Skrave sogn, Frøs herred, Haderslev amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 6.5.2022

J. P. Trap: Slesvig 1864: Skrave Sogn.

Claus Rønlevs hjemmeside er et link til Optegnelser fra Skrave Sogn af A.J. Marcussen, 1913.

Gårde m.m. i Skrave sogn (Google My Maps).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Kort over Skrave sogn med relation til Skøtt-slægten

Kilde: "SKØTT slægten fra Skrave sogn"

Kort: Skrave sogn 1. Skøttegården, Skøttevej 11, Københoved.
2. Højvang, Brudsigvej 1, Skodborg.
3. Kokhauge, Kokhaugevej 2, Langetved.
4. Gastkær, Horsagervej 2, Langetved.
6. Annexgård, Annexvej 3, Langetved.
7. Ravnholtgård, Gastrupvej 4, Langetved.Skrave kirke

Position:
- Legacy: N: 552439.2 Ø: 0090624.6
- GST: 506764 6140521
- Google Earth: 55 24' 39.2"N, 009 06' 24.6"E
Forklaring

Skrave kirke Skrave kirke Skrave kirke Skrave kirke
Adresse: Skravevej 15, 6630 Rødding.

Jacob Hansen (1785 - 1849) og Johanne Berntsdatter (1781 - 1861) blev begravet fra kirken.

Gravsten for Hans J. Kokhauge og Kirsten Terkilsdatter
Hans J.Kokhauge
f. 16 Sept. 1820
d. Juleaften 1863
og Hustru
Kirsten f. Terkilsdatter
f. 23 Marts 1812
d. 4 Juni 1905.
Hvil i Fred.


Billedkvadre Skibet set mod øst Skibet set mod vest Alter En tidligere altertavle Anna selvtredie
Korgavlen prydes af to hoveder: Kristus (tv) og en biskop. Skibet set mod øst. Skibet set mod vest. Et korbuekrucifiks med sidefigurer fra 1700 tallet er anbragt på alterbordet. En tidligere altertavle fra 1846 hænger på skibets nordvæg. Anna selvtredie på triumfvæggen er fra 1400 tallet og stammer fra et tidligere alter.


Døbefont Prædikestol Klingpung Mindetavle Mindetavle Pengeblok
Romansk døbefont. Prædikestol og himmel fra 1700 tallet. Klingpung fra 1844 hænger på triumfvæggen. To tavler i våbenhuset er til minde om kong Chr. VIII og dronning Caroline Amalies besøg i 1844. Pengeblok.


Gravminder:

Peder Lauritsen Knude † 1849 Faldne 1914-18 Ies Tamsen, o. 1634 Hans Hanssen & Lovisse Iwersdatter, o. 1790 Jernkors
Peder Lauritsen Knude † 1849. Faldne 1914-18. Ies Tamsen, o. 1634. Hans Hanssen & Lovisse Iwersdatter, o. 1790.


Mere om kirken:

Kokhauge

Position:
- Legacy: N: 552416.4 Ø: 0090643.6
- GST: 507100 6139817
- Google Earth: 55 24' 16.4"N, 009 06' 43.6"E
Forklaring

Kokhauge. Foto 3/5 2022.
Adresse: Kokhavevej 2, 6630 Rødding.

Flg. boede på gården:
Ejerne af Kokhauge er følgende:

Niels Andersen 1771
Jørgen Nielsen 1778
Hans Jørgensen
Hans Christoffersen
Frederik Olufsen 1821-1844 ) Jorden kom ud fra
Hans Jørgensen 1844-1863 ) Toftlundgård og
Kirsten Jørgensen 1863-1875 ) Peter Dalls gård
Frederik Kokhauge 1875-1910 ) ved udskiftningen.
3 ejere 1910-1923 ) 1863 deltes "GASTKÆR"
Laurids Hjøllund 1923-1943 ) fra til svigersønnen.
Erik Hjøllund 1943-1944.
Kilde: Noter af Aksel Skøtt (ID 2566)

Kongsbjerg

Position:
- Legacy: N: 552551.3 Ø: 0090223.1
- GST: 502516 6142747
- Google Earth: 55 25' 51.3"N, 009 02' 23.1"E
Forklaring

Kongsbjerg. Foto 3/5 2022.
Adresse: Københovedvej 10, 6630 Rødding.

Fra Skrave sognehistorie er hentet denne ejer- eller brugerliste for gården Kongsbjerg i Krogstrup:
Hans Andersen (til ca. 1692),
hans søn Anders Hansen (ca. 1692-99),
Hans Thomsen (1699-ca. 1716),
hans svigersøn Oluf Bennetsen (ca. 1716-49),
Anders Hansen (1749-83),
hans søn Hans Andersen (1783-98).

Kilde: Johs. Lind: Carl August Linds forfædre.

Hans Olufsen (1731 - 1811) blev født på gården.


E. Bülow, Danmarks Større Gårde, 7. bind side 173 (1967):
Kongsbjerggård pr. Skodborg, i Skrave sogn og kommune, Frøs herred, Haderslev amt. Art. 18 m.fl. af Københoved. Gården ligger i Krogstrup. Afstand til Haderslev 35 km, til Ribe 23 km.
Ejer: Gårdejer Harald Smith. Tlf. (048) 3 72 87.
Det samlede areal udgør 59 ha, der fordeler sig således: Ager: 52½ ha, skov: 4 ha, eng: 1½ ha samt have og gårdsplads: 1 ha. Ejendomsværdi: 165.000 kr. Grundværdi: 65.000 kr. Brandforsikring for bygninger: 284.500 kr.
Agerjorden, der ligger samlet ved gården, består af sandmuld på sandunderlag. Terrainet er let kuperet, kultur og gødningskraft særdeles god. Skovens bevoksning er blandet, engen en god kultureng.
Kongsbjerggård har gode, velholdte bygninger, opført af hvidpudset grundmur. Hovedbygningen, der har 2 frontbuer mod N til gården, er opført i 1801; til gårdsiden er det oprindelige stråtag bevaret, mod S er der lagt nyt asbesttag på. Såvel hovedbygning som avlslænger er moderniserede og fuldt tidssvarende indrettet. Besætningen består af 25 køer og 40 stk. opdræt, og der leveres årligt ca. 200 svin af eget tillæg.
Kongsbjerggård er en slægtsgård, som nuværende ejer overtog i 1961 efter sin fader. Den ligger kønt, og fra den 68 m høje bakke Kongsbjerghøj, som ligger på gårdens jorder, er der en storslået udsigt over Kongeåen og ind mod Ribe.

Skøttegården

Position:
- Legacy: N: 552517.9 Ø: 0090558.6
- GST: 506306 6141717
- Google Earth: 55 25' 17.9"N, 009 05' 58.6"E
Forklaring

Skøttegården. Foto 3/5 2022. Skøttegården. Foto 3/5 2022.
Adresse: Skøttevej 2, 6630 Rødding.

Ejerne af Skøttegården er følgende:
Mads Jakob Hansen Skøtt 1860 til 1880,
hans fader Hans Hansen Madsen fra 1829 til 60,
hans fader Mads Hansen fra 1797 - 1829,
hans fader Hans Olufsen 1767 - 97,
hans svigerfader Mads Sørensen 1753 - 67,
Paul Bertelsen 1735 - 53,
hans fader Bertel Bertilsen ca. 1711 - 35,
hans kones første mand Paul Pedersen ca. 1697 - ca. 1711,
Esben Sørensen Schøtt er født på gården ca. 1630 og har den til ca. 1697.
Kilde: Noter af Aksel Skøtt (ID 2566)

Jacob Hansen (1785 - 1849) og Johanne Berntsdatter (1781 - 1861) boede på gården som aftægtsfolk.

Grundrids af Skøttegården 1840
Grundrids af Skøttegården 1840.


Fotos af kirke, gravsten og gårde er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning