Egtved sogn, Jerlev herred, Vejle amt

Til forsiden
Opdateret d. 17.10.2011

Egtved kirke

Position:
- Legacy: N: 553711.79 Ø: 0091802.24
- K&M: N: 6163822 E: 518932
- Google Earth: 55 37' 11.79"N, 009 18' 2.24"E
Forklaring

Egtved kirke. 13/10 2011 Egtved kirke. 13/10 2011 Egtved kirke. 13/10 2011


Gravsten for Søren Poulsen og hans to hustruer. Foto 13/10 2011
Øverste del af gravstenen for Søren Poulsen og hans to hustruer, Mette Stephansdatter og Inger Nielsdatter. Gravstenen hænger på korets nordvæg.


Ældste præstetavle. Foto 13/10 2011 Nyere præstetavle. Foto 13/10 2011
To præstetavler på skibets sydvæg med sognepræster hhv. før og efter 1926.

(Egne fotos, ingen copyright)

Egtved kirkes hjemmeside med oplysninger om kirken og dens historie.
Til forsiden