Niels Jonsen [3895]
(Omkr 1260-Efter 1317)
Nielsen [5675]
(Omkr 1320-)
Ridder Jakob Bille til Bjergbygård og Ljungby [3897]
(Omkr 1360-Før 1428)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Gyde Torbernsdatter Galen til Ljungby [3898]

  • Peder Bille til Ljungby [4126]
  • Ridder Torbern Jepsen Bille til Bjergbygård [4130]
  • Erik Jepsen Bille til Bjergbygård og Sande [4131]
  • Jakobsdatter [5678]
  • Mæritslef Jakobsdatter [3550]+

Ridder Jakob Bille til Bjergbygård og Ljungby [3897] 2

  • Født: Omkr 1360 3
  • Ægteskab (1): Gyde Torbernsdatter Galen til Ljungby [3898] 1 2
  • Død: Før 1428 2
Billede

  Notater:

Ullas tip-15-oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Titel: Var formentlig rigsråd, 1395. 2

2. Diverse: Var til stede ved Erik af Pommerns kroning, 17 Jun. 1397, Kalmar. 2

3. Skifte: Mellem Kirstine Eriksdatter og svigersønnerne Jakob og Bent Bille, 5 Jan. 1401, "Trolle-Ljungby", Villands härad, Skåne. 4


Billede

Jakob blev gift med Gyde Torbernsdatter Galen til Ljungby [3898] [MRIN: 1428], datter af Ridder Torbern Pedersen Galen til Ljungby [3893] og Christine Eriksdatter til Skarsholm [3894].1 2 (Gyde Torbernsdatter Galen til Ljungby [3898] blev født omkring 1370 5 og døde før 1434 2.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Ljungby.

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1893. Tiende Aargang. (Kjøbenhavn. Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).), s.157-158.
Galen. †

Litle-Linien.
...
a) Hr. Lage Pedersen
b) Hr. Torbern Pedersen til Lyngbygaard (Villands H.), var 1364 Ridder, pantsatte 1366 sin By Truidstrup (Ramsø H.) til Claus Reimersen (31), beseglede s. A. til Vitterlighed med Hr. Niels Aagesen (Galen) og 1383 et andet Brev, hvorunder hans Segl med Galen-Vaabnet er bevaret (32), beseglede 1377 Kong Olufs Haandfæstning, levede endnu 1379 (33); g. m. Christine Eriksdatter (af Skarsholms - Slægten), skiftede 1401 med sine Svigersønner (34). Døtre:
(1 Inger, g. m. Bent Bille til Solbjerg.
(2 Gyde til Lyngbygaard, g. m. Hr. Jakob Bille til Bjergbygaard.
(3 Tyre
c) Christine ….

2 Knud J. V. Jespersen, "Danmarks Adels Aarbog 1985-1987. Énoghalvfemsindstyvende årgang." (Udgivet af Dansk Adelsforening. Poul Kristensen Grafisk Virksomhed. Kongelig Hofleverandør. 1988.), s.495-501.
BILLE.
...
LINJE I
DEN ÆLDSTE LINJE

...
Tredje slægtled
Niels Jonsens sønner (se nr. 3)

4 a. Oluf Nielsen
5 b. Johannes Nielsen
6 c. Jon Nielsen af Solbjerg (Løve h.) - købte 1348 tilligemed sin broder Esben gods i Dønnevælde af Niels Byrgesen (Holbo h.), beseglede 1355 til vitterlighed m. sin broder og solgte s.å. gods i Ars h. til kongen, beseglede 1356 til vitterlighed m. Jens Andersen af Solbjerg, levede 1370. - G. (1) m. N.N. Pedersdatter. (2) m. Christine Pedersdatter Lykke til Bjergbygård (Tuse h.) (hvis våben var en m. to sparrer belagt skråbjælke), solgte 1380 som enke gods i Saltofte og Egby til sin søn Peder Lykke (hun g. (2) m. Mogens Johansen, efter hvem hun kaldes enke 1381, da hun gav Henneke Moltke fuldmagt til at indløse Bjergbygård fra Bent Biug). - 5 sønner: Fjerde slægtled II, nr. 11-15.
7 d. Esbern Nielsen
8 e. Jakob Nielsen
9 f. N.N. Nielsen. - 1 søn: Fjerde slægtled V, nr. 18.
...
Fjerde slægtled
...
II.
Jon Nielsens sønner med N.N. Pedersdatter (se nr. 6):
11 a. Niels Bille
12 b. Peder Lykke
13 c. Niels Jonsen af Solbjerg …
14 d. Jens eller Niels Jonsen Bille af Solbjerg …
15 e. Bent Jonsen Bille - fik 1392 m. sin broder Peder Lykke tilskødet en gård af deres frænde kanniken Johannes Bosen (Sjællandsfar), var 1395 bispelig lensmand på Dragsholm slot, skrev sig s.å. til Brorup (Slagelse h.), der også var et bispeligt len, fik 1396 af sin frues mormoder fru Gertrud Grubbe gods i Allindemagle (Ringsted h.) i pant for udlæg til datterdatterens brudeudstyr, fik 1398 af samme fru Gertrud skøde på en stor del gods i Skippinge og Merløse h., skrev sig 1401 til Solbjerg, havde 1418 Bøvling slot i forlening af sin broder bispen i Ribe, blev 1424 m. sin hustru optaget i Vadstena kloster og kaldes da "Bent Jonsen", skiftede 1434 sammen m. sine tre sønner m. sin afgangne svoger hr. Jakob Billes tre sønner disses mødrene gods, skrev sig 1436 til Allinde og beseglede da til vitterlighed m. Niels Esbernsen Bille (se nr. 16), levede endnu 1440, da han stredes med Claus Henriksen Skade, men var † 1442, dels ved giftermål dels ved køb samlede han betydeligt jordegods. - G.m. Inger Torbernsdatter Galen (F: Torben Pedersen G. og Christine Eriksdatter af Skarsholmslægten), der var † som enke før 1456 (DAA 1893,157f.). - 3 børn: Femte slægtled II, nr. 20-22.
...
V.
N.N. Nielsens søn (se nr. 9):

18 a. Hr. Jakob Bille til Bjergbygård - var allerede 1391 ridder, da han beseglede til vitterlighed m. Henneke Olsen Biørn og m. fru Elene, hr. Bent Biugs, skrev sig året efter til Bjergbygård i et vidne af Sjællands landsting, deltog 1395-1396 i forhandlingerne med Hansestæderne og de mecklenburgske hertuger og var da formentlig rigsråd, var 1397 tilstede ved kroningen i Kalmar, skrev sig 1401 til Lyngbygård (Villands h.), da han pantsatte noget af sin hustrus arvegods til hr. Peder Basse, skiftede s.å. m. sin svigermoder fru Christine Eriksdatter og sin svoger Bent Bille (se nr. 15), var 1408 tilstede på kongens retterting i Slagelse, nævnes 1421 først blandt de ældste og viseste mænd i Skåne, som skulle dømme, om Sønderjylland m. rette tilførte kronen, var 1424 tilstede på Skåne landsting, men var † 1428; hans børn skiftede 1434 med deres søskendebørn. - G.m. Gyde Torbernsdatter Galen til Lyngbygård (F: Torbern Pedersen G. til Lyngbygård og Christine Eriksdatter af Skarsholmslægten), der var † før 1434 (DAA 1893,157f). - 5 børn: Femte slægtled V, nr. 28-32.

Femte slægtled
...
II
Bent Jonsen Billes sønner med Inger Tornbernsdatter Galen (se nr. 15):
20 a. Hr. Erik Bille til Solbjerg - nævnes 1434 på faderens skifte m. hr. Jakob Billes sønner (se nr. 28-30), skrev sig 1433 til Solbjerg, var 1439 hofsinde, 1440 nærværende i Kolding ved grev Adolphs forlening m. Sønderjylland, var 1452 ridder, levede endnu 11. okt. 1455, men var † 3. febr. 1456. - G. (1) m. Anne Lunge. (2) m. Else Jensdatter Glob (F: Jens eller Niels Truidsen og Ingefred Pedersdatter (Urup?)), der vistnok var † o. 1455 før manden (DAA 1891,131). - 11 børn: Sjette slægtled II, nr. 35-45.
21 b. Hr. Torbern Bille til Allindemagle og Svanholm (Horns h., Sjæll.) …
22 c. Peder Lykke eller Bille af Solbjerg og Kelleklintegård (Ars h.) …
...
V.
Hr. Jakob Billes børn med Gyde Torbernsdatter Galen (se nr. 18):

28 a. Peder Bille til Lyngbygård …
29 b. Hr. Torbern Jepsen Bille til Bjergbygård …
30 c. Erik Jepsen Bille til Bjergbygård og Sande …
31 d. Mæritslef Bille - G. før 1434 m. Jens Jepsen Rosensparre til Skarholt (F: Jep J. R.) (g. (1) m. N.N. Ove) (DAA 1899,37f).
32 e. En datter ….

3 Steen Thomsen's side, Bille, Jacob (ca 1360 - før 1428).

4 Diplomatarium Danicum, Skifte ml. Kristine Eriksdatter og svigersønnerne Jakob og Bent Bille.
Skifte ml. enken Kristine Eriksdatter og hendes svigersønner Jakob og Bent Bille: Kristine får gods i Villands hd, Jakob Bille en gård sammesteds og Bent Bille gods på Sjælland.

5 Steen Thomsen's side, (Litle), Gyde Torbernsdatter (ca 1370 - før 1434).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 8 Mar. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk