Astrup sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 15.11.2020

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 50: Astrup Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 76: Astrup Sogn (Project Runeberg)

Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie i 100 Aar, Bind 2 (1956) s. 73: Astrup sogn.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Astrup kirke

Position:
- Legacy: N: 572849.6 Ø: 0100536.9
- GST: 565573 6371396
- Google Earth: 57 28' 49.6"N, 010 05' 36.9"E
Forklaring

Adresse: Bøgstedvej 302, Astrup, 9800 Hjørring.
Astrup kirke Astrup kirke
Alter Prædikestol Døbefont Altermaleri: Opstandelsen Korbuekrucifiks


Kisteplade Ligsten Sten med runeskrift
Kisteplade for Oluf Seefeld til Mølgård, † 1697. Ligsten over Morten Krabbe til Bøgsted og Mette Madsdatter (Viffert), † hhv. 1566 og 1597. Gipskopi af en i kirken fundet munkesten med runeskrift.


Præsterækketavle Præsterækketavle


J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 195:
Kirken består af senromansk kor og skib med nymodens våbenhus i s. Den senromanske bygn. er opført o. 1200-50 af granitkvadre og munkesten på hulet skråkantsokkel af granit. Af opr. enkeltheder spores udvendig den rundbuede n.dør samt i korets ø.væg et tilmuret rundbuevindue. En romansk monolitvinduesoverligger er indsat over en glug til gravkælderen under koret. Korbuen og s.døren er begge udvidet, sikkert i gotisk tid. Et †tårn nævnes 1639 (AarbVends. 1948. 105). Våbenhuset mod s. af små sten er sikkert ligesom alle nu åbne vinduer fra anden halvdel af 1800t. Indvendig i v.gavlen er indsat en gipskopi af en 1910 i kirken fundet munkesten med runealfabet (DRun. 168). Den blytækte bygn. er senest istandsat 1952 (arkt. L. Teschl). - Fra en i øvrigt forsvunden gotisk †altertavle er tre figurer, Maria m. barnet, Johannes Døberen og Johannes apostel nu i Nationalmus. Den nuv. altertavle i landlig rokoko fra o. 1775 har udsavede vinger og korsfæstelsesmaleri. Et altermaleri fra slutn. af 1800t., kopi efter C. Bloch: Opstandelsen, er ophængt i kirken. Prægtig renæssancekalk 1582, givet af Mette (Viffert) Morten Krabbes til Bøgsted. Barokstager. Romansk granitfont, lille halvkugle-kumme med ribber og tovvulst på pyramidestub-fod (Mackeprang. D. 151f.). Sydty. fad o. 1575 med spejderne i Kanaan og næsten udslidte våben, det ene Juel'ernes. Godt, sengotisk korbuekrucifiks o. 1475. Smukt udskåren prædikestol fra 1616, karnaptype, af Niels Ibsen med våben for Ulrik Sandberg og dennes to hustruer. En baldakin el. himmel fra kirken, nu på Bøgsted, er vist anskaffet 1656. Et †maleri af Kristus med verdenskuglen, givet 1670 af Søren Christensen, og et †pulpitur fra 1650 med malerier af apostle og profeter, opsat af jomfru Margrethe Sandberg, omtales o. 1735 (AarbVends. 1920. 320). Klokke 1560 af Peder Lauridsen, skænket af Morten Krabbe (AarbVends. 1936. 355). I koret er opsat en stærkt afskallet gravsten, figursten over Morten Krabbe til Bøgsted, falden i Sverige 1566, og Mette Madsdatter (Viffert), † 1597 (CAJensen. G. 620). I en nu lukket gravkælder under koret stod tidl. 14 kister med bl.a. Henr. Sandberg til Bøgsted, † 1651, Mette Viffert til Hørbylund, † 1597, og Peder Jensen til Bøgsted, † 1713, nu alle nedgravet. I kirken er ophængt kisteplader for Mette Viffert, † 1597, og Oluf Seefeld til Mølgård, † 1697. EH

Mere om kirken:

Sønderskovgård

Position:
- Legacy: N: 572712.6 Ø: 0100721.4
- GST: 567363 6368427
- Google Earth: 57 27' 12.6"N, 010 07' 21.4"E
Forklaring

Adresse: Hjørringvej 477, 9800 Hjørring.

Sønderskov var antagelig oprindeligt én fæstegård, beliggende hvor den nuv. Sønderskovgård ligger som angivet herover. Senere kom - på nordsiden af landebejen mellem Hjørring og Sindal - Nr. Sønderskov(gård) til, og endnu senere blev Sønderskov betegnelsen for en samlig huse med skole o.a.
Sønderskovgårds nuv. stuehus er fra 1872.

Niels Jespersen (1674 - 1757) og Inger Sørensdatter (1680 - 1728) boede på gården.
Deres søn Jacob Nielsen (1713 - 1788) blev født på gården.

Fotos på denne side er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning