Bøvling sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 14.4.2021

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 6. Deel s. 315: Bøvling Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 5. Bind s. 486: Bøvling Sogn (Project Runeberg).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Bøvling kirke

Position:
- Legacy: N: 562651.1 Ø: 0081057.6
- GST: 449616 6256190
- Google Earth: 56 26' 51.1"N, 008 10' 57.6"E
Forklaring

Adresse: Bøvlingvej 32, Bøvling, 7650 Bøvlingbjerg.

Nationalmuseet: Danmarks kirker: Bøvling Kirke.

Bøvling kirke Bøvling kirke

Mindesten for slægten Juul-Rysensteens fællesgrav Familiegravsted for slægten Juul-Rysensteen Skilt ved familegravstedet

På sydsiden af kirken findes en mindesten for slægten Juul-Rysensteens fællesgrav samt slægtens familiegravsted.


Rysensteen, tidl. Bøvling slot

Position:
- Legacy: N: 562712.0 Ø: 0081042.4
- GST: 449363 6256838
- Google Earth: 56 27' 12.0"N, 008 10' 42.4"E
Forklaring

Adresse: Bøvlingvej 40, 7650 Bøvlingbjerg.

Oprindeligt var Bøvling slot en borg under Ribebispen. Efter reformationen 1536 var den ejet af kronen, der 1664 overdrog den til Henrik Ruse som betaling for hans indsats under udbygningen af Københavns befæstning. Han var senere ophavsmand til baroniet Rysensteen.
Herregården driver i dag Bed & Breakfast og refugium.

Disse aner var bispelige lensmænd på Bøvling Slot:

Oplysninger om Rysensteen:

På denne side er udelukkende egne fotos (fra 2/5 2020). De må frit benyttes.

Til Slægtsforskning