Fårevejle sogn, Ods herred, Holbæk amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 9.4.2024

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 3. Deel s. 311: Faareveile Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 2. Bind s. 518: Faarevejle Sogn (Project Runeberg)

Trap 5 online: Fårevejle sogn.

Sognegrænsen kan findes på SDFI kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Fårevejle kirke

Position:
- Legacy: N: 554809.1 Ø: 0112633.4
- GST: 653099, 6186801
- Google Earth: 55 48' 09.1"N, 011 26' 33.4"E
Forklaring

Adresse: Fårevejle Kirkevej 35, 4540 Fårevejle.

Fårevejle kirke

Foto fra Wikimedia.


Fra kirkens hjemmeside: Sagnet fortæller, at det var fru Inger til Ris, der byggede kirken. Hun ville bygge den på toppen af en bakke ved landsbyen Ris - ca. 2 km nordvest for Fårevejle by - men sådan skulle det imidlertid ikke gå. Thi hvad der blev bygget op om dagen, rev troldene ned om natten. Fru Inger fik da det råd at spænde et par okser for kirkens dør, og på det sted, hvor okserne lagde døren, kunne hun frit bygge sin kirke uden at blive generet af troldene. Så snart okserne var blevet sluppet løs, søgte de fra bakkerne ned mod vandet, og således gik det til, at kirken blev bygget på et næs ud i Lammefjorden.

Oplysninger om kirken:

Dragsholm slot

Position:
- Legacy: N: 554616.5 Ø: 0112326.9
- GST: 649973, 6183207
- Google Earth: 55 46' 16.5"N, 011 23' 26.9"E
Forklaring

Adresse: Dragsholm Allé 1, 4534 Hørve.

Dragsholm slot Dragsholm slot Dragsholm slot

Egne fotos af slottet - de må frit kopieres.


Slottet stammer formentlig fra 1300 tallet, måske opført som sommerresidens eller jagtslot. Siden har det ført en særdeles omskiftelig tilværelse. Fra 1785 til 1868 blev slottet kaldt Adelersborg. I dag anvendes det som hotel og restaurant.

Bent Jonsen Bille (1365 - 1441) var bispelig lensmand på slottet.

Oplysninger om slottet:

Ris

Bebyggelsen Ris ligger nordvest for Fårevejle Kirkeby. Hovedgården eksisterer ikke længere.

Stig Pedersen (Hak) (1280 - 1352) var ejer af hovedgården.

Trap 5 online: Fårevejle sogn side 571:
I Ris lå før en hovedgd., af hvilken der endnu i 1700t. fandtes ruiner. Den tilhørte 1324-41 Stig Pedersen (Hak). Sønnen hr. Niels Stigsen havde den 1355-74. Hans arvinger Johannes Genwæther og hr. Ludvig Andersen afhændede Ris til biskop Niels i Roskilde, som 1384 skænkede den til bispestolen.
Gunnar Olsen landsarkivar, dr. phil.

Til Slægtsforskning