Gert Minckwitz [4008]
(Omkr 1340-Før 1392)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Hille Olufsdatter Bjørn [4009]

2. Christence Jensdatter Urup til Glimmingehus [4012]

Gert Minckwitz [4008] 2

  • Født: Omkr 1340 4
  • Ægteskab (1): Hille Olufsdatter Bjørn [4009] 1 2
  • Ægteskab (2): Christence Jensdatter Urup til Glimmingehus [4012] 2 3
  • Død: Før 1392 4
Billede

  Notater:

Ullas tip-15-oldefar.

Link til siden om Vallby socken (Glimmingehus).

Hans far hed måske Martin von Minckwitz og indvandrede til Skåne fra Sachsen. 2


Billede

Gert blev gift med Hille Olufsdatter Bjørn [4009] [MRIN: 1486], datter af Ridder Oluf Bjørnsen Bjørn til Stensgaard [6128] og Ukendt.1 2 (Hille Olufsdatter Bjørn [4009] blev født omkring 1340 5 og døde før 1392 5.)


Billede

Gert blev derefter gift med Christence Jensdatter Urup til Glimmingehus [4012] [MRIN: 1488], datter af Jens Holgersen Urup [6135] og Kristine Axelsdatter Thott [6136].2 3 (Christence Jensdatter Urup til Glimmingehus [4012] blev født omkring 1350 6.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Ejendom: Ejer af sædegården: "Glimmingehus", Järrestads härad, Skåne. 3


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1887. Fjerde Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Findes på Project Runeberg), s.88-94.
Bjørn.

Hr. Oluf Bjørnsen til Stensgaard var 1355 Væbner og forseglede til Vitterlighed med Iven Markmand, 1360 Ridder, 1361 Medforlover for den Brudeskat, som Kong Valdemar havde tilsagt Hertug Albrekt af Meklenborg, 1364 en af de Afsendte til Forhandlingerne med Hansestæderne i Stralsund, forseglede 1376 Kong Olufs Haandfæstning, 1377 Høvedsmand paa Gurre og nærværende paa Danehoffet, nævnes 1378 som Exekutor af Kong Valdemars Testamente, † 1381; g. m. Hille (Moltke til Torbernfeld ?), begge begr. i St. Peders Kloster i Nestved (nu Herlufsholms Kirke), blandt hvis Velgjørere han, hans Husfrue, hans Sønner og hans Husfrues Søster Tale nævnes. Børn:
1. Hr. Jacob Olufsen
2. Hr. Johan Olufsen
3. Hr. Bjørn Olufsen til Stensgaard …
3. Peder Olufsen
4. Fikke Olufsen
5. Gese
6. Hille, g. m. Gert Minkwitz eller Ulfstand, var idetmindste Moder til Erkebiskop Jacob Gertsen, men Gert Minkwitz angives ellers g. m. Kirsten Urup.

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1896. Trettende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.428-429.
Ulfstand. †

Meningerne om denne berømte Slægts Herkomst ere delte. De Fleste holde for, at den er en Linie af den tydske Slægt von Minckwitz, og at den skal være kommen til Skaane fra Meissen ved 1350 med en Martin von Minckwitz. For Vaabnets Skyld: to og en halv, stundom tre sorte fra Skjoldets venstre Side udgaaende Spidser i Sølv, paa Hjelmen to Vesselhorn af samme Mærke eller skaktavlede (efter Adels-Lex.' Beretning prydede med tre vexelvis sorte og Sølv-Standarter og en sort Standart mellem Hornene, hvilke dog ikke kjendes fra Slægtens Sigiller), behøver man dog ikke at lade Ulfstands-Ætten gjøre den i Slægtebøgerne saa yndede Reise fra Meissen eller Sachsen, thi ikke at tale om, at det paa Farverne nær stemmer nøie med Grubbe-Slægtens, saa angives det og at være ført ved Aar 1086! af to Brødre Niels og Peder Knudsen, der skulle have været blandt Stifterne af Ringsted Kloster. Ulfstand-Navnet optoges først ved Aar 1526 (1).
Slægten uddøde paa Mandslinien 1634.

Gert Minckwitz, er hidtil ikke truffet nævnt i noget samtidigt Dokument; g. (1) m. Helle Olufsdatter (Bjørn), (2) m. Christence Jensdatter (Urup) til Glimminge (Jerrestad H.) (2). Børn
af 1. Ægteskab:
A. Jakob Gertsen
B. En Datter …
C. Christence
D. Hr. Henrik Gertsen til Glimminge, nævnes 1396, var 1401 Ridder og beseglede da Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente, levede 1439 [Tilføjelse i DAA 1906 s. 495; Hr. Henrik Gertsen, udstedte 1402 m. Fl. et Vidne om Kong Olufs Død (Sv. D. IV. 73). Tilføjelse i DAA 1901 s. 559; Hr. Henrik Gertsen, nævnes 1416 sammen med Herman von Oertzen, der ligesom han kaldes Broder til Erkebisp Jakob Gertsen]; g. (1) m. Helle (Ovesdatter Hase ?), (2) m. Kirsten (Due el. Glob) til Skabersø, Bare H.) (4). Børn ...

3 J. V. Teisen og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1932. Ni og fyrretyvende Aargang. (København. J. H. Schultz Forlagsboghandel A/S. (Bogen downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), 172-173 (opslag 692-693).
Urup.

Andet Slægtled.
Holger Jensens Børn:
1. Hr. Jens Holmgersen, var 1377 til Stede paa Lund Herredsting (Johannes Holmgerfz), skrives 1387 til Ugerup (Joannes Holmgeri de Ugarp), medforseglede s. A. en Overenskomst mellem Peder Aagesen (Baad af Halland), afg. Hr. Aage Ingversens Søn og Peder Munk for sin Hustru Fru Anne, forh. i Ægteskab med Hr. Aage, † 14 Sept. 1392, bgr. i Ystad Klosterkirke. Gift (1) m. Kirsten Ovesdatter, der førte de Passow'ers Vaaben; (2) m. Ingelof, Mads Gustavsens Datter, hvis Vaaben var 3 Roser om en Sparre, bgr. i Ystad Domkirke. Børn: Tredje Slægtled I.
2. Hr. Jakob Holmgersen
3. Peder Holmgersen
4. Margrethe Holgersdatter

Tredje Slægtled.
I
Hr. Jens Holgersens Børn:
1. Hr. Holger Jensen til Ugerup …
2. Hr. Anders Jensen
3. Henrik Jensen
4. Hr. Peder Jensen
5. Kirstine (Christence) til Glimminge (Jerrestad H.), var if. Thale Ulfstands Slægtebog gift med Gert Minckwitz "fra dem stammer de Ulfstander" (han gift (1) m. Helle Olufsdatter Bjørn).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Minckwitz, Gert von (ca 1340 - før 1392).

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Bjørn), Hille Olufsdatter (caca 1340 - før 1392).

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Urup), Kirstine el Christenze Jensdatter (ca 1350 - ).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 17 Feb. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk