Christen Joensen [1140]
(Omkr 1690-)
Andersdatter [2339]
Jon Christensen [1136]
(Omkr 1732-1776)
Anders Johnsen [365]
(1764-1846)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Else Marie Jepsdatter [366]

 • John Andersen [363]+
 • Jep Andersen [678]
 • Karen Andersdatter [679]
 • Maren Andersdatter [680]
 • Johanne Andersdatter [681]
 • Ane Kirstine Andersdatter [682]
 • Magdalene Andersdatter [683]

Anders Johnsen [365] 2 3

 • Født: Bække sg 4
 • Dåb: 30 Dec. 1764, Bække kirke 4
 • Ægteskab (1): Else Marie Jepsdatter [366] den 8 Jul. 1797 i Læborg kirke 1
 • Død: 1 Jan. 1846, "Drostrupgård", Læborg sg, Ribe amt i en alder af 81 år 5
 • Begravet: 11 Jan. 1846, Læborg kirke 5

   Dødsårsag: Alderdom.5

Billede

  Notater:

Claus' tip-3-oldefar.

  Dåbsnotater:

Døbt søndag mellem jul og nytår i kirkeåret 1765, d.v.s. 30. december 1764.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Konfirmation, 1781, Veerst kirke. 6 Bopæl i Bække.

2. Beskæftigelse: tjenestekarl hos Jonas Poder, 1787, Bække. 7 National soldat.

3. Ejendom: Anders Johnsen overtog fæstet af gården efter svigerfar Jep Nielsen, 1797, "Drostrupgård", Læborg sg, Ribe amt. 2 8

4. Ejendom: Året efter købte han gården, der hidtil havde hørt under Estrup gods, 1798, "Drostrupgård", Læborg sg, Ribe amt. 8

5. Beskæftigelse: Bonde (selvejer fra 1798): "Drostrupgård", Læborg sg, Ribe amt. 2 9

6. Bopæl: "Drostrupgård", Læborg sg, Ribe amt. 10 11 12
Som enkemand boede han i et hus på aftægt hos sønnen Jep.


Billede

Anders blev gift med Else Marie Jepsdatter [366] [MRIN: 133], datter af Jep Nielsen [367] og Maren Nielsdatter [368], den 8 Jul. 1797 i Læborg kirke.1 (Else Marie Jepsdatter [366] blev født i 1776 i "Drostrupgård", Læborg sg, Ribe amt 2 13, dåb den 26 Maj 1776 i "Drostrupgård", Læborg sg, Ribe amt,2 13 døde den 18 Apr. 1821 i "Drostrupgård", Læborg sg, Ribe amt 14 og blev begravet den 25 Apr. 1821 i Læborg kirke 14.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Forlovelse, 9 Maj 1797. 15

2. Bopæl: "Drostrupgård", Læborg sg, Ribe amt. 3 9 16 17 18 19 20 21


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Læborg sogn.

Billede

Kilder


1 Kirkebog for Læborg sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1786-1804 s.47v.
Opslag 50. (Anders Johnsen & Else Maria Jepsdtr viet).

