Iver Rosenkrantz [3776]
(ansl 1250-)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

Iver Rosenkrantz [3776] 1 2

  • Født: ansl 1250 3
  • Ægteskab (1): Ukendt
Billede

  Notater:

Ullas tip-18-oldefar.


Billede

Iver blev gift med.


Billede

Kilder


1 lex.dk, Enemark, Poul: Rosenkrantz - dansk adelsslægt i Den Store Danske. Hentet 9. januar 2022.
Rosenkrantz, dansk adelsslægt, der kan føres tilbage til ca. 1300. Ridder Niels Iversen (nævnt i 1340'erne) havde tre sønner, Iver (nævnt 1341 og 1368), Jens (nævnt 1341 og 1377) og Erik (nævnt 1355), der alle skrev sig til Hevringholm. Ivers søn, rigsråd Niels Iversen (d. 1412), hørte til Margrete 1.s trofaste mænd. Jens' søn, Niels Jensen (nævnt 1391 og 1412), var far til hofmester Otte Nielsen Rosenkrantz og fire andre sønner. Den ene var Anders Nielsen Stygge (nævnt 1431 og 1478), der var far til biskop i Børglum Niels Styggesen (1455-1533).

Fra Erik Nielsen til Hevringholm stammede den sønderjyske linje, der skrev sig til Kogsbøl. Til denne linje hørte bl.a. Christian 2.s kansler Gotskalk Eriksen (d. 1544), der fulgte ham i landflygtighed.

Fra hofmester Otte Nielsen stammer Bjørnholmlinjen. Sønnen var hofmester Erik Ottesen Rosenkrantz, hvis sønner var hofmester Niels Eriksen (d. 1516) og rigsråd Holger Eriksen (d. 1496). Niels Eriksens sønner var rigsråd Oluf Nielsen Rosenkrantz til Vallø og lensmand Henrik Nielsen (d. 1537). Oluf Nielsens datter Mette (ca. 1533-88) ægtede hofmester Peder Oxe til Gisselfeld.

Fra Otte Nielsens anden bror, Timme Nielsen (nævnt 1433 og 1453), stammer linjen fra Stensballegård, Glimminge og Ørup. Niels Timmesen (d. 1485) til Stensballegård giftede sig til Gyldenstiernernes Landting, og hans sønnesøn Erik Axelsen (1516-91) giftede sig til Glimminge. I denne gren fødtes baron Oluf Rosenkrantz, der i 1671 erhvervede friherrepatent. Til Ørupgrenen hørte bl.a. officer Niels Rosenkrantz (1627-76) til Stovgård og Alsted.

Fra Holger Eriksen (d. 1496) stammer Bollerlinjen. Hans søn rigsråd Otte Holgersen (d. 1525) blev far til de tre brødre rigsråderne Holger Ottesen Rosenkrantz, Erik Ottesen Rosenkrantz og Jørgen Ottesen Rosenkrantz. Holgers sønner var Otte Christoffer (1569-1621) til Boller og Stjernholm, der satte hele formuen over styr, og Frederik (1571-1602) til Rosenvold og Stjernholm, der besvangrede Rigborg Brockenhuus (1579-1641), som faderen spærrede inde, mens Frederik forvistes til Ungarn, hvor han deltog i kampen mod osmannerne.

Fra Jørgen Ottesen (1523-96) stammer Rosenholmlinjen. Sønnen var den lærde teolog Holger Rosenkrantz. Dennes søn var rigsråd Gunde Rosenkrantz til Skaføgård, og dennes bror stiftamtmand Erik Rosenkrantz (1612-81) blev far til gehejmestatsminister Iver Rosenkrantz, hvis søn var gehejmestatsminister Frederik Christian Rosenkrantz. Fra Erik Ottesen (1519-75) stammer Arreskovlinjen.

Fra Gundes bror hofmester Jørgen Holgersen (1607-75) stammer den linje, som udenrigsminister Niels Rosenkrantz blev født ind i. Fra hofmester Jørgen Holgersens oldebarn, amtmand, baron Werner Rosenkrantz (1700-77), 1757 ophøjet til friherre af baroniet Villestrup, nedstammer diplomat, baron Iver Holger Rosenkrantz (1813-73) og hans to sønner, forfatteren, baron Palle Rosenkrantz og maleren, baron Arild Rosenkrantz (1870-1964). Nationalbankdirektør, lensbaron Hans Rosenkrantz (1870-1936) til Rosenholm tilhørte en anden gren af friherrelinjen til Villestrup.

2 Knud J. V. Jespersen, Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang. (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.675.
SLÆGTEN ROSENKRANTZ
LINJE I
DEN ÆLDSTE LINJE (HEVRINGHOLM-LINJEN)


Første slægtled
1 a. Iver N.N. - måske den drost Iver, hvis hustru nævnes 1308 i hr. Jacob Blåfods enke, Christines testamente. - 1 søn: Andet slægtled, nr. 2.

Andet slægtled
Iver N.N.s søn med N.N. (se nr. 1):
2 a. Hr. Niels Iversen - (se indledningen ovf.), nævnes 1308, måske den Niels "Ingvordsen" (hvis der ikke var tale om Ingver Udsen), som 1341 i Roskilde beseglede kong Valdemars forpligtelse til adelen og den "Nicolaus Iwærss" som 1348 var medarving efter hr. Niels Glob af Todbøls enke, fru Ingeborg og børnene Lars Glob og Christine Nielsdatter; ridder, var † 7. sept. 1355, da hans enke Susanne Nielsdatter Gyldenstierne (F.: Niels Eriksen G. og Edel Saltensee) (DAA 1926,II,6f.) m. sine efternævnte tre sønner fik pavelig bevilling selv at måtte vælge sig skriftefader at give dem absolution i deres dødsstund; hun boede da i Odense stift, og er muligvis gået i kloster. - 3 (muligvis 4) sønner: Tredje slægtled, nr. 3-5.

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Rosenkrantz), Iver (caca 1250 - ).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 11 Jan. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk