Ansager sogn, Øster Horne herred, Ribe amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 17.5.2022

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 6. Deel s. 472: Andsager Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 744: Ansager Sogn (Project Runeberg).

Nationalmuseet: Danmarks kirker: Kort over Øster Horne herred o. 1800 (PDF).

Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie i 100 Aar, Bind 22: Øster Horne herred (1950) side 515 ff. (opslag 9)

Jeppe Hejbøl: Ansager Sogns Historie (1940). (Claus Rønlevs slægtsforskning)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Ansager kirke

Position:
- Legacy: N: 554216.7 Ø: 0084512.0
- GST: 484499 6173235
- Google Earth: 55 42' 16.7"N, 008 45' 12.0"E
Forklaring

Adresse: Præstegårdsvej 2, 6823 Ansager.


Kirken er bygget i 1100 tallet.

Oplysninger om kirken:

Mølbygård

Position:
- Legacy: N: 554331.0 Ø: 0084330.1
- GST: 482729 6175538
- Google Earth: 55 43' 31.0"N, 008 43' 30.1"E
Forklaring

Adresse: Mølbyvej 19, Skovlund, 6823 Ansager.

Den nuv. hovedbygning er opført 1940.

Iver Vind (1502 - 1586) fik gården i 1578 ved mageskifte med kronen.

Trap Danmark, 5. udgave, Ribe amt, bind IX, 2 (1965), side 850:
Mølbygård var 1666 (8 tdr. hartk.) en selvejergd., der tilhørte Christoffer Philip Kurtzer, g. m. Barbara Lange, hvis faders morfader Iver Vind 1578 havde fået den ved mageskifte m. kronen. Som enke overdrog hun den (1688: 7 tdr. hartk.) 1693 for en gæld på 160 rdl. til borgm. i Ribe Christoffer Carstensen, som 1694 skødede den (7 tdr. hartk.) til Christen Jørgensen på Nørholm, efter hvis død hans broder Mikkel Jørgensen, der havde udkøbt de øvr. arvinger, 1706 skødede den til rådmand i Varde, Lars Tarm († 1721), som 1720 atter skødede den til Mikkel Jørgensen. HL

Mere om Mølbygård:

Til Slægtsforskning