pil pil pil pil
Carsten Lorentzen [5094]
(Omkr 1596-1670)
Anna Sabine Nicolaisdatter Brandt [5095]
(1617-1678)
Lauritz Pors [5075]
(1610-1691)
Hedewig Röpsdorff [5102]
(Omkr 1625-1688)
Nicolaus Lorentzen [5073]
(1649-1707)
Hedwig Maria Laurentiusdatter Pors [5074]
(1663-1702)
Christian Lorentzen [5055]
(1681-1752)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Catharina Hedwig Tychsen [5056]

 • Tycho Thomæus Lorentzen [5042]+
 • Nicolaus Lorenzen [5080]
 • Lorentz Lorenzen [5082]
 • Hectror Gottfried Lorenzen [5083]
 • Johan Stephan Lorentzen [5081]
 • Peter Lorenzen [5084]
 • Hedwig Maria Lorentzen [5071]
 • Dorothea Cathrine Christiansdatter [5087]
 • Caspar Lorentzen [5089]
 • Christian Lorentzen [5090]
 • Hector Gottfried Lorentzen [5091]
 • Thomas Lorentzen [5092]

Christian Lorentzen [5055] 2 3

 • Født: 26 jun. 1681, Oksenvad sg 4 5
 • Dåb: 4 jul. 1681, Oksenvad kirke 4 5
 • Ægteskab: Catharina Hedwig Tychsen [5056] den 9 jul. 1709 i Oksenvad kirke 1
 • Død: 12 sep. 1752, Oksenvad sg i en alder af 71 år 6
 • Begravet: 20 sep. 1752, Oksenvad kirke 6

punkttegn   Et andet navn for Christian var Christian Nikolaisen Lorenzen.7

Billede

punkttegn  Notater:

Ullas tip-5-oldefar.

Christian efterfulgte sin far i embedet som sognepræst i Oksenvad og Jels sogne.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Immatrikulation, 1701, Universitetet i Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Tyskland. 8

• Ansættelse: Sognepræst, 1707, Oksenvad sg. 8 Oksenvad og Jels sogne

• Titel: Provst: Gram hd. 7


Billede

Christian blev gift med Catharina Hedwig Tychsen [5056] [MRIN: 1996], datter af Tycho Thomæus Tychsen [5078] og Dorothea Catharina Tamm [5079], den 9 jul. 1709 i Oksenvad kirke.1 (Catharina Hedwig Tychsen [5056] blev født i 1686 i Ravsted sg 8, dåb den 13 okt. 1686 i Ravsted kirke,9 døde den 6 mar. 1770 i "Kalhauge", Oksenvad sg 10 og blev begravet den 15 mar. 1770 i Oksenvad kirke 10.)


punkttegn  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Oksenvad sogn.

Billede

Kilder


1 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1648-1763 s.11.
Anno 1709
6.
D. 9. Julij blef Jeg Christian Lorentzen, Pastor loci oc (?) Jomfr. Cathrina Hedwig Tychsin, sl Tychos Thomæi Tychsens, Pastoris til Rabsted 3die Datter (?) af Hr. Præposito, Stichelio, copulerede.
Opslag 7. (Christian Lorenzen & Cathrina Hedwig Tychsin viet).

2 P. Rohde, Samlinger til Haderslev-Amts beskrivelse (1775. Findes på Claus Rønlevs hjemmeside), s.438.

3 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1783-1860 s.25.
1797
7.
28. Marts
4. Apr
Mad. Maria Elisabeth Bøhme, sal. Anthoni Bulduin Kling, Sognepræst i Hvonsbeck og sal. Mad Giertrud Musmanns ægte Datter, var gift 1ste Gang med sal: Hr Tycho Thomæus Lorentzen, Sognepræst for Oxenvadt og Jels Menigheder, sal: Hr Christian Lorentzens, Sognepræst for Oxenvadt og Jels Menigheder og Mad. Catharina Hedewig Tychsens ægte Søn, de aulede med hverandre en Søn, naunl Christian Antoni Lorentzen som er gift med Maren Peders Datter og har haft med hende 6 Børn, af hvilke 2, navnlig Maria Elisabeth og Anna Elisabeth ere døde og 4, og navnlig Anna Maria, Anna, Tycho og Peder er i Live. - Anden Gang har hun været gift med sal. Hr Matthias Christian Bøhme, Sognepræst for Oxenvadt og Jels Menigheder, Sal. Herr Christian Ehrenfried Bøhme paa den Tid Bye Skriver og tillige Advocat i Sønderborg paa Alsøe og sal. Mad. Sophia Steenlos ægte Søn, som har aulet med hende 1 Søn og 1 Datter. Sønnen Christian Ehrenfried døde i Barndommen. Datteren Giertrud er gift med Mathias Christian Jørgensen og har haft 3 Børn, hvoraf ikkun 2, nemlig Maria Elisabeth og Jørgen Christian er i Live. Hun var gammel 76 Aar mindre 19 Dage.
Opslag 49-50. (Maria Elisabeth Bøhme begr.).

4 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1648-1724 s.80.
Anno 1681
DOMINICA 4.p.TRINITATIS bleff min kiere hr. Sviegersøns Søn hen ved trei slet om Eftermiddag fød, oc aff voris høyærverdig hr. Probst den 4. Julij christnet oc kaldet Christian, oc ieg u-verdige holt hand til Daaben; Gud lade hand fremvoxe som i alder saa oc i vijsdom oc naade hos Gud oc M.
Opslag 30. (Christian Lorentzen dåb).

5 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1648-1763 s.45.
Døbte.
Anno 1681
7.
D. 4. Julij min Sviegersøns Søn Christian. Susc Jeg Lauritz Pors. Hand blef fød Dnica 4 post Trin hen ved 3 slet om Eftermiddag.
Opslag 21. (Christian Lorentzen dåb).

6 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1648-1763 s.158.
Opslag 75. (Christian Lorentsen begr.).

7 Tom Smidth, Smidth familien og dermed forbundne slægter, Sognepræst Christian Nikolaisen Lorenzen.

8 S. V. Wiberg, Netudgave af Wibergs præstehistorie (S. V. Wiberg: Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie, Bd. 1-5. Odense 1870-1878. Med tillæg af hans egne rettelser og tilføjelser bag i de enkelte bind og i supplementsbindet, og fra Erh. Qvistgaards bog: Præstehustruer der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie, København 1934, Repro 1977.), No 1452. Oxenvad og Jels, nr. 8.

9 Kirkebog for Ravsted sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1682-1761 s.19.
Opslag 14. (Cathrin Hedwig Tychsen dåb).

10 Kirkebog for Oksenvad sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1763-1783 opslag 270-271.
Series Denatorum
Anno 1770
Numerus Denatorum: 3.
Dies emortualis: 6te Mart.
Dies Sepulturæ: 15 ejusd.
Mad. Catharina Hedewig Lorentzen i Kalhauge, gl. 83 ½ Aar. Hun var barnefød i Rabsted af fader Herr Tycho Thomæus Tychsen og Moder Dorothea Catharina Tham; gift med min Præantecessore Herr Pastor Christian Lorentzen, Sogne-Præst for Oxenwadt og Jels Meenigheder siden 1710, og avlet med ham 12 Børn, 10 Sønner og 2 Døttre, af hvilke 6 allereede ere døde, nemlig a. min Herr antecessor Herr Tycho Thomæus Lorentzen, som var gift med min Hostru Maria Elisabeth Kling, Herr P. Anthoni Balduin Klings i Wonsbeck og Mad. Giertrud Musmanns ægte datter, der fødde ham een Søn, navnlig Christian Anthony til Verden, der endnu er ugift, b. Dorothea Catharina, som var gift i Hierndrup Gaard med Troels Nissen, og avlet med ham 4 Børn, 3 Sønner og een Datter, af hvilke to Sønner Claus og Christian døde i Barndommen, og Niss og Catharina Hedevig endnu leve. Catharina Hedevig er endnu ugift, men Niss er gift paa Hierndrup-Gaard med Anna Catharina Berthelsens, og til denne dag kun har en liden Datter, navnlig Dorothea Catharina. c. Lorentz, d. og e. tvende med det Navn Hector Gottfried, og f. Christian som alle ere døde i leedig Stand. Og 6 Børn leve endnu a. Herr Nicolaij Lorentzen, Præst i Sommersted, som er gift med Catharina Maria Bruns, Sogne-Præstens Herr Christopher Bruns i Jordkirke og Dorothea Biørnsens ægte Datter, men hvilken hand hidindtil har avlet 8 Børn, sc. a. Christian, b. Christopher, c. Johannes Lorentz, d. Friderich, e Catharina Hedevig, f. Dorothea, g. Catharina Maria h. Margarethe Friderica, som alle endnu er ugifte, b. Mad. Hedewig Maria, som første gang var gift med Sal. Hans Lorentzen Møller i Touskov- og Aller-Mølle, og avlet med ham 6 Børn, af hvilke 3 ere døde, nemlig: Lorentz Peter og 2de med det Navn Catharina Hedevig ere døde i Barndommen, og 3 andre leve i ledig Stand, nemlig Christian, Jørgen og Anna Elisabeth, anden gang blev hun gift med Johan Bohnsen, med hvilken hun ingen Børn har. c. Carsten som er gift i Tranqvebar i Indien, hans Hustrue er mig ikke bekiendt, ikke heller, om hand endnu lever, men saa meget veed ieg, at hand for nogle Aar skrev hiem, at hand med hende havde avlet een Søn, med navn Christian. d. Thomas, som er Holtzforster i Norge, og har været gift med Ingeborg Troelsdatter Schow, Troels Pedersens Skovs, Møllers i Tørning- og Touskov-Møller og Mariæ Christian Møllers ægte Datter, og avlet med hende 3 Børn, sc Troels, som døde i Barndommen, og Christian og Troels, som endnu leve og ere smaae, e, Johannes, som har været Præst ved Qvæsthuuset, hvorfra hand ab adulterium blev removeret, og nu ikke viides, hvor hand er - og f. Peter, som er Tolder i Nackskow i Lolland, og endnu, saa viidt man veed er ugift.
(Catharina Hedewig Lorentzen begr.).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 8 jul. 2016 med Legacy 8.0 fra Millennia