Niels Mandorp [6210]
(Omkr 1320-Efter 1356)
Niels Mus [6213]
(Omkr 1330-Efter 1387)
Ridder Niels Manderup til Barritskov [5890]
(Omkr 1360-Efter 1421)
Bodil Nielsdatter Mus [5891]
(Omkr 1360-1431)
Ridder Niels Manderup til Barritskov [4150]
(Omkr 1390-1449)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Beate Iversdatter Jul [4151]

Ridder Niels Manderup til Barritskov [4150] 1

  • Født: Omkr 1390 3
  • Ægteskab (1): Beate Iversdatter Jul [4151] 1 2
  • Død: 1449 i en alder af ca. 59 år 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-15-oldefar.

Link til siden om Barrit sogn.

Uddrag af DAA 1903:
Hr. Niels Manderup til Barritskov, var 1442 Væbner og lod da paa Bjerre Herredsthing læse Marsk Palnes aabne Brev at ville give Hr. Niels Manderup aarlig 5 Mark Korn i Horsens, til han fik udlagt ham en Søsterdel i alt Marsk Palnes Gods (39), var 1446 Ridder og lod da paa samme Thing læse det nysnævnte falske Brev af 1421 (38), tilskjødede 1447 sin Svoger Hr. Eggert Frille al sin Hustrus Arv efter Thomes Jul (40), tilskjødede 18 Marts 1449 Hr. Henrik Knudsen (Gyldenstierne) paa Hr. Esge Broks Børns Vegne alt sit Gods i Vor Herred (41), † s. A.; g. m. Beate Iversdatter Jul, der 1453 bortleiede samme Hr. Henrik Knudsen sin Aalegaard i Klakring (42) og 1472 gav sin Søsterdatters Ægtefælle Bent Bille Afkald for Skifte mellem sig og Hr. Eggert Frille (43), levede endnu 1484.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården: "Barritskov", Barrit sg. 1 4


Billede

Niels blev gift med Beate Iversdatter Jul [4151] [MRIN: 1544], datter af Væbner Iver Pedersen Jul [4152] og Berte Timmesdatter Limbek [4153].1 2 (Beate Iversdatter Jul [4151] blev født omkring 1400 5 og døde efter 1484 2.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1903. Tyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.313-315.
Manderup.

Hr. Niels Manderup til Barritskov, var 1403 Ridder og trættede da sammen med Hr. Ove Hase med Jes Palnesen (Munk) om Arven efter Marsk Palne, dog er det derom bevarede Brev falsk (36), fik 1408 med sin Hustru Fru Bodil Gods i Ørsted, Rugsø H., tilskjødet af hendes Broder Niels Nielsen Mus (37), levede mulig endnu 1421 og trættede med sine førnævnte Medarvinger om Marsk Palnes Gods, dog er sikkert ogsaa dette Brev falsk (38); g. (1) (?) m. N. N. Palnesdatter (Munk), (2) før 1408 m. Bodil Nielsdatter Mus af Stenalt, † 1431, begr. i Voer Kirke ved Stenalt. Søn:
Hr. Niels Manderup til Barritskov, var 1442 Væbner og lod da paa Bjerre Herredsthing læse Marsk Palnes aabne Brev at ville give Hr. Niels Manderup aarlig 5 Mark Korn i Horsens, til han fik udlagt ham en Søsterdel i alt Marsk Palnes Gods (39), var 1446 Ridder og lod da paa samme Thing læse det nysnævnte falske Brev af 1421 (38), tilskjødede 1447 sin Svoger Hr. Eggert Frille al sin Hustrus Arv efter Thomes Jul (40), tilskjødede 18 Marts 1449 Hr. Henrik Knudsen (Gyldenstierne) paa Hr. Esge Broks Børns Vegne alt sit Gods i Vor Herred (41), † s. A.; g. m. Beate Iversdatter Jul, der 1453 bortleiede samme Hr. Henrik Knudsen sin Aalegaard i Klakring (42) og 1472 gav sin Søsterdatters Ægtefælle Bent Bille Afkald for Skifte mellem sig og Hr. Eggert Frille (43), levede endnu 1484. Børn:
(1 Hr. Niels Manderup til Barritskov, gav 1454 en Gaard til Mariager Kloster (44), var 1458 Væbner (45), lod 1459 tage Vidne af Bjerre Herredsthing, at alt Marsk Palnes Gods i samme Herred, som han og hans Søskende har i Værge, var Hr. Niels Manderup af Barritskovs rette Arvegods, og havde hans Fader, gamle Hr. Niels Manderup af Barritskov, det før ham hans Tid ulast og ukjært og siden fornævnte unge Hr. Niels Manderup og efter dennes Død hans Børn Niels Manderup og hans Søskende (46), var 1464 og 1471 Væbner, men 1474 Ridder og betegnes da som "hæderlig Svend og velbyrdig N. M. Ridder" (47), men 1475 som velbaaren Mand Hr. Niels M., Ridder, fik da paa Jelling Sysselthing et Stokkenævn bl. A. af en Mand, som mindedes 80 Aar og tjente hans "Oldefader" Hr. Manderup, at Barrittykke var fri Enemærkeskov til Barritskov i denne hans "Oldefaders", Hr. Niels Manderups, siden i hans Husfrues Fru Bodils, siden i deres Søn Hr. Niels Manderups og nu i dennes Søns af samme Navns Tid og denne sidste har havt den i tyve Aar uden Barmerslykke, som hans "Old Oldefader" Hr. Mogens Jensen pantsatte for to Stykker Leidisk paa Grund af et Drab (48), pantsatte 1483 Barritskov til sin Frue for 800 Mark, var vistnok † 1484 som Slægtens sidste Mand; g. m. Barbara Basse. Datter: ...
(2- Flere Børn, levede 1459.

2 Louis Bobé og Albert Fabritius, Danmarks Adels Aarbog. 1947. Fire og tresindstyvende Aargang. (København. A/S J.H. Schultz Forlagsboghandel. 1947.), s.6-7.
Jul af Sønderjylland. †

Andet Slægtled.
1. Iver (Ywer Petersen, de Juwl geheten is) fik i 1400 af Raadmand i Flensborg Henrik Frese og dennes Hustru Elzebe overladt det Gods, der er tilfaldet dem efter afdøde Eler Jul i og udenfor Flensborg; fik i 1401 af Thomas Jul og af Detlev (Detmar) Gathmer kaldet Blaa og af dennes Hustru Kerstine Afkaldsbrev på førnævnte Gods; erholdt 1405, da han kaldes Lægmand af Ribe Stift, af Paven Tilladelse til at vælge sin egen Skriftefader; medbeseglede 1421 (4. Aug.) Jydernes Vidnesbyrd om Slesvigs Forhold til den danske Krone (Ywer Jul). Gift før 1388 m. Birte Limbek (F.: Timme Limbek), der 1388 skødede en Gaard i Flensborg til Dronning Margrethe. (D.A.A. 1902, 270). - Børn: Tredje Slægtled.
2. Thomas (Tammes Peterson de Jul gheheyten is) …
3. Elsabe, g. m. Borgmester i Flensborg Henrik Vrese (Friis).
4. Elsif Pedersdatter
5. Kirstine
6. Troels
7. Datter …

Tredje Slægtled.
Iver Juels Børn med Birte Limbek:
1. Anne
2. Beate bortlejede 1453 til Hr. Henrik Knudsen (Gyldenstierne) sin Aalegaard i Klakring og gav 1472 sin Søsterdatters Ægtefælle Bent Bille afkald på Skifte mellem sig og Hr. Eggert Frille, til hvem hun i 1447 sammen med sin Ægtefælle Hr. Niels Manderup solgte al den efter Thomas Juel dem tilfaldne Arvedel, levede 1484. Gift m. Hr. Niels Manderup til Barritskov † 1444 (D.A.A. 1903, 314).

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Manderup, Niels (caca 1390 - 1449).

4 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Barritskov.

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Jul, Beate Iversdatter (ca 1400 - 1484 -).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 8 Jul. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk