Tise sogn, Børglum herred, Hjørring amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 13.9.2015

Vort sogns historie, Bind 1 side 128: Tise sogn
J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 5. del s. 85: Tise Sogn (Project Runeberg)
Trap: Danmark, 4. udgave V. bind s. 222 (opslag 232): Tise Sogn (Det Kongelige Bibliotek)

Sognegrænse iflg. Kort til kirken.Tise kirke

Position:
- Legacy: N: 571731,2 Ø: 0094858,5
- K&M: N: 6350187 E: 549196
- Google Earth: 57 17' 31.2"N, 009 48' 58.5"E
Forklaring

Adresse: Kirkebakken 61 - 9700 Brønderslev.

Oplysniger om kirken på kirkens hjemmeside.

Flg. er begravet fra kirken:
Peder Pedersen (1665 - 1732) og Maren Jensdatter (1690 - 1741).
Peder Andersen (1662 - 1732) og Anne Laursdatter (1690 - 1751).
Anders Pedersen (1706 - 1778) og Mette Pedersdatter (1727 - 1803).
Peder Andersen (1743 - 1821) og Maren Jensdatter (1752 - 1814).


Grønborg

Position:
- Legacy: N: 571621,6 Ø: 0094708,0
- K&M: N: 6348013 E: 547371
- Google Earth: 57 16' 21.6"N, 009 47' 8.0"E
Forklaring

Adresse: Stavadvej 109, 9700 Brønderslev.

Peder Andersen (1743 - 1821) og Maren Jensdatter (1752 - 1814) boede på gården. Bl.a. sønnen Anders Pedersen Grønborg (1779 - 1834) blev født dér.Fra J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, III. Samling, andet Bind s. 776-777:

Grønborg, Thise Sogn. Postforb.: Manna, og St.: Vester Hjermitslev, hvortil c. 3 Km. Tlf. 5 over Manna Central. Gaarden ligger c. 25 Km. fra Hjørring. Ejer: Lars Grønborg, som overtog Gaarden i 1890, er født på Ejendommen 24. Jan. 1866 og gift med Ane Frandsen, født i Vester Hjermitslev 25. Jan. 1866.

Matr.-Nr. 1e m. fl. af Grønborg. Hartkort 5 Tdr. 3 Fdkr. ½ Alb. Ejendomsskyld 35,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne c. 24,000 Kr. Areal 74 Tdr. Ld., deraf Ager 53, Græsningsjord 20, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 7 Marksdrift: Byg, Rug, Roer, Havre og 3aars Græs. Jorden Bonitet er god Sandmuld. Der holdes 26 Køer, 19 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af Jerseyrace, 4 Heste, 4 Plage og Føl samt 5 Faar. Sidste Aar solgtes c. 45 Fedesvin.

G r ø n b o r g købtes i Begyndelsen af 1850erne fra Fæste under Stamhuset Birkelse af Peder Larsen, hvis Forfædre i fire Slægtled havde haft den i Fæste. 1890 skødede han den til sin Søn, den nuv. Ejer. - Den smukke, anselige Gaard ligger ved Vejen fra Thise til Aabybro og er hovedsagelig opført 1890 af Grundmur med Stentag på Hovedb., Pap- og Straatage på Avlsb. Vindmotor er opstillet.


Vestergård, Filholm

Position:
- Legacy: N: 571819,3 Ø: 0095005,2
- K&M: N: 6351685 E: 550294
- Google Earth: 57 18' 19.3"N, 009 50' 5.2"E
Forklaring

Adresse: Filholmvej 176, 9700 Brønderslev.

Anders Pedersen (1706 - 1778) og Mette Pedersdatter (1727 - 1803 ) boede på gården.
Sønnen Peder Andersen (1743 - 1821) blev født på gården.


Til Slægtsforskning