2 Olav Vang Lauridsen og Jens Peter Harbo, Slægten Lauridsen fra Grønvang, Vejen, og nogle af dens Slægtsforbindelser (Vejen, A/S Cenraltrykkeriet, 1921. Bogen er gengivet på Per Korning Oves hjemmeside.), s.317-318.
5. Led.
II. Anders Johnsen, f. i Bække ca. 1765, d. paa Drostrupgaard Nytaarsmorgen 1846, 81 Aar gl. (Han er døbt Søndag mellem Jul og Nytaar, konf. 1781, tjener hos Jonas Poder i Bække 1787, 23 Aar gl. og forloves 9. Maj 1797). Viet i Læborg Kirke 8. Juli 1797 til Else Marie Jepsdatter [note: Else Marie er Søster til Niels Jepsen og Kristine, g. m. Eskild Laursen i Hvejsel. - Jeppe Nielsen er Broder til Peder Nielsen (f. 1736), Sønner af Niels Andersen og Else Pedersdatter, Revsing.] af Drostrup, f. paa Drostrupgaard 1776 (db. 26. Maj, konf. 1792), d. sstds. 18. April 1821, Datter af Jep Nielsen og Maren Nielsdatter af Drostrup (Forlovere: Jonas Poder og Christen Johnsen, Bække).
...
Anders Johnsen overtog Drostrupgaard i Læborg Sogn efter sin Svigerfader Jep Nielsen. Det skete vist i Bryllupsaaret 1797. Svigerfaderen døde 1820 og har altsaa siddet paa Aftægt.
Om Anders Johnsen fortæller nu afd. Peder Frandsen Vinding følgende Træk: "Gamle Hans Johnsen har fortalt mig, at Anders J. kom engang i en slem Konflikt med Kontrolløren. Det førte til en langvarig Proces, der gjorde A. J. til en fattig Mand. Men han blev tilsidst frifunden ved Højesteret mod en Bøde til Ribe Domkirke. Jeg har selv set Dommen. Dengang Gaarden blev overdraget til Niels Olesen og Hans Johnsen, fandtes et meget lille Eksemplar af "Ribe Stiftstidende" [note: Trykt i Fredericia]. Jeg vilde nok have den, men fik den ikke.
Det kom til Kamp med Kontrolløren, som A. J. overmandede. Han fik sin ene Haand slemt skaaret, saa han beholdt krogede Fingre. Han skal have været en Kraftkarl (se foran). Procesomkostningerne blev først betalt 1846 (af Sønnen Jep Andersen). Han var Hovbonde til Estrup, og Godsejeren vilde ikke lade Fæsteren gaa til Grunde, for saa blev Gaarden jo fæsteledig."

7 Børn: John, Jep(pe), Karen, Maren, Johanne, Ane Kirstine og Magdalene (1-7).

Oversigt.

1. John Andersen, f. 1798, d. 1871, g. m. Mette Marie Sørensdatter, f. 1809, d. 1845. Ildved.
2. Jep Andersen, f. 1800, d. 1874, g. m. Ane Kristine Madsdatter, f. 1813, d. 1888. Drostrup.
3. Karen Andersdatter, f. 1802, d. 1872, g. m. Niels Østergaard, f. 1790, d. 1864. Filskov.
4. Maren Andersdatter, f. 1805, d. 1844, g. m. Jens Lassen, f. 1790, d. 1877. Maltbæk.
5.Johanne Andersdatter, f. 1807, d. 1891, g. m. Laust Frandsen Vinding, f. 1808, d. 1866. Estrupmark.
6. Ane Kirstine Andersdatter, f. 1809, d. 1885, g. 1. G. m. Mathias Hermansen, d. 1844, 2. G. m. Anders Hansen (Tirsvad), f. 1806, d. 1880, Ildved.
7. Magdalene Andersdatter, f. 1814, d. 1855, g. m. Peder Lauridsen, f. 1807, d. 1880. "Grønvang".

3 Kirkebog for Læborg sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1786-1804 s.26h+27h.
Fødte og døbte 1798
D. 17. Martii
nedkom Anders Johnsens Hustru Else Maria Jeppes Datter i Drostrup med en Søn, som d. 18. ejusd. blev hjemmedøbt og i Daaben kaldet: John.
===
D. 28. Maji
bar Anders Johnsen og Hustru Else Jeps Datter af Drostrup deres forhen hjemmedøbte Søn John frem til Læborg Kirke hvor Barnets Daab blev confirmeret. Barnet blev frembaaren til Daaben af Christen Johnsen af Bekke. De øvrige Faddere var: Ane Poders og Jeppe Nielsen af Gl bye. Jeppe Rewsing og Else Maria Lauritz Datter begge af Drostrup.
Opslag 26+27. (John Andersen dåb).

4 Kirkebog for Verst-Bække sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1718-1772 s.70v.
1765
Søndag mellem Juul og Nytaar døbtes Joen Christensens Søn i Bekke, fik det Nafn Anders. Holtes af Joens Søster Birthe. Faddere: Svogrene fra Togelund, Svoger fra Nebel, Peder Peders Søn Søren.
Opslag 71. (Anders Johnsen dåb).

5 Kirkebog for Læborg sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1821-1860 s.196.
Døde Mandkjøn
1846
No. 1.
1. Januarii
11. Januarii
Anders Johnsen
Aftægtsmand i Drostrup
Alder: 81
Død af Alderdom.
Opslag 149. (Anders Johnsen begr).

6 Kirkebog for Verst-Bække sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1772-1802 s.82.
1781
Veerst Kirke
Anders Johnsen af Becke.
Opslag 87. (Anders Johnsen konf).

7 Folketælling 1787 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Bække s.17.
Opslag 2. (Jonas Poders husstand i Bække).

8 J.C.B. la Cour, Danske Gaarde (Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug), II. Samling, I. Bind (1914) s.867.
Kilden er gengivet på siden om Læborg sogn.

9 Folketælling 1801 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Læborg s.101.
Opslag 2. (Anders Johnsens husstand i Drorstrup Bye).

10 Folketælling 1834 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Læborg s.109.
Opslag 16. (Anders Johnsens husstand, et hus i Drostrup).

11 Folketælling 1840 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Læborg s.414.
Opslag 15. (Jep Andersens husstand, en gård i Drogstrup).

12 Folketælling 1845 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Læborg s.212.
Opslag 11. (Jep Andersens husstand, en gård i Drostrup).

13 Kirkebog for Vejen-Læborg sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1759-1785 s.141v.
Opslag 145. (Else Marie Jepsdtr dåb).

14 Kirkebog for Læborg sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1813-1821 s.59.
Døde Qvindekjøn
1821
No. 2.
D. 18. April
D. 25. April
Else Maria Jeps Datter
Anders Johnsens Hustru af Drostrup
Alder: 45.
Opslag 35. (Else Marie Jepsdatter begr).

15 Kirkebog for Læborg sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1786-1804 s.47v.
Opslag 50. (Anders Johnsen & Else Marie Jepsdtr forlovet).

16 Kirkebog for Læborg sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1786-1804 s.31v.
Fødte og Døbte 1800
D. 10. Martii
nedkom Anders Johnsens Hustru Else Marie Jeppes Datter af Drostrup med en Søn, som samme Dag blev hjemmedøbt og i Daaben kaldet Jeppe.
Opslag 34. (Jeppe Andersen dåb).

17 Kirkebog for Læborg sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1786-1804 s.35v.
Fødte og Døbte 1802
D. 27. Octbr.
nedkom Anders Johnsens Kone Else Marie Jeppes Datter af Drostrup med en Datter, som d. 28. ejusd. blev hjemmedøbt og i Daaben kaldet Karen.
Opslag 38. (Karen Andersdatter dåb).

18 Kirkebog for Læborg sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1805-1814 s.4v.
Fødte og Døbte 1805
D. 14. Julii
nedkom Anders Johnsens Kone Else Marie Jeppes Datter af Drostrup med en Datter, som d. 16. ejusd. blev hjemmedøbt og i Daaben kaldet Maren.
Opslag 5. (Maren Andersdatter dåb).

19 Kirkebog for Læborg sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1805-1814 s.8v.
Fødte og Døbte 1807
D. 5. Junii
nedkom Anders Johnsens Kone Else Marie Jeps Datter af Drorstrup med en Datter, som samme Dag blev hjemmedøbt og i Daaben kaldet Johanne.
Opslag 9. (Johanne Andersdatter dåb).

20 Kirkebog for Læborg sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1805-1814 s.14v.
Fødte og Døbte 1811
D. 6. April
nedkom Anders Johnsens Kone Else Marie af Drorstrup med en Datter, som den 7. ejusdem blev hjemmedøbt og i Daaben kaldet Ane Kirstine.
Opslag 15. (Ane Kirstine Andersdatter dåb).

21 Kirkebog for Læborg sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1813-1821 s.12.
Fødte Qvindekjøn
1814
No. 4.
Født d. 29. august
Magdalena
Hjemmedøbt d. 29. august
Gmd Anders Johnsen og Hustru Else Maria Jepsdatter Drostrup
...
Opslag 3. (Magdalene Andersdatter dåb).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 24 Feb. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk