Margrethe [5511]

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Esbern Tagesen [3137]

Margrethe [5511] 1 2

  • Ægteskab (1): Ridder Esbern Tagesen [3137] 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-14-oldemor.

  Forskningsnotater:

Henrik Fangel argumenterer for, at Margrethe var af slægten Limbek. 3


Billede

Margrethe blev gift med Ridder Esbern Tagesen [3137] [MRIN: 1058].1 (Ridder Esbern Tagesen [3137] døde før 1412 1.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl: Sønderjylland. 2

• Diverse: Pavelig tilladelse til messe under interdikt, 17 Mar. 1404. 2


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1892. Niende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.112-116.

Emmiksen †
Denne Slægt, der stammer fra Sønderjylland, kaldes undertiden i Vaabenbøgerne Tagsten, og Vaabnet beskrives ogsaa i Adels-Lexikonnet som et skraadelt Skjold, hvis ene Halvdel viser røde Tagsten, medens den anden er Sølv, paa Hjelmen en Stilk med tre Tidselblomster. Men da Slægtebøgerne kalde Stamfaderen Jesper Tagsten, hvad der aabenbart kun er en Forvanskning af hans virkelige Navn Esbern Tagesen, og da Vaabnet i de ældste Sigiller snarere viser en Skaktavl end et Tegltag, har sikkert hverken Tagsten-Navnet eller Tagsten-Vaabnet synderlig gammel Hævd, og Slægten kjendes da ogsaa bedst under Navnet Emmiksen.
Anders Emmiksens Segl fra 1537 har tjent for Forbillede for den hosstaaende Vaabentegning.

Hr. Esbern Tagesen, besegler 1387 til Vitterlighed et Pantebrev paa Hovedgaarden Kjeldkjær (1), var 1397 endnu kun Væbner (2), men blev før sin Død Ridder, var † 1412 (3). [DAA 1906 s. 491, tilføjelse: Esbern Tagesen, var 1404 Ridder og hans Hustru hed Margrethe. (Lindbæk).] Børn:
1. Lyder Esbernsen til Spangsbjerg (Skads H.), som han 1427 pantsatte og 1429 tilligemed sin Broder solgte til Fru Ingeborg, Jep Jepsens Enke i Varde (4), nævnes 1422 (5), levede endnu 1455 (6). Sønner: ...
2. Emmike Esbernsen
3. Cecilie ….

2 Diplomatarium Danicum, APD II 169 nr. 1060.
Pave Bonifacius 9. giver Esbern Tagesen, ridder, og hans hustru Margrete lov til at lade holde messe for sig og sin husstand på steder, der er lyst under interdikt, når de blot ikke selv er skyld deri.
(Diplomatarium Danicum nr. 14040317001, online siden: 2010, besøgt: 2018-04-27+02:00).

3 Henrik Fangel, Slægten Emmiksen og dens gods (Artikel i Sønderjydske Årbøger, 1972 nr. 1 (findes på Tidsskrift.dk)), s.13.
...
Hertil kommer, at det på grundlag af forskellige gravsten fra slutningen af 1500-tallet over en række medlemmer af Emmiksenslægten må formodes, at Esbern Tagesens hustru Margrethe, som nævnes 1404 17/3, men uden slægtsnavn, tilhørte slægten Limbek. Der findes nemlig et Limbek-våben på en plads i disse gravstens anevåbenrækker, der indicerer et sådant ægteskab. I denne forbindelse må det også bemærkes, at Esbern Tagesens to sønner bar navnene Emmike og Lyder, der var almindelige indenfor slægten Limbek, og som står helt i modsætning til Esbern Tagesens dansk klingende navn. Med datidens navneskik in mente er disse navne et stærkt indicium for en forbindelse mellem Esbern Tagesen og Limbek'erne, der går ud over det rene vasalforhold, som her er skitseret.
...
(Argumentet underbygges flere steder i artiklen).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 28 Apr. 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia