Torbern Jonsen [3384]
(Omkr 1260-Efter 1299)
Christine Jensdatter [3385]
(Omkr 1260-Efter 1316)
Lage Jonsen [3914]
(-Efter 1280)
Peder Torbernsen Galen til Ljungby [3902]
(Omkr 1290-Før 1356)
Gyde Lagesdatter [3903]
(Omkr 1290-Før 1379)
Ridder Torbern Pedersen Galen til Ljungby [3893]
(Omkr 1330-Før 1400)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Christine Eriksdatter til Skarsholm [3894]

Ridder Torbern Pedersen Galen til Ljungby [3893] 1

  • Født: Omkr 1330 3
  • Ægteskab (1): Christine Eriksdatter til Skarsholm [3894] 1 2
  • Død: Før 1400 3
Billede

  Notater:

Ullas tip-16-oldefar.

Link til siden om Ljungby.


Billede

Torbern blev gift med Christine Eriksdatter til Skarsholm [3894] [MRIN: 1425], datter af Ridder Erik Barnumsen [3904] og Gjertrud Pedersdatter Grubbe til Tybjerg og Horsetofte [3905].1 2 (Christine Eriksdatter til Skarsholm [3894] blev født omkring 1350 4 og døde før 1434 2 4.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1893. Tiende Aargang. (Kjøbenhavn. Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).), s.157-158.
Galen. †

Litle-Linien.
...
1) En Datter, g. før 1316 m. Hr. Anders Jensen (Galen) af Næsbyholm (jvf. S. 160).
2) Peder Torbernsen, nævnes 1316 og 1343 (22), beseglede 1326 i Roskilde det Hr. Ludvig Albertsen givne Lehnsbrev (23), var † 1364, da Hasse Hwittensee til Peder Torbernsens to Sønner tilbagegav alt det Gods i Sjælland, som deres Fader havde pantsat til Hasses Svoger Bent Arvidsen (24); g. m. Gyde Lagesdatter, var † 1379, da Børnene skiftede hendes i Skaane liggende Gods imellem sig (25). [Tilføjelse i DAA 1897 s. 500: Peder Torbernsen (S. 157) eiede alt Lyngbygaard og levede 1350 (Rep. Dipl. I. 378).] Børn:
a) Hr. Lage Pedersen
b) Hr. Torbern Pedersen til Lyngbygaard (Villands H.), var 1364 Ridder, pantsatte 1366 sin By Truidstrup (Ramsø H.) til Claus Reimersen (31), beseglede s. A. til Vitterlighed med Hr. Niels Aagesen (Galen) og 1383 et andet Brev, hvorunder hans Segl med Galen-Vaabnet er bevaret (32), beseglede 1377 Kong Olufs Haandfæstning, levede endnu 1379 (33); g. m. Christine Eriksdatter (af Skarsholms - Slægten), skiftede 1401 med sine Svigersønner (34). Døtre:
(1 Inger, g. m. Bent Bille til Solbjerg.
(2 Gyde til Lyngbygaard, g. m. Hr. Jakob Bille til Bjergbygaard.
(3 Tyre
c) Christine ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1916. Tre og tredivte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.422-424.
Skarsholm Slægten. †

Valdemar Seirs Linie.

Hr. Erik Barnumsen til Skarsholm, der 29 Juli 1341 gæstedes af Kong Valdemar Atterdag (14), beseglede 1343 Forliget i Helsingborg mellem Kongerne Valdemar og Magnus (15), kaldes kun Ericus Barnamson, beseglede 1345 til Vitterlighed med Erik Hasenberg (16), betegnes 1354 som domicellus, men 1355 kun som Væbner (17), var 1359 Ridder og Vidne med Hr. Jakob Basse og 1360 nærværende hos Kongen paa Kalundborg Slot (18), var 1363 en af Forloverne for Frøken Ingeborgs Medgift (19), 1364 Høvedsmand paa Korsør Slot (20), 1365 nærværende ved Forliget med de holstenske Grever i Kolding (21), tilskjødede 1367 Fru Marine af Taastrup sin Hustrus mødrene Gods i Skaane og i Leire Herred, var † 1369, idet Skifte efter ham blev holdt 7 Aug. s. A. (22); g. m. Gjertrud Pedersdatter Grubbe til Tybjerg (Tybjerg H.) og Horsetofte (Ringsted H.), som hun dog kun havde Livsbrev paa af Biskop Niels af Roskilde (23), kjøbte 1374 Gods i Englerup af Hr. Peder Ludvigsen (Eberstein), gav 1396 Gods i Svindinge til Sorø Kloster for sine Forfædres, sin Ægtefælles og sine Sønners Sjæle og sin egen Begængelse (24), pantsatte s. A. sit Gods i Allindemagle til sin "Svoger" Bent Bille for afholdte Bryllupsudgifter, da han ægtede hendes Datterdatter Ingerd Torbernsdatter (25), levede endnu 1404 (26), begr. i Sorø Kirke (27). Børn:
(1 Knud Eriksen
(2 Hr. Barnim Eriksen til Skarsholm og Ellinge (Ods H.) …
(3 Kirstine til Skarsholm, som hun pantsatte til Bispen i Roskilde, 1407 solgte til Hr. Hans Podebusk, med hvem hum 1408 afhændede Gaarden til Dronningen, solgte 1421 sit Gods i Allindemagle til Erkebispen i Lund, der 1424 gav hende samme Gods i Leie, skjødede 1428 Lyngbygaard (Villands H.) til sin Dattersøn Peder Bille (38), levede 1432; g. (1) m. Hr. Torbern Pedersen (Galen) til Lyngbygaard, (2) før 1390 m. Hr. Gevert Bydelsbak, der 1390 fik Ellinge i Pant af sin Svigermoder, var † 1401.
(4 Erik Eriksen
(5 Ing…
….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Litle), Torbern Pedersen (ca 1330 - senest 1400).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Skarsholm), Christine Eriksdatter (ca 1350 - senest 1434).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 2 Mar. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk