Mygdal sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 28.3.2021

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 5. Deel s. 51: Mygdal Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 4. Bind s. 79: Mygdal Sogn (Project Runeberg)

Gårde i Mygdal sogn (Kenneth Konrad Knudsen)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Mygdal kirke

Position:
- Legacy: N: 573115.1 Ø: 0100635.1
- GST: 566468 6375910
- Google Earth: 57 31' 15.1"N, 010 06' 35.1"E
Forklaring

Adresse: Mygdal Kirkevej 212, 9800 Hjørring.
Mygdal kirke Mygdal kirke Mygdal kirkes klokkestabel


Flg. blev begravet fra kirken:

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Hjørring amt. Bind VI, 1 (1960). Side 200:
Den ret ensomt beliggende, hvidkalkede kirke består af senromansk kor og skib, kapel ved korets n.side fra o. 1550-60 samt våbenhus mod n. fra 1897. Den senromanske bygn. er i alt væsentligt opført af teglsten og slutter sig nøje til den vendsysselske teglstensgruppe (AarbVends. 1914. 139ff.). Den sirlige sokkelprofil er delvis formet i granit, og både kor og skib er udvendig prydet med de for gruppen karakteristiske lisener, som bærer rundbuefriser, dog flere steder ændret opefter. V.gavlen har forneden bevaret tre lisenstumper. Den tilmurede s.dørs spidsbuestik er indvendig ledsaget af savskifte. N.døren er udvidet. Opr. rundbuevinduer ses tilmuret mod n. og s. i skibet; de øvrige vinduer er udvidet i nyere tid. Begge bygningens gavle er ommuret, v.gavlen med svungne barokkamme, vistnok sidst i 1600t., korgavlen 1846. Indvendig er korbuen udvidet, nu kurvehanksbuet, og både kor og skib har bjælkelofter. Det store kapel ved korets n.side er opført o. 1550-60, sikkert af Christoffer Lunge til Odden, som gravkapel. Dets kamtakkede n.gavl har etageblændinger bestående af fladbue- og cirkelblændinger. Indvendig ses rester af et krydshvælv. Våbenhuset fra 1897 efterligner kapellets gavl. - Muret alterbord af munkesten. Altertavlen indeholder dele i renæssance fra 1595 (på fodstykket våben for Ove Lunge og Anne Sehested), men er ligesom tavlen i Bjergby stærkt omdannet 1777 i rokoko med navnetræk for Pors Munch og Else Joh. Seidelin og maleri af kvinderne ved korset. Kalk og disk fra 1761. Sengotiske malmstager. En lille krucifiksfigur af alabast med forgyldning er nu i Nationalmuseet. Romansk granitfont, halvkuglekumme på hulet pyramidestubfod (Mackeprang. D. 155). Sydty. fad o. 1575 med bebudelsen og graverede våben for Kaspar Markdaner og Sofie Oldeland. Sengotisk korbuekrucifiks o. 1500 på nyt korstræ. Prædikestol i enkel barok med malet årstal 1777, istandsat 1932 (P. K. Andersen). Klokken, der hedder "Rose", er støbt 1560 af Peder Lauridsen for Chrf. Lunge og hænger i en stabel (AarbVends. 1936. 355). - I korvæggen prægtig renæssancegravsten fra 1576 over Christoffer Lunge, faldet 1565 ved Falkenberg, og Karen Jørgensdatter (Juel), † 1556, med helfigurer af begge (CAJensen. Gr. 621). Desuden gravsten over forp. Klavs Svendsen Bønsdorp, † 1722. Lungernes gravkapel er nu lukket mod kirken og bruges som ligkapel. Et stykke gitterværk med svejfede træbalustre er anvendt i et nyere skabsarrangement. På kgd. gravsten over Hans Wissing til Odden, † 1762. EH
På kgd. er begr. politikeren N. P. Madsen-Mygdal, lærer her 1862-1902, † 1913.

Mere om kirken:

Bakkegård i Skarndal

Position:
- Legacy: N: 573129.1 Ø: 0100550.3
- GST: 565716 6376331
- Google Earth: 57 31' 29.1"N, 010 05' 50.3"E
Forklaring

Adresse: Skarndalvej 39, 9800 Hjørring.Oplysninger og fotos på Bjergby - Mygdal Lokalhistoriske forening:

Fotos på denne side er egne fotos - de må frit kopieres.

Til Slægtsforskning