Vonsbæk sogn, Haderslev herred, Haderslev amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 26.11.2022

J. P. Trap: Slesvig 1864: Haderslev Østeramt del 1: Vonsbæk Sogn (s. 31).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Vonsbæk kirke

Position:
- Legacy: N: 551633.3 Ø: 0093604.7
- GST: 538200 6125662
- Google Earth: 55 16' 33.3"N, 009 36' 04.7"E
Forklaring

Vonsbæk kirke Vonsbæk kirke Vonsbæk kirke Vonsbæk kirke
Adresse: Præsteskoven 22, 6100 Haderslev.

Kirken er bygget o. 1100.

Anthon Balduin Kling (1684 - 1740), der var sognepræst ved kirken, og hans hustru Gjertrud Mussmann (1693 - 1757) blev begravet fra kirken.

Kirkens kalk bærer indskriften "Reparatum P. Antonio Boldowino Kling 1729 Wonsbech" (repareret da Anton Balduin Kling var præst i Vonsbæk 1729). Kalken er beskrevet i Nationalmuseets værk om kirken side 512 (opslag 12).

Alterkalken Alterkalken


Våbenhuset Skibet indvendigt. Kalkmaleri Alter Døbefont Korbuekrucifiks Prædikestol
Våbenhuset. Skibet indvendigt. Kalkmaleri, formentlig fra 1653, aftrukket på lærred. Altertavlen er fra 1625 eller tidligere. Romansk døbefont med fremspringende menneskehoveder. Korbuekrucifiks fra o. 1400. Prædikestolen er fra 1625.


Anna selvtredje

Figuren af Anna selvtredje fra o. 1500 stammer fra en tidligere højaltertavle og findes nu på Nationalmuseet. Den ledsagende tekst lyder:

Marias familie
Bibelen fortalte ikke meget om Marias baggrund og familie. Men i oldkristne skrifter kunne man læse om det gamle, barnløse ægtepar Anna og Joachim, som ved Guds hjælp blev forældre til Maria. Et yndet motiv i 14-1500-årenes billedkunst var Anna "selvtredje", dvs. med datteren Maria og barnebarnet Jesus.

Præsterækketavle Præsterækketavle

Præsterækketavler. På den venstre nævnes Anton Balduin Kling.


Mindesten Port Gravsten

Mindesten over sognets faldne 1914-18, port med solur samt en ulæselig gravsten fra o. 1635.


Mere om kirken:

Caspergård

Position:
- Legacy: N: 551634.3 Ø: 0093620.5
- GST: 538478 6125693
- Google Earth: 55 16' 34.3"N, 009 36' 20.5"E
Forklaring

Caspergård Caspergård
Adresse: Præsteskoven 24, 6100 Haderslev.

Caspergård var præstebolig. Foto tv. viser gården set fra kirken.

Anthon Balduin Kling (1684 - 1740) og Gjertrud Mussmann (1693 - 1757) boede på gården.

J.P. Trap: Danmark. Femte udgave. Haderslev amt. Bind X,1 (1965). Side 242:
Den gl. præstegård, kaldet Kaspergård (1550 Kasbergaarde), der ulykkeligvis nedbrændte 1/8 1921 umiddelbart forud for dens fredlysning, udgjorde et enestående velbev. og interessant, gl., stråtækt bygningsanlæg. Det gl. indhus var fra første halvdel af 1600t., og ligesom vestre og sdr. længe (dat. på dørhammeren 1667) helt af egebul, medens østre længe (opf. 1778) var af bul og bindingsværk. Gården lå meget stemningsfuldt, ensomt ved kirken nær den skovklædte fjordbrink.
Litt.: Mogens Clemmensen. Bulhuse. I. 1937. 60 ff.

Fotos på denne side er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning