Hertug Valdemar IV Eriksen af Sønderjylland [4175]
(Omkr 1262-1312)
Ridder Abel Valdemarsen Sappi [3740]
(Omkr 1290-Efter 1332)
Cecilie [3741]
(ansl 1300-)
Erik Abelsen Rynd Sappi [3736]
(Omkr 1320-Før 1381)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Catharine Eriksdatter Urne [3737]

Erik Abelsen Rynd Sappi [3736] 1

  • Født: Omkr 1320 3
  • Ægteskab (1): Catharine Eriksdatter Urne [3737] 1 2
  • Død: Før 1381 1

   Et andet navn for Erik var Erik Abelsen Rynd.1

Billede

  Notater:

Ullas tip-17-oldefar.


Billede

Erik blev gift med Catharine Eriksdatter Urne [3737] [MRIN: 1330].1 2 (Catharine Eriksdatter Urne [3737] blev født omkring 1330 4 og døde efter 1400 2.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1914. En og tredivte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.396-397.
Sappi.

Hr. Abel Valdemarsen, var 1330 Ridder og beseglede Hertug Valdemars og Greve Gerts Privilegier for Kannikerne i Ribe (1), skulde 1331 være Voldgiftsmand i Trætten mellem Hertug Valdemar og Greve Gert om Langeland m. m. (2), fik 1332 pavelig Tilladelse til selv at maatte vælge en Skriftefader til at give ham Absolution i hans Dødsstund; g. m. Cecilie. Sønner:
1. Erik Abelsen Rynd, pantsatte 1349 Tjørneskovgaard m. m., som han havde arvet efter sin Fader Hr. Abel, Ridder, til Hennikinus Barnfatther (4), fik 1360 Vidne af Vester Herreds Thing paa Før, at Lodseierne af Vadersum og Blegsum havde paa Retterthinget tilskjødet ham den Jord, hvorpaa han havde anlagt sit "castellum" i Før og sin Ladegaard (5), tilskjødede 1364 sin kjære Broder "dno. Waldemaro Zappyi militi" sit Gods Øster- og Vester "Garthnasholm", sit Gods i Soldorp Mark, Eping, Hostrup, Rørkjær m. m., hvilket Gods tilhørte hans Stifdøtre Gunner og EIsiif (6), var † 1381, da hans Enke Cathrine Eriksdatter Urne pantsatte til sin Frænde Christiern Astradsen Urnegaard m. m. i Gaarslev Sogn, hvilket Pantebrev hendes Broder Christiern Urne beseglede (7), pantsatte 1389 samme, da øde Urnegaard til Væbneren Niels Jensen Tennyk (8), pantsatte endnu 1400 Gods i Gaarslev til Herman Iversen Pennow (9). Sønner:
a. Valdemar Eriksen … .
b. Abel Eriksen
c. Peder Eriksen til Solvig (Hostrup Sogn), fik 1390 af Fru Marine af Løgismose, Jes Pedersens Enke, al den Frihed og Eiendom i Hostrup Sogn, som hun arvede med sine Børn efter Johan Torbernsen (10), og 1395 af Bo Toep Skjøde paa hans Gods "to Zewanghe dat Puekholm het"(11), samt endelig 1397 af Peder Pors Gods i Ravit i Bjolderup Sogn (12), beseglede s. A. et Vidne af Urnehoved Landsthing og fører Hjerterne (13); g. m. Sophie Henriksdatter Serlin. Datter: ...

2. Hr. Valdemar Sappi … [Udgår iflg. rettelse i DAA 2015-17 s. 665, Valdemar er i stedet søn af hertug Erik II af Sønderjylland.]
3. ? Peder Abelsen ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1904. Enogtyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.466.
Urne.

c. ? En Datter, g. m. Erik N. N., hvis Vaaben var et delt el. skraadelt Skjold, hvilket og førtes af deres to Børn: 1) Christiern Eriksen Urne … og 2) Catharina Eriksdatter, Enke efter Erik Rind (Sappi), pantsatte 1381 Gods, deriblandt Urngaard og Byen Mørkholt (Holmans H.) til sin Frænde Christiern Astradsen, 1389 til Niels Jensen Tennyk og endelig 1400 til Herman Iversen (Pennow) og beseglede da med hende saavel Hr. Lage Urne som Lage Rutze, begge førende Urne-Vaabnet med Ørnekloen (31).

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Sappi), Erik Abelsen Rynd (ca 1320 - før 1381).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Urne, Katharine Eriksdatter (ca 1330 - 1400 -).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 28 Apr. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk