster om Gods i Gydemath og Windethorp (1), kaldes Hr., var 1261 med sin Broder Hr. Oluf Ranisen Exekutorer af deres Frænde Peder Olsen af Kalveris' Testamente (2), havde før 1267 givet Gods til St. Clare Kloster i Roskilde, men Hr. Peder Olsen havde tilegnet sig det (3); g. m. Elisabeth, Niels Falsters Datter. Sønner:
1. Rane Jonsen til Gjorslev (Stevns H.) …
2. Hr. Peder (Jonsen) …
3. Hr. Niels Rani, mageskiftede 1279 Gods i Værløse til Bispen i Roskilde mod Gods i Skørpinge, Uglerup og Klinteskov (6), nævnes 1302 blandt de første af Kong Eriks talrige Forlovere i Gjældsbrevet til Staden Rostock (7), kjøbte 1306 Gods i Øster Jernløse af Søstrene i St. Clare Kloster i Roskilde, hvilket de havde faaet med honesta domicella Margarethe Jakobsdatter (8), var 1308 en af Exekutorerne af sin Hustrus Moder Fru Christines Testamente (9), var s. A. Kong Eriks Raad (10) og 1314 en af Dommerne over de oprørske (11), blev selv 1315 sammen med Hertug Christoffers forrige Drost Anders Høiby steilet ved Vordingborg som Tilhænger af Hertug Christoffer (12), men nævnes dog endnu 1316 sammen med sin Søn Jakob blandt Erkebisp Esges Forlovere i Helsingborg (13); g. (1) m. Edle Anders Nielsens Datter, der 1306 betænkes i sin Frænke Cecilie Jonsdatter Lilles Testamente (14), (2) før 1308 m. Margrethe, Hr. Jakob Blaafods Datter. Børn:
a. Hr. Jakob Nielsen Rani
b. Karl Nielsen
c. Tue Nielsen, nævnes med Broderen Jakob 1328, skjødede 1333 Gods i Froste Herred til Peder Jensen af Nym, Kannik i Lund, og kaldes da Tue Nielsen kaldet Pæling, af Harebjerg (Torne H.) (37), kaldes 1334 Tue Pæling og fik da 10 Mrk. Sølv i Erkebisp Karls Testamente (38). Sønner: ...
d. Peder Nielsen
e. Jon Nielsen Rani
f. Aage Nielsen af Havnelev (Faxe H.) …
g. Elene af Havnelev …
h. Cecilie ….

Mine bemærkninger:
Frænke = kvindelig slægtning.
Af Steen Thomsens bemærkninger til ovenstående fremgår bl.a., at Niels Rani IKKE var forlover efter sin henrettelse i 1315, men derimod året før :).

2 Lars Bisgaard og Mogens Kragsig Jensen, Danmarks Adels Aarbog 2009-2011. Nioghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Syddansk Universitetsforlag. 2012.), s.573-577.
Skjalm Hvides efterslægt

I
Asser-linjen

Femte (sjette) slægtled
IX
Niels Aleksandersens børn (se nr. 25):
42. Andreas
43. Estrid
44. Elisabeth - Gift med Johannes Ranesen, nævnt 1261-67. Johannes Ranesen indgår som 2. led i DAAs stamtavle fra 1910 over slægten Rani. Sønnen Rane Jonsen, antagelig også mor til Ranes brødre Niels Rane og Peder. I hvert fald Niels og Rane må i henhold til deres navne være sønner af Johannes. - Niels Rane og hans efterslægt anvender segl delt på langs med henholdsvis et halvt hjortegevir og bjælker. Det synes umiddelbart at være en sammensmeltning af de to mest anvendte skjold i Ebbe-linjen. Der er imidlertid ingen påviselig sammenhæng. Eneste indicie er, at Ingerd af Regenstein, Jakob Sunesens datter, ejede en del gods i Stevns H., ligesom Johannes Ranesens efterslægt ses at gøre det. Johannes kan altså være i slægt med f.eks. Ingerds far, Jakob Sunesen på Møn, men hvordan slægtskabet har været, er umuligt at påvise. (Se også indledning). - 3 sønner: Sjette (syvende) slægtled VII, nr. 58-60.
45. Datter
46. Ingefred ? …
47. Gunnild

Sjette (syvende) slægtled
VII
Elisabeth Nielsdatters sønner med Johannes Ranesen (se nr. 44):

58. Niels Rane - † (stejlet) 1315 ved Vordingborg. - Gods i Dronningholm (Kregme S., Strø H.). Modtog gods i Skørpinge (Havnelev S., Stevns H.), Uglerup (Sæby S., Løve H.) og Klinteskov mod gods i Værløse (Fakse S., Fakse H.) ved mageskifte med Stig af Roskilde 1279. Købte 1306 gård i Sønder Jernløse (Sønder Jernløse S., Merløse H.) for 300 mark gængs. Modtog 1308 gård i Havnelev (Havnelev S., Stevns H.) ved Jakob Blåfods enke Kristines testamente. - 1282 kaldt væbner. På hof i Vordingborg i 1282 medgarant for Olaf Tagesen. 1291 (30. aug.) i København gjort til medeksekutor på Peder Uds testamente. 1302 (20. nov.) vidne for kong Erik VI Menved i Odense og 1306/07 i Lund. Nævnt i Jon Jonsens datter Cecilies (se II, 106) testamente 1307 (9. okt.). 1308 (23. maj) eksekutor på sin svigermor, Jakob Blåfods enke Kristines testamente. 13[13] vidne på kongens forhandlinger med de jyske oprørere. 1314 (19. april) garant for Esger Juul på denne forlig med kongen. Et brev af 1307 (25. juli), angiveligt fundet i begyndelsen af 1315 og videregivet til kongen, skulle røbe Niels som konspirator mod kongen i fællesskab med Tue Vindsen. Segl 1306 delt på langs med hjortehorn og bjælker. - Gift med Edel (F: Kristine og Jakob Blåfod (se note)). - Sønnerne Ove, Jakob, Jon og Peder. Døtrene Elene og Cecilie. Den mulige søn, Bo, er ikke antaget her (se note). - 6 børn: Syvende (ottende) slægtled II, nr. 63-68.
59. Peder
60. Rane

Syvende (ottende) slægtled
II
Niels Ranes børn med Edel (se nr. 58):

63. Ove
64. Elene af Havnelev
65. Cecilie
66. Peder
67. Jakob Rane af Magleby
68. Jon ….

3 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, Databasen: Niels Rani.

4 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Varpelev kirke s.404.

5 Historisk Atlas, Ranestedet.

6 Wikipedia, Christoffer 2..

7 Historisk Samfund for Nordvestsjælland, Artikel i årbog 1909 af Anders J. Eriksholm: Jernløsegaard: En nedlagt Herregaard.

1303 nævnes som Ejer af Jernløsegaard Hr. Jacob Blaafod, der giver sin Kone Christine (en direkte Ætling af Skjalm Hvide) Fuldmagt til at skænke og skøde sin Gaard i Jærtøse til St. Clara Kloster i Roskilde. Af Dokumentet fremgaar, at Godset i Jernløse var nedarvet fra Hvidernes Slægt.
Jernløsegaard solgtes kort efter af St. Clara Kloster til Hr. Niels Rani, en Svigersøn af Jacob Blaafod. Denne Niels Rani eller Ranesen var en Søn af Rane Jonsen, Erik Glippings Kammersvend, der har gjort sit Navn sørgelig bekendt ved Mordet i Finderup Lade.
Fra 1307 til 1313 har en Niels Rani været Medlem af Kong Erik Menveds Raad. Om det er den samme, som tilligemed Hertug Christoffers Drost eller Marsk, Anders Høyby, paa Grund af Sammensværgelse mod Kong Erik blev levende radbrækket og lagt paa Stejle, vides ikke.
En Datter af Niels Rani, Helene, gav 1337 alt sit Gods "i Jærløsesøndre" til St. Agnetes Kloster i Roskilde, hvori hun selv indtraadte som Nonne. Godset forblev i dette Klosters Eje indtil Reformationen, hvorefter det ved Klostergodsets Inddragelse kom under Kronen.
….
Side 139-140.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 6 Aug. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk