Ramme sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 14.7.2023

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 6. Deel s. 331: Ramme Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 5. Bind s. 510: Ramme Sogn (Project Runeberg)

Trap 5 online: Ramme sogn.

Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie, 1950 side 456 (opslag 453): Ramme Sogn.

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

Ramme kirke

Position:
- Legacy: N: 562908,0 Ø: 0081235,3
- GST: 451338 6260402
- Google Earth: 56 29' 08.0"N, 008 12' 35.3"E
Forklaring

Adresse: Algade 49, Ramme, 7620 Lemvig.

Flg. blev begravet fra kirken:
Ramme kirke, 5/5 2019 Ramme kirke, 5/5 2019


Ramme kirke, alter, 5/5 2019 Ramme kirke, døbefont, 5/5 2019 Ramme kirke, prædiikestol, 5/5 2019 Ramme kirke, præstetavle, 5/5 2019
Altertavle og alterbordspanel fra 1620, maleriet dog fra 1845. Alterstager o. 1650, kalkmalerier o. 1525. Romansk døbefont med nederlandsk eller tysk dåbsfad fra o. 1550. Prædikestol fra 1607, apostelmalerierne dog fra 1845. Præsterækketavlen er fra 2003.


Ciborium Ciborium

Dette ciborium fra 1400 tallet findes nu på Nationalmuseet. Den ledsagende generelle tekst lyder:

G-J: Ciborier, beholdere af forgyldt kobber til opbevaring af det indviede nadverbrød.

Om det aktueller ciborium står skrevet:
H. Ramme kirke, skal stamme fra Norge, med Christi og helgeners billeder, 1400-årene. Inv. D1406.


Mere om kirken:

Rammegård

Position:
- Legacy: N: 562858,6 Ø: 0081138,5
- GST: 450363 6260124
- Google Earth: 56 28' 58.6"N, 008 11' 38.5"E
Forklaring

Adresse: Rammegårdvej 26, Ramme, 7620 Lemvig.

Ejere af gården var bl.a.: Trap 5 online: Ringkøbing amt (1965): side 245:
Rammegård tilhørte slægten Spend og gik i arv fra far til søn. 1483 og 1493 nævnes Anders Spend i R., 1491 og 1506 Jens Spend, 1511 og 1514 Anders S. og 1532 Jens Spend († 1586), hvis datter Ellen bragte R. til sin mand Iver Skram til Voldbjerg. Deres søn Erik S. († 1607) overtog R., som 1625 ejedes af hans enke Anne Vind († 1639). Deres datter Maren S. († 1673) blev første gang g. m. Hartvig Huitfeldt († 1637), der udkøbte sine svigerinder Ellen og Anne Skram og fra 1631 skrev sig til R. (1638: 36 tdr. hartk.). 1661 blev Maren S. gift anden gang med Baltazar Gebhart von Obelitz († 1707), der 1682 afhændede gden (28 tdr. hartk.) med en del gods til Christian Juul til baroniet Rysensten, med hvilket den fulgte som allodialgods, indtil baron C. F. Juuls enke Christiane Dorothea, f. Mohrsen, 1783 skødede R. (28 tdr. hartk.), Herpinggd. (13 1/2), tiender (509) og bøndergods (405) for 70.000 rdl. til sin stedsøn baron O. H. Juul, som 1798 ved auktion solgte R. (28 tdr. hartk.), Herpinggd. (13 1/2), tiender (424) og bøndergods (434) for 122.000 rdl. til kmh. Peder Severin Fønss til Løvenholm og Ulrik Chr. v. Schmidten til Urup, der 1799 fik bevilling til, at R. måtte beholde sin frihed, når godset solgtes. Denne frihed gik dog tabt 1805. Schmidten overdrog 1802 sin part i Rysensten og R. til Fønss, der 1808 skødede R. (25 tdr. hartk.) og tiende (11) m.m. for 18.000 rdl. til birkeskriver Arnt Peter Warelmann (sen. til Kølbygd.), som s.å. videresolgte den m. sa. tilliggende for 36.000 rdl. til byfoged Fr. Chr. Schønau, Lemvig, der 1810 skødede den m.m. (i alt 27 tdr. hartk.) for 16.000 rdl. til kystbefalingsmand P. A. Høegh til Rysensten, som 1835 solgte den (27 tdr. hartk.) med Fjaltring kongetiende (20) for 9500 rbdl. rede sølv til sin søn H. C. H. til Kongensgd. († 1873), hvis enke Flora f. Schønau († 1879) 1877 solgte den for 163.000 kr. til pastor emer. P. Raae († 1889). 1878 blev den købt af Hagen Jørgensen til Tangsgd. og landvæsenskommissær C. Ebbensgaard til Handbjerg Hovgd., af hvilke sidstn. sen. ejede den sa. m. etatsråd Møller og 1905 solgte den for 90.000 kr. til J. L. Laursen, hvis enke Karen Laursen sen. ejede den. 1960 købtes den for 748.000 kr. af I. C. Lundgaard. – Godsarkiv i NLA.
Helle Linde arkivar, cand. mag.

Mere om Rammegård:

Fotos på denne side er egne fotos. De må frit benyttes.

Til Slægtsforskning